Česky CZEnglish EN

 

A)     MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ BĚHOUNSKÉ

 

B)     JOŠTOVA: ÚSEK MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ – KOMENSKĚHO NÁMĚSTÍ

 

 

Stručný popis staveb:

 

•A)          Stavba zahrnuje rekonstrukci části Moravského náměstí ohraničenou budovami katastrálního úřadu, kostela sv. Tomáše, Moravské galerie a Nejvyššího správního soudu. Dále část komunikace Moravského náměstí od objektu restaurace Potrefená husa po ulici Brandlovu, část ulice Běhounské k hranici Jakubského náměstí. Stavba navazuje na zrekonstruovanou ulici Rašínovu a předprostor Nejvyššího správního soudu.

•B)          Stavba zahrnuje rekonstrukci části ulice Joštovy v úseku od Moravského náměstí po hranici křižovatky Komenského nám. (která zůstává průjezdná). Dále části ulice České –  část směrem k ulici Brandlově a 20 m směrem k nám. Svobody.

Vzájemná součinnost:

 

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele obou staveb a realizace bude probíhat téměř současně, bude nezbytné, aby na obou stavbách byly sladěny projekty organizace výstavby a vybraní zhotovitelé koordinovali pracovní činnost.

 

 

Předpokládaný průběh staveb:

 

•A)          Předpokládané zahájení stavby se očekává v září letošního roku, tj. po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem. V první fázi budou probíhat stavební práce v prostoru ulice Běhounské, a to realizace kanalizačního sběrače. Uzavření této ulice již od srpna vyvolává realizace kanalizačního sběrače CO I v úseku Rooseveltova – Solniční, jehož vstupní šachty jsou umístěny v prostoru Moravského nám. Postupně budou realizovány i lokální přeložky inženýrských sítí v prostoru tramvajové tratě bezvýkopovou technologií. K zásadnímu omezení dopravy v této oblasti dojde při provádění prací na komunikacích a pěších zónách v prostoru Moravského  náměstí od března 2010 do září 2010 a na ulici Brandlově od května 2010 do září 2010. Toto dopravní omezení vyvolá objízdné trasy, které budou projednány a v dostatečném předstihu zveřejněny. Budou využity příjezdy od ulic Husovy, Masarykovy, nám. Svobody, Rašínovy atd. V době od dubna 2010 do srpna 2010 při vyloučení tramvajové tratě z ulice Joštovy bude nutno zvažovat provoz tramvajové tratě přes nám. Svobody. Po celou dobu stavby bude umožněn pouze vjezd dopravní obsluze a vymezeny trasy chodcům.

 

B)     Předpokládané zahájení stavby se očekává v listopadu letošního roku, tj. po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem. Od listopadu 2009 do března 2010 se předpokládá zachování tramvajového provozu, vzhledem k možnosti provádět práce na rekonstrukci kanalizace mimo tramvajové  těleso. Od dubna 2010 do srpna 2010 bude nutno vyloučit tramvajovou trať z ulice Joštovy. Bude zachován provoz Husova – Údolní a na ulici Veveří bude zřízen obousměrný nástup i výstup na tramvaje s obousměrným provozem.  Od září 2010 do konce stavby budou prováděny dokončovací práce za provozu tramvajové tratě ve všech směrech. Po celou dobu stavby bude umožněn pouze vjezd dopravní obsluze a vymezeny trasy chodcům. Objízdné trasy budou řešeny jako stávající vjezd do pěší zóny s odpovídajícím dopravním značením, přes Žerotínovo nám. a ulici Husovu.

 

Zpracoval:

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska RIS BKOM, a. s.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.12.2009 10:54
  • Datum poslední aktualizace: 31.12.2009 10:54
  • Odpovědný útvar: Odbor městské informatiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design