Česky CZEnglish EN

Ambasadoři brněnského městského ekosystému

24. dubna 2017 se na setkání všech nominovaných ambasadorů se zúčastnění dohodli na tom, že pro období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 budou ambasadory brněnského městského ekosystému tito jeho členové.


Vědecké Brno – Brno Science Partners – BSP

Podnikatelské Brno – Brno Business Alliance – BBA

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Ing. Tomáš Psota, MBA

Profesor, vědecký pracovník a prorektor pro zahraničí VUT v Brně. Vystudoval na Fakultě stavební VUT v Brně obor Pozemní stavby, specializaci Technická zařízení budov. Od roku 2000 je vedoucím Ústavu technických zařízení budov, od 2006 členem vědecké rady Fakulty stavební a od roku 2014 členem Akademického senátu FAST VUT. Má 36 letou praxi v oblasti zkoumání energetického hodnocení budov, vývoje a inovací systémů technických zařízení budov, zpracování metodiky pro efektivní provozování systémů technických zařízení budov, modelování a simulace těchto systémů v budovách, řešení problematiky vnitřního prostředí se zkušenostmi z mezinárodní spolupráce v rámci výzkumných projektů s Norskem, Mezinárodní energetickou agenturou.

Absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Liverpool John Moores University. Je ředitelem Krajské hospodářské komory jižní Moravy a současně také řídí brněnskou akciovou společnost Moravian Business School, která zajišťuje kurzy MBA pro firmy i jednotlivce. Dříve působil ve stavební firmě OHL ŽS, a.s., kde zajišťoval corporate governance a komunikaci. Vyrůstal na Starém Brně, žije ve Štýřicích a město Brno považuje za nejlepší místo k životu v ČR. Za klíčové výzvy města v nejbližších letech považuje územní plánování, efektivní mobilitu související s realizací klíčových dopravních staveb a zvyšování prosperity města ruku v ruce se zvyšováním kvality života.


Nevládní Brno – Non-Governmental Organizations – BNO

Aktivní Brno – Brno Smart City Community – BSCC


Kateřina Žůrková


Nora Hampl, BA, ALM, PRAEDOC

Předsedkyně spolku Občané pro Medlánky z.s., toho času místostarostka za tentýž spolek v MČ Brno-Medlánky
V Medlánkách se nyní intenzivně věnuji práci místostarostky obce na plný úvazek. Původním povoláním jsem manager jakosti.
V rámci spolku se významně podílím na organizování řady akcí podporujících místní komunitní život od Medláneckých farmářských trhů přes chod Přírodní zahrady u medláneckého rybníka až po akce společenské, organizuji projekt Vzděláváme Medlánecké a řadu dalších projektů, sbírek a soutěží.
Jsem brněnská rodačka z Králova Pole, do Medlánek jsem se přestěhovala v roce 2008, do spolku Občané pro Medlánky jsem vstoupila krátce poté čistě z nutkavého pocitu zapojit se do dění kolem sebe a posunout život v Medlánkách a potažmo v Brně k lepšímu.

Studovala a pracovala převážně v akademickém sektoru (také v privátním) v USA. Ve výzkumné práci se zaměřuje na globální politiku udržitelného vývoje, ohodnocování lidské ekologické stopy, a ochranu ekosystémů a přírodních zdrojů. Jejím přáním je, aby se Brno stalo laboratoří myšlenek, kde se bude maximálně využívat místního lidského kapitálu včetně studentů, odborníků, i místních zemědělců. Těmito myšlenkami a nejnovějším (evidence-based) výzkumem v oblasti udržitelné ekologické urbanistiky a ochrany přírodního kapitálu se Brno může zapojit do celosvětového výzkumu, propojit s dalšími městy, účastnit se evropských soutěží, případně i ovlivnit v širším měřítku další vývoj v této oblasti. Nora věří, že je pro Brno klíčové, aby město nejen vyvíjelo lidský kapitál, ale také aby vytvářelo podmínky k jeho maximálnímu využití (tedy i jeho udržení).

Brněnská samospráva – Brno Managing Members – BMMVíceúrovňové  Brno – National and European Governmental Levels – NEGL

JUDr. Michal Marek

Patrik Reichl

Právník, aktuálně vykonávající funkci starosty městské části Brno-Medlánky, kde předtím působil jako místostarosta za sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky. Již během studií na Právnické fakultě MU v Brně sbíral zkušenosti v advokátní kanceláři a absolvoval semestrální studijní pobyt na univerzitě ve Vídni. Po dokončení studia stál u počátků dnes renomované brněnské advokátní kanceláře Coufal, Georges and Partners. Po přesunu z advokacie do justice se ve službách Nejvyššího soudu ČR specializoval na smluvní právo. V této souvislosti stál u zrodu spolupráce s nakladatelstvím Wolters Kluwer, kde se publikačně podílel na tvorbě nejrozšířenějšího automatizovaného systému právních informací ASPI. V rámci procedury vstupu ČR do EU byl součástí týmu vedeného soudcem německého Spolkového soudního dvora, kde měl za úkol screening českého procesního práva.

Patrik Reichl pracuje od roku 2005 v Agentuře pro podporu podnikání a investic, CzechInvest. V současnosti zde působí na pozici ředitele regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj. V letech 2010 až 2012 zastával funkci náměstka generálního ředitele této agentury pro podporu podnikatelského prostředí.  Odborně se zabývá především strategickým řízením v podmínkách veřejného sektoru, a v poslední době intenzivně koncepčním řešením harmonizace regionálního školství s požadavky trhu práce. Vystudoval obor management ve veřejné správě na Fakultě Managementu Vysoké škole ekonomické a dále obor strategické řízení na Brno International Business School.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.07.2018 09:54
  • Datum poslední aktualizace: 24.07.2018 09:54
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design