Česky CZEnglish EN

  

 

Stavba zabírá svojí plochou část Moravského náměstí okolo kostela sv. Tomáše, hraničí s parkovou částí náměstí, ulicí Joštovou, Solniční, Rašínovou a Rooseveltovou, zabíhá i do ulice Běhounské až po Jakubské náměstí a na druhé straně končí u ulice Brandlovy.

 

Investice řeší komplexní rekonstrukci převážné části Moravského náměstí a ulice Běhounské od přeložek podzemních inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, kabely O2, DPMB) přes úpravu trolejového vedení, veřejného osvětlení a povrchů komunikací až po vegetační úpravy, instalaci mobiliáře a architektonických prvků (objekt s historickou mapou a vodní prvek – alegorie Mírnosti).

 

Stavbu provádí firma DIS spol. s r.o. na základě proběhlého výběrového řízení s termínem dokončení do 31. 10. 2010. Přípravné práce započaly již v měsíci září vyřízením všech potřebných uzavírek, povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, demontáží stávajícího inventáře, vyklizením parkoviště vedle kostela sv. Tomáše a přípravou zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.12.2009 10:54
  • Datum poslední aktualizace: 31.12.2009 10:54
  • Odpovědný útvar: Odbor městské informatiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design