Česky CZEnglish EN

Městský ekosystém

Městský ekosystém můžeme vnímat jako trvalou spolupráci všech aktérů v Brně, v jeho zázemí a na regionální, národní a evropské úrovni. Cílem této spolupráce je dlouhodobý rozvoj města.

Město Brno, které často vnímáme jako politickou reprezentaci a úřad samotný, tvoří také městské části, městské společnosti a městské organizace. Spolu se svými přirozenými partnery z řad akademické, podnikatelské a neziskové sféry a zejména aktivními jednotlivci vytváří jedinečný městský ekosystém.

Brno se může stát skutečně chytrým městem, pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto dále vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro hlubší spolupráci naformování budoucnosti Brna.

Vědecké Brno – Brno Science Partners – BSP
Univerzity, výzkumná a vývojová centra a Akademie věd ČR

Podnikatelské Brno – Brno Business Alliance – BBA
Živnostníci, malé a střední podniky, velké korporace, investoři a obchodní komory

Nevládní Brno – Non-Governmental Organizations – BNO
Nevládní a neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy

Aktivní Brno – Brno Smart City Community – BSCC
Aktivní občané, odborníci a expati

Brněnská samospráva – Brno Managing Members – BMM
Magistrát, městské části, politické kluby, městské společnosti a organizace

Víceúrovňové  Brno – National and European Governmental Levels – NEGL
Brněnská metropolitní oblast, Jihomoravský kraj, regionální,státní a evropské instituce a společnosti, vláda a ministerstva

 Harmonogram

23. 4. 2018Setkání brněnského Městského ekosystému 2018. Nová radnice, Sněmovní sál

22. 3. 2017Setkání Městského ekosystému 2017, Areál BVV, pavilon E1, Výstaviště 405/1, Veletrhy Brno a.s.

24. 4. 2017 I Setkání nominovaných ambasadorů Městského ekosystému, sál Zastupitelstva města Brna, Dominikánské nám.1

7. 9. 2017 I Workshop „Scénáře pro #brno 2050
Závěrečný report

20. 9. 2017 I Druhé setkání Městského ekosystému, areál Veletrhů Brno a.s.
Prezentace ze setkání

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.04.2018 12:24
  • Datum poslední aktualizace: 26.04.2018 12:24
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design