Česky CZEnglish EN
"

shrnutí 1992 – 1999

1992

 • Rekapitulace variantních možností přestavby železničního uzlu Brno, zpracovaných na základě podmínek ČSD a města Brna, pro expertní komisi.
  Výstupem bylo 9 variant řešení nádraží ve čtyřech základních polohách ve vztahuk
  historickému jádru města

(březen 1992)

 • Mezinárodní expertíza na polohu nádraží rozhodla o nejvhodnější variantě pro město – odsunuté poloze dle varianty C.

(květen 1992

 • Výstava zpracovaných variant pro veřejnost, anketa – pořádá ÚHA a SÚDOP

(květen 1992)

 

 • Variantu C schválilo ZMB (součástí důvodové zprávy je multikriteriálního posouzení devíti variant přestavby ŽUB) jako podklad pro veřejnou urbanistickou soutěž.

(červen 1992)

1993

 • Závěrečné doporučení poroty soutěže
  – první cena neudělena, dvě druhé ceny

(únor 1993)

 • Výstava oceněných soutěžních návrhů, anketa

(duben 1993)

 • MD ČR zadalo zpracování studie nádraží v odsunité poloze (var. C) pro stanovení plošných nároků ŽUB.

 • Koncept řešení územního plánu jižní části rozšířeného centra vycházející z doporučení poroty soutěže a výsledků marketingové studie, včetně odhadu investičních nákladů (zpracovatel ÚHA)

(červen 1993)

1994

 • Výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti projektu Jižní centrum Brno

(březen 1994)

 • Dokončení a veřejná prezentace studie proveditelnosti projektu Brno Jižní centrum, zpracované firmami SÚDOP Praha a.s. + SÚDOP Brno spol s r.o.

(září 1994)

 • Schválení ÚPZ jižní části centra Zvonařka

(září 1994)

1995

 • Brno členem pracovní skupiny EURICITES – TGV , která řeší vstup vysokorychlostních tratí do města a optimální polohu nádraží

(červen 1995)

1996

 • Prezentace Monografie, shrnující problematiku vysokorychlostních tratí a urbanistické vazby nádraží v Brně na schůzce pracovní skupiny v Lyonu

(září 1996)

1997

 • Jednání mezinárodní pracovní skupiny EUROCITIES TGV v Brně

(březen 1997)

 

 • Dopravně-urbanistická studie na upřesnění nového osobního nádraží v Brně,
  část technická – SUDOP Brno s r.o.
  urbanistická analyza – atelier DOS, arch.Dokoupil

(červen 1997)

 • Závěrečný posudek experta EUROCITIES TGV na řešení vysokorychlostních tratí v železničním uzlu Brno včetně polohy a urbanistických vazeb nádraží

(červen 1997)

 • Doplnění studie přestavby železničního uzlu Brno o stanovení investičních nákladů včetně stanovení variant etapizace

(prosinec 1997)

 
1998

 • Dokončena studie srovnávací varianty výstavby nového osobního nádraží ve stávající poloze

(květen 1998)

 • Na základě urbanistické analýzy dvou srovnávacích studií na upřesnění polohy nového osobního nádraží v Brně, které pořídilo Ministerstvo dopravy a spojů ČR, opětovně potvrdila Rada města Brna zájem města o výstavbu nádraží v odsunuté poloze.

(říjen 1998)

 

1999

 • Ustavena Komise pro přestavbu Železničního uzlu Brno

(prosinec 1999)

 
 

Zpracovali: Ing. Eva Staňková, Ing. arch. Jaroslav Josífek

shrnutí 1992 – 1999

1992

 • Rekapitulace variantních možností přestavby železničního uzlu Brno, zpracovaných na základě podmínek ČSD a města Brna, pro expertní komisi.
  Výstupem bylo 9 variant řešení nádraží ve čtyřech základních polohách ve vztahuk
  historickému jádru města

(březen 1992)

 • Mezinárodní expertíza na polohu nádraží rozhodla o nejvhodnější variantě pro město – odsunuté poloze dle varianty C.

(květen 1992

 • Výstava zpracovaných variant pro veřejnost, anketa – pořádá ÚHA a SÚDOP

(květen 1992)

 

 • Variantu C schválilo ZMB (součástí důvodové zprávy je multikriteriálního posouzení devíti variant přestavby ŽUB) jako podklad pro veřejnou urbanistickou soutěž.

(červen 1992)

1993

 • Závěrečné doporučení poroty soutěže
  – první cena neudělena, dvě druhé ceny

(únor 1993)

 • Výstava oceněných soutěžních návrhů, anketa

(duben 1993)

 • MD ČR zadalo zpracování studie nádraží v odsunité poloze (var. C) pro stanovení plošných nároků ŽUB.

 • Koncept řešení územního plánu jižní části rozšířeného centra vycházející z doporučení poroty soutěže a výsledků marketingové studie, včetně odhadu investičních nákladů (zpracovatel ÚHA)

(červen 1993)

1994

 • Výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti projektu Jižní centrum Brno

(březen 1994)

 • Dokončení a veřejná prezentace studie proveditelnosti projektu Brno Jižní centrum, zpracované firmami SÚDOP Praha a.s. + SÚDOP Brno spol s r.o.

(září 1994)

 • Schválení ÚPZ jižní části centra Zvonařka

(září 1994)

1995

 • Brno členem pracovní skupiny EURICITES – TGV , která řeší vstup vysokorychlostních tratí do města a optimální polohu nádraží

(červen 1995)

1996

 • Prezentace Monografie, shrnující problematiku vysokorychlostních tratí a urbanistické vazby nádraží v Brně na schůzce pracovní skupiny v Lyonu

(září 1996)

1997

 • Jednání mezinárodní pracovní skupiny EUROCITIES TGV v Brně

(březen 1997)

 

 • Dopravně-urbanistická studie na upřesnění nového osobního nádraží v Brně,
  část technická – SUDOP Brno s r.o.
  urbanistická analyza – atelier DOS, arch.Dokoupil

(červen 1997)

 • Závěrečný posudek experta EUROCITIES TGV na řešení vysokorychlostních tratí v železničním uzlu Brno včetně polohy a urbanistických vazeb nádraží

(červen 1997)

 • Doplnění studie přestavby železničního uzlu Brno o stanovení investičních nákladů včetně stanovení variant etapizace

(prosinec 1997)

 
1998

 • Dokončena studie srovnávací varianty výstavby nového osobního nádraží ve stávající poloze

(květen 1998)

 • Na základě urbanistické analýzy dvou srovnávacích studií na upřesnění polohy nového osobního nádraží v Brně, které pořídilo Ministerstvo dopravy a spojů ČR, opětovně potvrdila Rada města Brna zájem města o výstavbu nádraží v odsunuté poloze.

(říjen 1998)

 

1999

 • Ustavena Komise pro přestavbu Železničního uzlu Brno

(prosinec 1999)

 
 

Zpracovali: Ing. Eva Staňková, Ing. arch. Jaroslav Josífek

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 31.12.2009 10:54
 • Datum poslední aktualizace: 31.12.2009 10:54
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design