Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 
Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/018
konané dne 14. dubna 2011

 

Program:

1a.

Úkol uložený Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/005 - RM6/01306

1b.

Aktualizace Organizačního řádu MMB - RM6/00951

1c.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Labská 7 - RM6/01201

1d.

Návrh na změnu Jednacího řádu ZMB - RM6/01342

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01218

3.

Žádost městské části Brno-Chrlice o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstavbu vícefunkčního objektu hasičské zbrojnice, archivu a skladu ÚMČ Brno-Chrlice a zázemí pro skupinu údržby při MČ Brno-Chrlice - RM6/01208

4.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2649/3 v k. ú. Žebětín nebo záměr pronájmu pozemku p. č. 2649/3 nebo záměr prodeje pozemků p. č. 2648/2, 2649/3 k. ú. Žebětín - RM6/01266

99.

Projekt Expozice na Špilberku - Žádost o dotaci - RM6/01379

5.

Úprava - Investiční akce SPP 2977 "Rekonstrukce chaty č. 9 RZ Sykovec" - RM6/01217

6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a Brno-město uprostřed Evropy ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří v roce 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol, s r. o. - RM6/01219

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/01290

8.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., podle přílohy č. 1 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" mandátní smlouvy č. 56 01 9 271; dodatek č. 46 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/01221

9.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi ŽSD a. s. a PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o" zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/01289

10.

"Strategie parkování ve městě Brně" - výzva k podání nabídky - RM6/01225

12.

"Zateplení ZŠ Horní" - zadání veřejné zakázky - RM6/01347

13.

"Zateplení ZŠ Janouškova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01348

14.

"Zateplení ZŠ Masarova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01349

15.

"Zateplení ZŠ Košinova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01354

16.

"Zateplení ZŠ Milénova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01356

17.

"Zateplení ZŠ Novoměstská" - zadání veřejné zakázky - RM6/01355

18.

"Zateplení ZŠ Plovdivská" - zadání veřejné zakázky - RM6/01352

19.

"Zateplení ZŠ Bednářova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01350

20.

"Zateplení ZŠ Heyrovského" - zadání veřejné zakázky - RM6/01351

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01235

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Slunná - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01236

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na investiční akci "In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - PD pro územní řízení, stavební řízení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností EUROTRACE s. r. o. - RM6/01264

25.

"Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností KOMFORT, a. s., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/01224

30.

"Rekonstrukce objektu Hlídka 4" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností UNISTAV a. s. - RM6/01297

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Technická podpora AIS aplikací SAP" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01304

26.

"Přírodovědné exploratorium" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/01228

27.

"Přírodovědné exploratorium" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/01229

32.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností Arch.Design, s. r. o. - RM6/01230

34.

Návrh směny pozemku p. č. 1500/2 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1513/4 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxx pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/01234

35.

Návrh nabytí pozemku p. č. 289/2 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/01237

36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1530/2 a p. č. 2796/3 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/01233

37.

Návrh nabytí komunikační stavby - prodloužení stávající komunikace na ulici Petlákova. situovanou na části pozemku p. č. 239/1, v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01299

38.

Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - komunikací, parkovacích stání a chodníků na ulicích Čeňka Růžičky a Nové Nivky, situované na pozemcích p. č. 206/9, p. č. 206/11 a p. č. 210/10 a bezúplatné nabytí pozemků p. č. 206/11 a p. č. 210/10, vše v k. ú. Bohunice - RM6/01298

39.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1040/18, p. č. 1040/19 a p. č. 1040/38 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01247

40.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2549/2 v k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZ-SVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01248

41.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4920/10 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01249

42.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Židenice z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01250

43.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 651/2 a p. č. 1360/10, k. ú. Jundrov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01251

44.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1323/101 a p. č. 1323/102, k. ú. Černovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01252

45.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 3618/9 a p. č. 3618/11, k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01253

46.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 4135/10 a p. č. 4135/11, k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01254

47.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1299/1, p. č. 2305/1 a p. č. 4135/9 vše v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01255

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 6848/1 v k. ú. Židenice - z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01256

49.

Záměr nabytí pozemků v k. ú. Lesná LV č. 7982 ve veřejném prostranství v ul. Majdalenky od společnosti PSJ, a. s. - RM6/01246

50.

Výkup pozemků podle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01262

51.

Návrh prodeje pozemku p. č. 7304/16 v k. ú. Bystrc - RM6/01277

52.

Návrh prodeje id. 1/4 nemovitostí: rodinného domu Ráj č. or. 5, č. p. 271 s pozemky p. č. 1821 a p. č. 1822 v k. ú. Slatina - změna usnesení - RM6/01245

53.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1043 v k. ú. Štýřice - RM6/01242

54.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2893/8 v k. ú. Kohoutovice - RM6/01268

55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3937/68 v k. ú. Líšeň - RM6/01243

56.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2102/4, 2128/1 v k. ú. Žebětín - RM6/01265

57.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 5386/1 a pozemků p. č. 5386/2, p. č. 5386/3, vše v k. ú. Bystrc - RM6/01244

58.

Záměr budoucího prodeje pozemků v k. ú. Staré Brno a záměr nabytí pozemku p. č. 958/5 v k. ú. Staré Brno do majetku města - lokalita na nároží ulic Pekařská a Anenská - RM6/01286

59.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 991/8, p. č.991/48, p. č. 991/78, p. č.991/137, p. č. 991/283, p. č. 991/286, p. č. 991/314, p. č. 991/317, p. č. 991/320, p. č. 991/324, p. č. 991/343, p. č. 991/344, p. č. 991/346, p. č. 991/360, p. č. 991/364, p. č.991/373, p. č. 991/397, p. č. 991/401 a p. č. 991/403 k. ú. Medlánky - RM6/01257

60.

Návrh svěření pozemků p. č. 177, p. č. 181, p. č. 185 a p. č. 188, vše v k. ú. Komín - RM6/01258

61.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, id. 42/80 pozemků p. č. 55, 58 a doplnění podmínek pro nakládání se svěřeným majetkem u pozemků p. č. 59, 60, id. 38/80 p. č. 55, 58, 56, 57, vše v k. ú. Jundrov - RM6/01288

62.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed budovy č. p. 264 na pozemku p. č. 490, pozemku p. č. 490 a nebytové prostory v budově č. p. 196 na p. č. 493 v k. ú. Město Brno - RM6/01287

63.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemky p. č. 2824/4, 2824/8, 2824/9, 2824/12, vše k. ú. Žabovřeskv, za bytovými domy Veveří 110, 112, 114 - Záměr prodeje pozemků p. č. 2824/4, 2824/8, 2824/9, 2824/12 vše k. ú. Žabovřesky - RM6/01276

64.

Návrh budoucího reálného rozdělení pozemku p. č. 1120 v k. ú. Židenice - RM6/01261

65.

Návrh pronájmu pozemku p. č. 1936/2 v k. ú. Žabovřesky - RM6/01292

66.

Pronájem pozemků p. č. 3911/6, p. č. 3911/7 a částí pozemků p. č. 3911/4 a p. č. 3911/5 v k. ú. Bystrc - RM6/01294

67.

Pronájem části pozemku p. č. 1001/21 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/01293

68.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1065/2, p. č. 1068/3, p. č. 1068/23, p. č. 1072/4, p. č. 1072/5, p. č. 1072/6, p. č. 1073 a p. č. 1074/2 a částí pozemků p. č. 1053/2, p. č. 1053/3, p. č. 1068/4 a p. č. 1072/2, vše v k. ú. Soběšice - pastviny a výběh pro chov koní a žádost o zřízení věcného břemene práva cesty ve prospěch pozemku p. č. 1051/11 k tíži pozemku p. č. 1072/6, vše v k. ú. Soběšice - RM6/01258

69.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 401/19, p. č. 401/20, p. č. 401/21, p. č. 401/30 a p. č. 401/35, vše v k. ú. Královo Pole - RM6/01295

71.

Záměr pronájmu nebo prodeje pozemku p. č. 1869 v k. ú. Černovice - RM6/01267

72.

Dohoda o užívání nemovitostí v k.ú. Trnitá s dohodou o vyklizení - RM6/01291

73.

Dodatek č. 29 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou , a. s., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005 ve znění platných dodatků - lodžie Mánesova 3, 5, 7, 9, k. ú. Královo Pole - RM6/01263

74.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Palackého tř. 6 včetně pozemků - RM6/01280

75.

Záměr prodeje bytového domu Šumavská 10 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/01279

77.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ,,Rekonstrukce objektu Francouzská 42 - projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/01274

78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu Bratislavská 39 - projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01275

79.

"IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/01283

80.

"IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01282

81.

Návrh rozpočtových opatření - čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby, 1. termín roku 2011 - RM6/01284

82.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2011, návrh rozpočtového opatření - RM6/01285

83.

Smlouva o půjčce z Fondu rozvoje bydlení města Brna s manželi xxxxxxxxxxxx - RM6/01269

84.

Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o poskytnutí bytů - RM6/01270

85.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/01272

86.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxxxxx xxxxxxxx - RM6/01281

87.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxxxxxx xxxxxx - RM6/01271

88.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu manželům xxxxxxxxx - návrh na změnu usnesení - RM6/01273

89.

Žádosti o neuplatnění valorizace nájmu nebytových prostor v objektu Jakubské nám. 2 - RM6/01238

90.

Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v objektu Jakubské nám. 2 - RM6/01239

91.

Nové ceníky úhrad za pronájem reprezentačních prostor na Nové radnici v Brně - RM6/01240

92.

Stanovisko statutárního města Brna ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje po projednání dle § 39 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel - RM6/01305

93.

Veřejná urbanisticko architektonická soutěž "Římské náměstí" v Brně - další postup - RM6/01220

94.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování "Aktualizace Územního plánu města Brna" - RM6/01222

95.

Návrh Protokolu č. 16 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/01178

96.

Podání žádosti Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2011 - RM6/01177

97.

Návrh na pověření vedoucího OIEF k vybraným projektům ROP NUTS 2 Jihovýchod - RM6/01303

100.

Úrazová nemocnice v Brně - žádost o dotaci z dotačního programu MZČR "Rezidenční místa 2011" - souhlas zřizovatele příspěvkové organizace - RM6/01202

101.

Návrh rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2011 - navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/01296

102.

Odpisové plány příspěvkových organizací ve zdravotnictví - RM6/01190

103.

Návrh nové zřizovací listiny Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/01241

104.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 2/8, Brno - RM6/01226

105.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno - RM6/01227

106.

Stanovisko Rady města Brna k záměru MČ Brno-Bystrc zřídit příspěvkovou organizaci Mateřská škola Kamechy - RM6/01232

107.

Návrh Dodatku č. 2 k materiálu "Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013" - RM6/01231

108.

Delegování zástupců statutárního města Brna do pracovní skupiny pro realizaci záměrů Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoje železniční infrastruktury v Jihomoravském kraji - RM6/01301

109.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Umístění památného kříže v Denisových sadech - havariiní stav - oprava opěrné zdi" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s firmou Tocháček spol. s r. o. - RM6/01346

110.

Dozorčí rada Nemocnice Milosrdných bratří, p. o - jmenování členů za statutární město Brno pro funkční období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015 -RM6/01341

112.

Zastupování statutárního města Brna na valné hromadě dobrovolného svazku obcí
České dědictví UNESCO dne 15. dubna 2011 - RM6/01318

113.

Změna ve složení Dozorčí rady Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/01315

114.

Stanovení maximální ceny za odtah vozidla při blokovém čištění - RM6/01339

115.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Servis kopírovacího stroje SHARP AR-700U, Dominikánské nám. 1 - paušál" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01343

116.

Pověření Majetkového odboru MMB k podpisu smluv o právu provést stavbu dle stavebního zákona - RM6/01344

117.

Žádost Brněnského kulturního centra, příspěvkové organizace, o dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie - doplnění přehledu žádostí o dotace - RM6/01367

Bod 99 byl projednán po bodě 4
Bod 23 byl projednán po bodě 30
Body 26 a 27 byly projednány po bodě 23

V průběhu jednání schůze R6/018 byl přizván ředitel Nemocnice Milosrdných bratří MUDr. Drbal, který informoval členy RMB o současné situaci v Nemocnici Milosrdných bratří.

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

11.

"Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně-Novém Lískovci" - výzva k podání nabídky - RM6/

28.

"Zateplení ZŠ Horácké náměstí" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s. r. o. - RM6/

29.

"Zateplení ZŠ Jihomoravské náměstí" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o. - RM6/

31.

"Zateplení ZŠ Novolíšeňská" - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/

33.

Zpráva o stavu a rozsahu typů tramvajových tratí v městě Brně - RM6/01167

70.

Záměr pronájmu části pozemků p. č. 600/1, p. č. 600/3, p. č. 600/4, p. č. 605/1, budovy bez čp/če na pozemku p. č. 600/4 a budovy č. p. 577 na pozemku p. č. 600/3 vše v k. ú. Ponava - RM6/01260

76.

Záměr prodeje bytových jednotek v domě Svatopluka Čecha 40 jiné osobě než zájemci - RM6/01278

98.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána" - žádost o dotaci - RM6/

111.

"Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Brna - Modelové software" - výzva k podání nabídky - RM6/

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Dita Havlíčková.

Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 

1a.

Úkol uložený Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/005 - RM6/01306

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolu vyplývajícího z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/005 vedoucí pracovnici:

Úkol č. Z6/005/71

Projekt Expozice na Špilberku - Posouzení projektu

 
 
 
 
 

***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice na Špilberku v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č. [R6/018/1a]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2011-04-14]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1b.

Aktualizace Organizačního řádu MMB - RM6/00951

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, s účinností ke dni 1. 5. 2011. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
2. RMB ukládá vedoucím ORF, ORGO, OSM, OŠMT promítnout schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je, prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny, tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č. [R6/018/1b]
zodpovídá: ORF, ORGO, OSM, OŠMT [24,8,3239,18]
termín: [2011-04-22]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1c.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Labská 7 - RM6/01201

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění,
s účinností k 1. 4. 2011
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ, Brno, Labská 7, paní Heleně Obšilové dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Plat je stanoven do doby ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky.

 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/018/1c]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1d.

Návrh na změnu Jednacího řádu ZMB - RM6/01342

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě a).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu článku 7 Jednacího řádu ZMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01218

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Roberta Kotziana, PhD., 1. náměstka primátora do LITVY - KAUNASU na oficiální návštěvu - oslavy Dne města Kaunasu ve dnech 22. 5. 2011 (a v době potřebné na cestu).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

3.

Žádost městské části Brno-Chrlice o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstavbu vícefunkčního objektu hasičské zbrojnice, archivu a skladu ÚMČ Brno-Chrlice a zázemí pro skupinu údržby při MČ Brno-Chrlice - RM6/01208

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Chrlice o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 18.832 tis. Kč na výstavbu vícefunkčního objektu hasičské zbrojnice, archivu a skladu ÚMČ Brno-Chrlice a zázemí pro skupinu údržby při MČ Brno- Chrlice, bez finančních nároků na rozpočet statutárního města Brna.

2. RMB pověřuje Mgr. Moniku Sklenářovou, místostarostku MČ Brno-Chrlice, podpisem žádosti a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

4.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2649/3 v k. ú. Žebětín nebo záměr pronájmu pozemku p. č. 2649/3 nebo záměr prodeje pozemků p. č. 2648/2, 2649/3 k. ú. Žebětín - RM6/01266

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Beran, starosta MČ Brno-Žebětín. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1. RMB bere na vědomí
- návrh na dispozici s majetkem města ze dne 18. 1. 2010, podaný xxxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 2648/2 a části pozemku p. č. 2649/3 o výměře 55 m² v k. ú. Žebětín;
- návrh na dispozici s majetkem města ze dne 17. 2. 2010, podaný manžely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 2649/3 o výměře 66 m² v k. ú. Žebětín.

2. RMB nesouhlasí
a) se záměrem prodeje pozemků v k. ú. Žebětín
- p. č. 2648/2 - zahrada, o výměře 278 m²
- p. č. 2649/3 - ostatní plocha, o výměře 121 m²

b) se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 2649/3 - ostatní plocha, o výměře 66 m² v k. ú. Žebětín.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
MČ Brno-Žebětín svěření pozemku
- p. č. 2649/3 - ostatní plocha, o výměře 121 m²

v k. ú. Žebětín v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 80 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

99.

Projekt Expozice na Špilberku - Žádost o dotaci - RM6/01379

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

 • změnu parametrů posouzení projektu Expozice na Špilberku;
 • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice na Špilberku, která ve finální verzi tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2. RMB pověřuje

 • Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
 • Mgr. Vladimíra Petlacha, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

***
3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/018/99]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2011-04-14]

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

5.

Úprava - Investiční akce SPP 2977 "Rekonstrukce chaty č. 9 RZ Sykovec" - RM6/01217

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- změnu názvu investiční akce SPP 2977 "Rekonstrukce chaty č. 9 RZ Sykovec" na "Rekonstrukce chat RZ Sykovec";

- zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce SPP 2977 "Rekonstrukce chat RZ Sykovec" z 81 tis. Kč na 511 tis. Kč;
- prodloužení doby realizace investiční akce SPP 2977 "Rekonstrukce chat RZ Sykovec"do roku 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a Brno-město uprostřed Evropy ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří v roce 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol, s r. o. - RM6/01219

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a Brno - město uprostřed Evropy ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří v roce 2011" jako nejvhodnější nabídku společnosti SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., Špitálka 41, 660 18 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o propagaci statutárního města Brna při pořádání festivalů "STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS" a "BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří" v roce 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/01290

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/002. Zastupitelstva města Brna, bod 11.G.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

8.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., podle přílohy č. 1 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" mandátní smlouvy č. 56 01 9 271; dodatek č. 46 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/01221

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB schvaluje

a) úpravy rozpočtu kapitálových výdajů města:

- u staveb zajišťovaných BVK, a. s.:

 • zařazení nových staveb FM 5600, pol. 6121, § 2310, SPP 2953 a FM 5600, pol. 6121, § 2321, SPP 2952, 2951, 2949 do rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb na rok 2011;

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů u SPP 3085, 4052, 4193, 2974, 3045, 3055, 3140, 3351, 4130 a 4474 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2011;

 • snížení celkových rozpočtových nákladů u SPP 2992, 3054, 3025, 3047 a 3053 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2011;

 • úpravu finančních objemů roku 2011 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2011;

 • rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1";

 • změnu názvu investiční akce SPP 4474 z "Filipínského - rekonstrukce kanalizace" na "Filipínského II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Bubeníčkova - Klíny);


- u staveb převzatých k zajišťování v souladu s rozpočtem, mimo výnos nájemného:

 

 • rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 2"


Tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1 a 2", "Koordinace se stavbami" a "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2011 tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu;

b) dodatek č. 46 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna", který tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

9.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi ŽSD a. s. a PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o" zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/01289

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

 
2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.

3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společností ZSD a. s. a PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

4. RMB schvaluje
- dodatek č. l ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi ŽSD a. s. a PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., na zhotovení díla "Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba", který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

- zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce SPP 3223 "Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" ze 145.000 tis. Kč na 149.000 tis. Kč s dobou čerpání navýšené částky 4.000 tis. Kč v roce 2012.

 
 
5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/018/09/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/018/09/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

10.

"Strategie parkování ve městě Brně" - výzva k podání nabídky - RM6/01225

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce na služby "Strategie parkování ve městě Brně", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení, která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu,
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
- ELTODO EG, a. s., Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, Praha 4
- Jacobs Consultancy spol. s r. o., Zlatnická 10/1582, PSČ 110 01, Praha 1
- CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, PSČ 110 00, Praha 1
- PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, PSČ 602 00, Brno
- Telematix Services, a. s., Na žertvách 2196/34, PSČ 180 00, Praha 8
- KPM Consult, a. s., Kounicova 688/26, PSČ 602 00, Brno
- European Transportation Consultancy, s. r. o., Konviktská 297/12, PSČ 110 00, Praha 1
- MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o., Národní 984/15, PSČ 110 00, Praha 1
- Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, PSČ 636 00, Brno
- VIAPONT s. r. o., Vodní 13, PSČ 602 00, Brno

3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Vít Blaha - člen Zastupitelstva města Brna
- Jiří Sedláček - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing.Vladimír Bielko - vedoucí Odboru dopravy MMB

náhradníci:
- Ing. Pavel Březa - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing. Karel Doležal - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing. Josef Buchta - vedoucí oddělení Odboru dopravy MMB

4. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
členové :
- Ing. Ph.D. Robert Kotzian - 1 . náměstek primátora
- Vít Blaha - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing. Jaroslav Kačer - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing.Vladimír Bielko - vedoucí Odboru dopravy MMB
- Ladislav Macek - náměstek primátora
- Jiří Ides- člen Zastupitelstva města Brna

náhradníci
- JUDr, Jiří Oliva - člen Zastupitelstva města Brna
- Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - člen Zastupitelstva města Brna
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen Zastupitelstva města Brna
- Jiří Zorník - člen Zastupitelstva města Brna

 •  Ing. Josef Buchta - vedoucí oddělení Odboru dopravy MMB
  - Bc. Miloslav Humpolíček - člen Zastupitelstva města Brna
  - Bc. Pavel Sázavský - člen Zastupitelstva města Brna

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
  ***
  úkol č.: [R6/018/10]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

 • 12.

  "Zateplení ZŠ Horní" - zadání veřejné zakázky - RM6/01347

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Horní" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

   
  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/12/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/12/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/12/03]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  8. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  13.

  "Zateplení ZŠ Janouškova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01348

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Janouškova" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

   
   
  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/13/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/13/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   
   

  14.

  "Zateplení ZŠ Masarova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01349

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 15-20.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Masarova" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/14/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/14/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  15.

  "Zateplení ZŠ Košinova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01354

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Košinova" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

   
  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:

  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

   
   
   
  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/15/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/15/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  16.

  "Zateplení ZŠ Milénova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01356

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Milénova" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

   
  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/16/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/16/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

   
   
   
  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  17.

  "Zateplení ZŠ Novoměstská" - zadání veřejné zakázky - RM6/01355

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Novomětská" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

   
  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

   
   
  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/17/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/17/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  18.

  "Zateplení ZŠ Plovdivská" - zadání veřejné zakázky - RM6/01352

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Plovdivská" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

   
   
  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

   
  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/18/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/18/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  19.

  "Zateplení ZŠ Bednářova" - zadání veřejné zakázky - RM6/01350

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Bednářova" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

   
  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/19/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/19/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  20.

  "Zateplení ZŠ Heyrovského" - zadání veřejné zakázky - RM6/01351

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Zateplení ZŠ Heyrovského" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - formulář "Oznámení o zakázce," který tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o.
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
  - Petr Šafařík - starosta MČ Brno-Kohoutovice

  3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
  členové:
  - Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozem. staveb OI MMB
  - Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

   
   
   
   
  náhradníci :
  - JUDr. Robert Kerndl - člen Rady města Brna
  - MVDr. Vlastimil Žďárský - člen Rady města Brna
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
  - Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie .
  ***
  úkol č.: [R6/018/20/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/20/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  7. RMB bere na vědomí pověření firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno výkonem zadavatelské činnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  21.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01235

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" jako nejvhodnější nabídku firmy Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno.

   
   
   
  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
  ***
  úkol č.: [R6/018/21]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  22.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Slunná - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01236

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Slunná - rekonstrukce vodovodu" jako nejvhodnější nabídku firmy Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
  ***
  úkol č.: [R6/018/22]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  24.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na investiční akci "In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - PD pro územní řízení, stavební řízení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností EUROTRACE s. r. o. - RM6/01264

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na investiční akci In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - jako nejvhodnější nabídku společnosti EUROTRACE s. r. o., Bellova 371/42, 623 00 Brno.

   
   
   
  2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a EUROTRACE s. r. o., Bellova 371/42, 623 00 Brno, na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  25.

  "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností KOMFORT, a. s., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/01224

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) - "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" jako nejvhodnější nabídku společnosti KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
  ***
  úkol č.: [R6/018/25]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  3. RMB schvaluje
  - zvýšení celkových nákladů investiční akce SPP 5046 "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" z 33.500 tis. Kč na 36.000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 35.500 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 500 tis. Kč;

  - smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno na stavební práce "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49", která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem smlouvy o dílo, po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona;
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

   
   
   
   
  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/018/25/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/25/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  30.

  "Rekonstrukce objektu Hlídka 4" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností UNISTAV a. s. - RM6/01297

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností UNISTAV a. s., Příkop 838/6, 604 33 Brno na zhotovení díla "Rekonstrukce objektu Hlídka 4," který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
  T: bezodkladně

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  23.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na "Technická podpora AIS aplikací SAP" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01304

  Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Emmer, vedoucí OMI MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně v příloze materiálu.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Technická podpora AIS aplikací SAP" jako nejvhodnější nabídku společnosti IBM Česká republika, spol. s r. o. IČ: 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 - Chodov.

  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností IBM Česká republika, spol. s r. o. IČ: 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 - Chodov, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.


   

  26.

  "Přírodovědné exploratorium" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/01228

  Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí OI MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Přírodovědné exploratorium" - vícepráce.

  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Přírodovědné exploratorium" - vícepráce, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.

  3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Přírodovědné exploratorium" - vícepráce jako nejvhodnější nabídku společnosti Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov.

  4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov u investiční akce "Přírodovědné exploratorium". Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo;
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/018/26/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

   
   
   
  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/26/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

   

  27.

  "Přírodovědné exploratorium" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/01229

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


   

  32.

  "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností Arch.Design, s. r. o. - RM6/01230

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


   

  34.

  Návrh směny pozemku p. č. 1500/2 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1513/4 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/01234

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem směny pozemku p. č. 1500/2 o výměře 19 m² v k. ú. Bosonohy.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku p. č. 1500/2 o výměře 19 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1513/4 o výměře 90 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, s doplatkem ve výši 164.690,- Kč ve prospěch xxxxx xxxxxx.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  35.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 289/2 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/01237

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 36-49.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 289/2 o výměře 12 m² v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou cenu 20.640,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  36.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 1530/2 a p. č. 2796/3 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/01233

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků p. č. 1530/2 o výměře 24 m² a p. č. 2796/3 o výměře 8 m² v k. ú. Bosonohy
  z vlastnictví Vírského oblastního vodovodu - sdružení měst, obcí a svazku obcí do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou cenu 72.640,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  37.

  Návrh nabytí komunikační stavby - prodloužení stávající komunikace na ulici Petlákova. situovanou na části pozemku p. č. 239/1, v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01299

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí komunikační stavby - prodloužení stávající komunikace na ulici Petlákova ve vlastnictví společnosti BARABA Brno, s. r. o., situované na části pozemku p. č. 239/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  38.

  Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - komunikací, parkovacích stání a chodníků na ulicích Čeňka Růžičky a Nové Nivky, situované na pozemcích p. č. 206/9, p. č. 206/11 a p. č. 210/10 a bezúplatné nabytí pozemků p. č. 206/11 a p. č. 210/10, vše v k. ú. Bohunice - RM6/01298

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí komunikační stavby - komunikací, parkovacích stání a chodníků na ulicích Čeňka Růžičky a Nové Nivky ve vlastnictví společnosti Terasy Bohunice, s. r. o., situované na pozemcích p. č. 206/9, p. č. 206/11 a p. č. 210/10 a bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 206/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²
  - p. č. 210/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

  vše v k. ú. Bohunice, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   

  39.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1040/18, p. č. 1040/19 a p. č. 1040/38 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01247

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí
  - pozemku p. č. 1040/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²
  - pozemku p. č. 1040/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 157 m²

  - pozemku p. č. 1040/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²

  vše v k. ú. Kohoutovice
  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  40.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2549/2 v k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZ-SVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01248

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2549/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m² v k. ú. Bystrc z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  41.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4920/10 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01249

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4920/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 139 m² v k. ú. Židenice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  42.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Židenice z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01250

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 7952/3 - zahrada, o výměře 39 m²

  - p. č. 7952/4 - zahrada, o vým&#$01ře 65 m²

  v k. ú. Židenice,
  z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  43.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 651/2 a p. č. 1360/10, k. ú. Jundrov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01251

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků p. č. 651/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 613 m² a p. č. 1360/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m², oba v k. ú. Jundrov, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupovaní státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  44.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1323/101 a p. č. 1323/102, k. ú. Černovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01252

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1323/101 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m² a p. č. 1323/102 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 209 m², oba v k. ú. Černovice, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  45.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 3618/9 a p. č. 3618/11, k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01253

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků p. č. 3618/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 1.053 m² a p. č. 3618/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m², oba v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  46.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 4135/10 a p. č. 4135/11, k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01254

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků p. &#$03. 4135/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m² a p. č. 4135/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m², oba v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  47.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1299/1, p. č. 2305/1 a p. č. 4135/9 vše v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01255

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1299/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8.533 m², p. č. 2305/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.144 m² a p. č. 4135/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 45 m², vše v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  48.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 6848/1 v k. ú. Židenice - z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01256

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 6848/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 927 m² v k. ú. Židenice, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  49.

  Záměr nabytí pozemků v k. ú. Lesná LV č. 7982 ve veřejném prostranství v ul. Majdalenky od společnosti PSJ, a. s. - RM6/01246

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - dopis společnosti PSJ, a. s., ze dne 28. 2. 2011 - žádost o směnu pozemků p. č. 902/72, p. č. 902/135, p. č. 902/158, p. č. 902/159, p. č. 902/191, p. č. 902/192, p. č. 902/193, p. č. 902/194, p. č. 902/197, p. č. 902/202 a p. č. 902/209 v k. ú. Lesná, obec Brno, okres Brno-město, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno město, na LV č. 7982, ve vlastnictví společnosti, PSJ, a. s., a pozemků p. č. 902/95 a p. č. 902/110 v k. ú. Lesná, obec Brno, okres Brno-město, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno město, na LV č. 8009, ve vlastnictví společnosti Moravská stavební - INVEST, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna;

  - skutečnost, že společnost, PSJ, a. s., je v insolvenčním řízení, zahájeném na základě vyhlášky Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 27 INS 2533/201 l-A-2 ze dne 17. 2. 2011.

  2. RMB nesouhlasí se záměrem nabytí pozemků:
  - p. č. 902/72 - ostatní plocha, o výměře 1.837 m²
  - p. č. 902/135 - ostatní plocha, o výměře 575 m²
  - p. č. 902/158 - ostatní plocha, o výměře 20 m²

  - p. č. 902/159 - ostatní plocha, o výměře 20 m²
  - p. č. 902/191 - ostatní plocha, o výměře 786 m²
  - p. č. 902/192 - ostatní plocha, o výměře 1.094 m²
  - p. č. 902/193 - ostatní plocha, o výměře 508 m²

  - p. č. 902/194 - ostatní plocha, o výměře 708 m²
  - p. č. 902/197 - ostatní plocha, o výměře 144 m²
  - p. č. 902/202 - ostatní plocha, o výměře 417 m²

  - p. č. 902/209 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 101 m²

  vše v k. ú. Lesná z vlastnictví společnosti PSJ, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  50.

  Výkup pozemků podle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01262

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB bere na vědomí Seznam plánovaných výkupů pozemků na 2. čtvrtletí roku 2011 podle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  51.

  Návrh prodeje pozemku p. č. 7304/16 v k. ú. Bystrc - RM6/01277

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 7304/16 -ostatní plocha, o výměře 8 m², v k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc, za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  52.

  Návrh prodeje id. 1/4 nemovitostí: rodinného domu Ráj č. or. 5, č. p. 271 s pozemky p. č. 1821 a p. č. 1822 v k. ú. Slatina - změna usnesení - RM6/01245

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


  1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, spoluvlastníků rodinného domu Ráj č. or. 5, č. p. 271s pozemky p. č. 1821 a 1822 v k. ú. Slatina, ze dne 20. 12. 2010 a 11. 1. 2011, o prodej id. 1/4 těchto nemovitostí z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx xxx která žije sama v předmětném domě, za kupní cenu 120.000,- Kč.

  2. RMB souhlasí se záměrem prodeje id. 1/4 nemovitostí:
  - rodinného domu Ráj č. or. 5, č. p. 271, postaveného na pozemku p. č. 1821
  - pozemku p. č. 1821 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m²
  - pozemku p. č. 1822 - zahrada, o výměře 471 m²

  vše v k. ú. Slatina

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 12. 2009, bod č. 69, které zní:

  "ZMB schvaluje prodej id. 1/4 nemovitostí:
  - rodinného domu Ráj č. or. 5, č.p. 271, postaveného na pozemku p. č. 1821
  - pozemku p. č. 1821 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m²
  - pozemku p. č. 1822 - zahrada, o výměře 471 m²

  vše v k ú. Slatina
  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 539.557,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastníky uhrazena nejpozději do dvou měsíců od obdržení návrhu kupní smlouvy, souhlasí se zrušením spoluvlastnictví soudní cestou dle ustanovení § 142 občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů k nemovitostem:
  - rodinnému domu Ráj č. or. 5, č. p. 271, postavenému na pozemku p. č. 1821
  - pozemku p. č. 1821 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m²
  - pozemku p. č. 1822 - zahrada, o výměře 471 m²

  vše v k ú. Slatina
  - přikázáním jednomu nebo oběma spoluvlastníkům za náhradu
  nebo
  - nařízením prodeje a rozdělením výtěžku podle podílů."


  takto:

   
  Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej id. 1/4 nemovitostí:
  - rodinného domu Ráj č. or. 5, č. p. 271, postaveného na pozemku p. č. 1821
  - pozemku p. č. 1821 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m²
  - pozemku p. č. 1822 - zahrada, o výměře 471 m²

  vše v k. ú. Slatina
  xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 120.000,- Kč (cenový návrh spoluvlastnice), s předkupním právem pro statutární město Brno na dobu 15 let za kupní cenu 120.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení,
  a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastnicí uhrazena nejpozději do dvou měsíců od obdržení návrhu výše uvedené smlouvy
  souhlasí
  se zrušením spoluvlastnictví nemovitostí:
  - rodinného domu Ráj č. or. 5, č. p. 271, postaveného na pozemku p. č. 1821
  - pozemku p. č. 1821 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m²

  - pozemku p. č. 1822 - zahrada, o výměře 471 m²

  vše v k. ú. Slatina
  soudní cestou dle ustanovení § 142 občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů
  - přikázáním jednomu nebo oběma spoluvlastníkům za náhradu
  nebo
  - nařízením prodeje a rozdělením výtěžku podle podílů.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen s zdržel hlasování.

   
   
   

  53.

  Záměr prodeje pozemku p. č. 1043 v k. ú. Štýřice - RM6/01242

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A společně s body 54-57.


  1. RMB bere na vědomí vyjádření navrhovatelů dispozice k podmínkám kupní smlouvy ze dne 21. 2. 2011 a protinávrh kupní ceny ve výši 1.545,- Kč/m².


  2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1043 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m² v k. ú. Štýřice.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1043 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m², v k. ú. Štýřice, manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 510.350,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   
   

  54.

  Záměr prodeje pozemku p. č. 2893/8 v k. ú. Kohoutovice - RM6/01268

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí skutečnosti, a to:
  - dne 9. 3. 2009 byla mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím a společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o. jako nájemcem a budoucím kupujícím uzavřena Nájemní smlouva a smlouva o budoucím prodeji části pozemku p. č. 2893/1 v k. ú. Kohoutovice;
  - dne 15. 10. 2010 byl stavebním úřadem Brno-Kohoutovice vydán kolaudační souhlas k užívání stavby "Stavba objektu hromadných garáží pro 100 parkovacích míst v lokalitě Pavlovská na pozemku p. č. 2893/1 k. ú. Kohoutovice";
  - žádost společnosti Moravská stavební unie - MSU s. r. o. ze dne 30. 11. 2010 o prodej části pozemku p. č. 2893/1 v k. ú. Kohoutovice na základě Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucím prodeji části pozemku ze dne 9. 3. 2010

  2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 2893/8 - zastavěná plocha, o výměře 1.527 m² v k. ú. Kohoutovice.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě smlouvy o budoucím prodeji části pozemku č. 0062091700381 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Moravskou stavební unií - MSU, s. r. o. dne 9. 3. 2009 prodej pozemku
  - p. č. 2893/8 - o v&#$06měře 1.527 m² v k. ú. Kohoutovice
  společnosti Moravská stavební unie - MSU s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 3.254.801,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  55.

  Záměr prodeje pozemku p. č. 3937/68 v k. ú. Líšeň - RM6/01243

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 3937/68 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m² v k. ú. Líšeň.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
  - p. č. 3937/68 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m² v k. ú. Líšeň
  xxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5.610,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  56.

  Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2102/4, 2128/1 v k. ú. Žebětín - RM6/01265

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  1. RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města ze dne 18. 1. 2010 podaný xxxxxxx xxxxxx - prodej části pozemku p. č. 2102/4 o výměře 136 m² a části pozemku p. č. 2128/1 o výměře 91 m², vše v k. ú. Žebětín.

  2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2102/4 - ostatní plocha, o výměře 136 m² v k. ú. Žebětín.

  3. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2128/1 - orná půda, o výměře 91 m² v k. ú. Žebětín.

  4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
  - p. č. 2128/7 -orná půda, o výměře 91 m²

  v k. ú. Žebětín xxxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 234.825,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  57.

  Záměr prodeje části pozemku p. č. 5386/1 a pozemků p. č. 5386/2, p. č. 5386/3, vše v k. ú. Bystrc - RM6/01244

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
  - části p. č. 5386/1 - ostatní plocha, o výměře 24 m²

  - p. č. 5386/2 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 3 m²
  - p. č. 5386/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

  vše v k. ú. Bystrc.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
  - části p. č. 5386/1 - ostatní plocha, o výměře 24 m²
  - p. č. 5386/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²
  - p. č. 5386/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

  vše v k. ú. Bystrc,
  manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 10.347,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  58.

  Záměr budoucího prodeje pozemků v k. ú. Staré Brno a záměr nabytí pozemku p. č. 958/5 v k. ú. Staré Brno do majetku města - lokalita na nároží ulic Pekařská a Anenská - RM6/01286

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  1. RMB bere na vědomí
  - žádost společnosti KS Reál, spol. s r. o., a Ing. Evy Benešové ze dne 13. 7. 2005 o prodej pozemků p. č. 1095/8, 1095/10, 1095/11, 1095/12, 1095/14, 1096/3, 1097, 1098 v k. ú. Staré Brno;
  - žádost společnosti Ingle s. r. o. ze dne 16. 5. 2007 o prodej pozemků p. č. 1095/8, 1097 a 1098 v k. ú. Staré Brno.

   
  2. RMB souhlasí se záměrem budoucího prodeje pozemků
  - p. č. 1095/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 212 m²
  - p. č. 1097 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 128 m²

  - p. č. 1098 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²
  - p. č. 1095/14 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m²
  - p. č. 1095/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²

  - p. č. 1095/12 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²
  - p. č. 1095/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

  vše v k. ú. Staré Brno
  do spoluvlastnictví zájemců Ing. Evy Benešové a společnosti KS Real, spol. s r. o., za účelem vybudování polyfunkčního objektu na těchto pozemcích dle projektové dokumentace, vybrané za spolupráce města Brna a Městské části Brno-střed, a to na základě architektonické soutěže vyhlášené zájemci o prodej předmětných pozemků, nebo na základě výběru z variantních návrhů projektové dokumentace minimálně od pěti různých autorů.

  3. RMB vyžaduje účast města Brna - zástupce města Brna a Městské části Brno-střed při výběru architektonického návrhu pro zástavbu lokality na nároží ulic Anenská - Pekařská, jejíž součástí jsou pozemky města uvedené v bodě 1.

  4. RMB souhlasí se záměrem nabytí pozemku
  - p. č. 958/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²

  z vlastnictví Ing. Evy Benešové a spol. KS Real, spol. s r. o. do majetku města Brna.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  59.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 991/8, p. č.991/48, p. č. 991/78, p. č.991/137, p. č. 991/283, p. č. 991/286, p. č. 991/314, p. č. 991/317, p. č. 991/320, p. č. 991/324, p. č. 991/343, p. č. 991/344, p. č. 991/346, p. č. 991/360, p. č. 991/364, p. č.991/373, p. č. 991/397, p. č. 991/401 a p. č. 991/403 k. ú. Medlánky - RM6/01257

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 60-63.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky svěření pozemků:
  - p. č. 991/8 - ostatní plocha, o výměře 3.232 m²
  - p. č. 991/48 - ostatní plocha, o výměře 1.583 m²

  - p. č. 991/78 - ostatní plocha, o výměře 3.197 m²

  - p. č. 991/137 - orná půda, o výměře 173 m²
  - p. č. 991/283 - ostatní plocha, o výměře 85 m²

  - p. č. 991/286 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 361 m²
  - p. č. 991/314 - ostatní plocha, o výměře 353 m²
  - p. č. 991/317 - ostatní plocha, o výměře 690 m²
  - p. č. 991/320 - ostatní plocha, o výměře 267 m²

  - p. č. 991/324 - ostatní plocha, o výměře 606 m²
  - p. č. 991/343 - ostatní plocha, o výměře 612 m²
  - p. č. 991/344 - ostatní plocha, o výměře 808 m²
  - p. č. 991/346 - ostatní plocha, o výměře 296 m²

  - p. č. 991/360 - ostatní plocha, o výměře 59 m²
  - p. č. 991/364 - ostatní plocha, o výměře 273 m²
  - p. č. 991/373 - ostatní plocha, o výměře 48 m²

  - p. č. 991/397 - ostatní plocha, o v&#$06měře 436 m²
  - p. č. 991/401 - ostatní plocha, o výměře 95 m²
  - p. č. 991/403 - ostatní plocha, o výměře 122 m²

  v k. ú.Medlánky
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 80 přílohy č. 4.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  60.

  Návrh svěření pozemků p. č. 177, p. č. 181, p. č. 185 a p. č. 188, vše v k. ú. Komín - RM6/01258

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - žádost MČ Brno-Komín o svěření pozemků p. č. 177, p. č. 181, p. č. 185 a p. č. 188, vše v k. ú. Komín ze dne 5. 8. 2010;
  - návrh manželů xxxxxxx xxxxxxx ze dne 14. 5. 2010 obsahující žádost o prodej pozemku p. č. 177 v k. ú. Komín;
  - návrh manželů xxxxxxx xxxxxxx ze dne 19. 5. 2010 obsahující žádost o prodej pozemku p. č. 181 v k. ú. Komín;
  - návrh manželů xxxxxxx xxxxxxxx ze dne 14. 4. 2010 obsahující žádost o prodej pozemku p. č. 185 v k. ú. Komín;
  - návrh xxxxxxx xxxxxx, CSc. ze dne 28. 5. 2010 obsahující žádost o prodej pozemku p. č. 188 v k. ú. Komín.

  2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
  - p. č. 177 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 28 m²

  - p. č. 181 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 48 m²

  - p. č. 185 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 39 m²

  - p. č. 188 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 77 m²

  vše v k. ú. Komín,

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Komín svěření pozemků
  - p. č. 177 - ostatní plocha, zeleň o výmě&#$04e 28 m²

  - p. č. 181 - ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m²

  - p. č. 185 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m²

  - p. č. 188 - ostatní plocha, zeleň o výměře 77 m²


  v k. ú. Komín v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek uvedený jako doplněk č. 80 přílohy č. 4.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  61.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, id. 42/80 pozemků p. č. 55, 58 a doplnění podmínek pro nakládání se svěřeným majetkem u pozemků p. č. 59, 60, id. 38/80 p. č. 55, 58, 56, 57, vše v k. ú. Jundrov - RM6/01288

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  1. schválit MČ Brno-Jundrov svěření pozemků:
  - id. 42/80 p. č. 55 - orná půda, o výměře 616 m²

  - id. 42/80 p. č. 58 - orná půda, o výměře 453 m²

  v k. ú. Jundrov
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 80 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:

  - uzavírání smluv pouze na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,

  - omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu, vysazovat trvalé porosty nebo jiným způsobem zhodnocovat majetek města.

  2. schválit doplnění podmínek v návaznosti na usnesení Zl/017. ZMB bod č. 11 a usnesení Zl/027. ZMB bod č. 15:
  - uzavírání smluv pouze na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele;

  - omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu, vysazovat trvalé porosty nebo jiným způsobem zhodnocovat majetek města, pro nakládání se svěřeným majetkem u pozemků:
  - p. č. 59 - trvalý travní porost, o výměře 91 m²
  - p. č. 60 - trvalý travní porost, o výměře 64 m²

  - id. 38/80 p. č. 55 - orná půda, o výměře 616 m²

  - id. 38/80 p. č. 58 - orná půda, o výměře 453 m²

  - id. 38/80 p. č. 56 - zahrada, o výměře 1.763 m²
  - id. 38/80 p. č. 57 - zahrada, o výměře 1.780 m²

  v k. ú. Jundrov
  svěřených MČ Brno-Jundrov v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, vedený v příloze č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001-Statutu města Brna, v platném znění.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   
   

  62.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed budovy č. p. 264 na pozemku p. č. 490, pozemku p. č. 490 a nebytové prostory v budově č. p. 196 na p. č. 493 v k. ú. Město Brno - RM6/01287

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed svěření
  - budovy č. p.264 na pozemku p. č. 490
  - pozemku p. č. 490 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.337 m²

  - nebytové prostory v budově č. p. 196 na pozemku p. č. 493 vše v k. ú. Město Brno, vyznačené v dokumentaci jednotlivých podlaží v přílohách č. 1 až č. 7 a jsou užívané jako sídlo ÚMČ Brno-střed v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 80 přílohy č. 4.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  63.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemky p. č. 2824/4, 2824/8, 2824/9, 2824/12, vše k. ú. Žabovřeskv, za bytovými domy Veveří 110, 112, 114 - Záměr prodeje pozemků p. č. 2824/4, 2824/8, 2824/9, 2824/12 vše k. ú. Žabovřesky - RM6/01276

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  1. schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemků

  - p. č. 2824/4 - ostatní plocha, o výměře 529 m2
  - p. č. 2824/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 138 m²
  - p. č. 2824/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m²
  - p. č. 2824/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m²

  vše k. ú. Žabovřesky
  za bytovými domy Veveří 110, 112, 114
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek uvedený jako doplněk č. 49 Přílohy č. 4

  2. schválit záměr prodeje pozemků
  - p. č. 2824/4 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 529 m²
  - p. č. 2824/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m²
  - p. č. 2824/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m²

  - p. č. 2824/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m²

  vše k. ú. Žabovřesky,

  dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví fyzických osob - vlastníkům jednotek v domech Veveří 110, 112, 114 dle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domů

   
  3. uložit vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
  T: bezodkladně

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  64.

  Návrh budoucího reálného rozdělení pozemku p. č. 1120 v k. ú. Židenice - RM6/01261

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí reálné rozdělení pozemku p. č. 1120 - zahrada, o výměře 290 m² v k. ú. Židenice tak, že statutární město Brno se stane výlučným vlastníkem části tohoto pozemku, na níž se bude nacházet nová komunikace v souvislosti s přestavbou Železničního uzlu Brno a xxxxxxx xxxxxx se stane výlučným vlastníkem zbývající části tohoto pozemku, s tím, že reálné rozdělení pozemku bude uskutečněno až po zaměření nové stavby komunikace a výše případného doplatku ze strany statutárního města Brna bude stanovena dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, který zajistí na svůj náklad statutární město Brno, za podmínek Dohody spoluvlastníků pozemku o jeho užívání a budoucím reálném rozdělení, uvedené v tomto materiálu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  65.

  Návrh pronájmu pozemku p. č. 1936/2 v k. ú. Žabovřesky - RM6/01292

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 1936/2 - zahrada, o výměře 61 m² v k. ú. Žabovřesky xxxxxxx xxxxxx za dohodnuté nájemné 1.220,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  66.

  Pronájem pozemků p. č. 3911/6, p. č. 3911/7 a částí pozemků p. č. 3911/4 a p. č. 3911/5 v k. ú. Bystrc - RM6/01294

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 67-69.


  RMB schvaluje pronájem pozemků:
  - p. č. 3911/6 - zastavěná plocha a nádvoří, stavba, o výměře 133 m²
  - p. č. 3911/7 - zastavěná plocha a nádvoří, stavba, o výměre 76 m²

  - část p. č. 3911/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 114 m²
  - část p. č. 3911/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 174 m²

  vše v k. ú. Bystrc manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 7.766,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  67.

  Pronájem části pozemku p. č. 1001/21 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/01293

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje pronájem části pozemku
  - p. č. 1001/21 - orná půda, o výměře 1031 m²

  v k. ú. Starý Lískovec
  společnosti ZEVO Střelice, a. s., za dohodnuté nájemné ve výši 139,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  68.

  Záměr pronájmu pozemků p. č. 1065/2, p. č. 1068/3, p. č. 1068/23, p. č. 1072/4, p. č. 1072/5, p. č. 1072/6, p. č. 1073 a p. č. 1074/2 a částí pozemků p. č. 1053/2, p. č. 1053/3, p. č. 1068/4 a p. č. 1072/2, vše v k. ú. Soběšice - pastviny a výběh pro chov koní a žádost o zřízení věcného břemene práva cesty ve prospěch pozemku p. č. 1051/11 k tíži pozemku p. č. 1072/6, vše v k. ú. Soběšice - RM6/01258

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


   
  1. RMB bere na vědomí
  - dopisy Ing. Jiřího Klofery, jednatele nakladatelství COMMERCIAL SERVICE K + K, s. r. o. ze dne 18. 10. 2010 a ze dne 9. 2. 2011 - žádost společnosti COMMERCIAL SERVICE K + K, s. r. o. o pronájem pozemků v k. ú. Soběšice - pastviny a výběh pro chov koní, o celkové výměře 12.886 m², s návrhem řešení nerušeného průchodu veřejností ohradami pro koně,

  - "Žádost xxxxx xxxx o zprůchodnění cesty p. č. 1072/6 na pozemek p. č. 1051/11, vše v k. ú. Soběšice" ze dne 24. 3. 2010 a dopis xxxxxxxxxx xxxxxxx, právního zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx "Žádost o vyjádření a stanovisko ve věci "žádosti o zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna" ze dne 15. 12. 2010.

  2. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene práva cesty k pozemku p. č. 1051/11 trvalý travní porost v k. ú. Soběšice k tíži pozemků p. č. 1068/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1068/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1068/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 1072/6 - orná půda v k. ú. Soběšice.

  3. RMB
  nesouhlasí se záměrem pronájmu
  - pozemku p. č. 1065/2 - ostatní plocha, o výměře 350 m
  - pozemku p. č. 1073 - ostatní plocha, o výměře 1.901 m
  - pozemku p. č. 1074/2 - trvalý travní porost, o výměře 72 m²

  - části pozemku p. č. 1053/2 - orná půda, o výměře 669 m²

  - části pozemku p. č. 1053/3 - orná půda, o výměře 121 m²

  - části pozemku p. č. 1068/4 - ostatní plocha, o výměře 196 m²

  - části pozemku p. č. 1072/2 - orná půda, o výměře 1.497 m²

  vše v k. ú. Soběšice, o celkové výměře 4.806 m²


  - souhlasí se záměrem pronájmu
  - pozemku p. č. 1068/3 - ostatní plocha, o výměře 76 m²
  - pozemku p. č. 1068/23 - ostatní plocha, o výměře 184 m²

  - pozemku p. č. 1072/4 - orná půda, o výměře 10 m²

  - pozemku p. č. 1072/5 - orná půda, o výměře 873 m²

  - pozemku p. č. 1072/6 - orná půda, o výměře 2.177 m²

  - části pozemku p.č. 1053/2 - orná půda, o výměře 546 m²

  - části pozemku p.č. 1053/3 - orná půda, o výměře 120 m²
  - části pozemku p.č. 1068/4 - ostatní plocha, o výměře 85 m²

  - části pozemku p.č. 1072/2 - orná půda, o výměře 4.009 m²

  vše v k. ú. Soběšice, o celkové v&#$06měře 8.080 m², v hranicích současného ohradníku pro koně.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  69.

  Záměr pronájmu pozemků p. č. 401/19, p. č. 401/20, p. č. 401/21, p. č. 401/30 a p. č. 401/35, vše v k. ú. Královo Pole - RM6/01295

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
  - p. č. 401/19 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

  - p. č. 401/20 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
  - p. č. 401/21 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

  - p. č. 401/30 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 20 m²
  - p. č. 401/35 - ostatní plocha, o výměře 1009 m²

  vše v k. ú. Královo Pole.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  71.

  Záměr pronájmu nebo prodeje pozemku p. č. 1869 v k. ú. Černovice - RM6/01267

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  1. RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města ze dne 3. 8. 2009 podaný Marií Markovou - prodej nebo pronájem pozemku p. č. 1869 - zahrada o výměře 504 m² v k. ú. Černovice.

  2. RMB nesouhlasí
  - se záměrem prodeje pozemku p. č. 1869 - zahrada, o výměře 504 m² v k. ú. Černovice.
  - se záměrem pron&#$07jmu pozemku p. č. 1869 - zahrada, o výměře 504 m² v k. ú. Černovice.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  72.

  Dohoda o užívání nemovitostí v k.ú. Trnitá s dohodou o vyklizení - RM6/01291

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - dopis společnosti Lídl, spol. s r.o. ze dne 17. 1. 2011 a ze dne 3. 3. 2011 obsahující žádost o prodloužení doby užívání nemovitostí v k. ú. Trnitá do 31. 5. 2011;
  - dopis společnosti Brněnské komunikace, a. s., ze dne 10. 2. 2011 a ze dne 2. 3. 2011 obsahující souhlas s prodloužením doby užívání nemovitostí v k. ú. Trnitá do 31. 5. 2011.

  2. RMB schvaluje dohodu o užívání nemovitostí:
  pozemků:

  - p. č. 760/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3.576 m²

  - p. č. 760/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 481 m²
  - p. č. 760/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1183 m²
  - p. č. 760/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 462 m²

  - p. č. 760/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 148 m²
  - p. č. 763 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 395 m²

  vše v k. ú. Trnitá

  budov:
  - č. p. 101 se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 763
  - bez č.p./č.e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/2
  - bez č.p./č.e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/3
  - bez č.p./č.e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/4
  vše v k. ú. Trnitá mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a společností Josef Lídl, spol. s r. o., podle dohody o vyklizení uzavřené formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti podle ustanovení § 247 písm. e) o.s.ř. a za podmínek dohody o užívání nemovitostí a dohody o vyklizení, které tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k podpisu notářského zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  73.

  Dodatek č. 29 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou , a. s., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005 ve znění platných dodatků - lodžie Mánesova 3, 5, 7, 9, k. ú. Královo Pole - RM6/01263

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 29 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou a. s. o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10.8.2005 ve znění dodatků č.1-28, jímž se rozšiřuje platnost podmínek dohody na části pozemku p. č. 1329/1 - ostatní plocha, o celkové výměře 48 m², k. ú. Královo Pole, dotčené výměnou balkónů za samonosné lodžie na bytovém domě Mánesova 3, 5, 7, 9, obec Brno. Dodatek tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru Magistrátu města Brna podpisem tohoto dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  74.

  Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Palackého tř. 6 včetně pozemků - RM6/01280

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Palackého tř. 6, č. p. 1623 postavený na pozemku p. č. 1293 a pozemek p. č. 1293 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 479 m² v k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  75.

  Záměr prodeje bytového domu Šumavská 10 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/01279

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  - schválit záměr prodeje bytového domu Šumavská 10, č. p. 493, postaveného na pozemku p. č. 955, a pozemků
  p. č. 955 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m²
  p. č. 956 - zahrada, o výměře 199 m²

  v k. ú. Ponava, městská část Brno-Královo Pole, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;
  - stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.761.390,- Kč.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  77.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ,,Rekonstrukce objektu Francouzská 42 - projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/01274

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu Francouzská 42 - projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby" jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Romana Gale, Bayerova 800/31, 602 00 Brno.

  2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Romanem Gale, Bayerova 800/31, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Romanem Gale, Bayerova 800/31, 602 00 Brno.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a prováděcími předpisy.
  ***
  úkol č.: [R6/018/77]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [2012-08-31]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  78.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu Bratislavská 39 - projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01275

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu Bratislavská 39 - projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby" jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Ivo Brandštetra, Hutařova 40, 612 00 Brno.

  2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Ivo Brandštetrem, Hutařova 40, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č.  31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Ivo Brandštetrem, Hutařova 40, 612 00 Brno.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, a prováděcími předpisy.
  ***
  úkol č.: [R6/018/78]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [2012-08-31]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  79.

  "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/01283

  Bylo hlasováno po delší rozpravě. Na návrh členů RMB se hlasovalo o pozměňujícím návrhu usnesení - pro hlasovali 2 členové, 1 člen byl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato. Poté se hlasovalo o původně navrženém usnesení.


  1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64" jako nejvhodnější nabídku společnosti STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Brnoinvest, spol. s r. o. Vlhká 25, 602 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
  ***
  úkol č.: [R6/018/79/01]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno na zhotovení díla "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Brnoinvest, spol. s r. o. Vlhká 25, 602 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/018/79/02]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Brnoinvest, spol. s r. o. Vlhká 25, 602 00 Brno zajistit další náležitosti stanovené zákonem č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/79/03]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

   
   
  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle §110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle §111 odst. 5 zákona zajistit podpis smlouvy o dílo.
  ***
  úkol č.: [R6/018/79/04]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

   
   

  80.

  "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01282

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44" jako nejvhodnější nabídku společnosti PS Brno, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00Brno.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Brnoinvest, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
  ***
  úkol č.: [R6/018/80/01]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PS Brno, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno na zhotovení díla "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44", která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Brnoinvest, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/018/79/02]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [viz usnesení]

   
  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Brnoinvest, spol. s r. o. Vlhká 25, 602 00 Brno zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č.330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/018/79/03]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle §110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle §111 odst.5 zákona zajistit podpis smlouvy o dílo.
  ***
  úkol č.: [R6/018/79/04]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   
   

  81.

  Návrh rozpočtových opatření - čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby, 1. termín roku 2011 - RM6/01284

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  - schválit

  • rozpočtové opatření dle tabulky č. 1 až 3 v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna;
  • protokoly o poskytnutí půjčky z Fondu bytové výstavby;
  • zvýšení celkových rozpočtových nákladů SPP 3036 "Technické zhodnocení bytových domů" z 21.400 tis. Kč na 30.300 tis. Kč,


  - uložit příslušným městským částem

  • provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 773 za příslušný kalendářní rok do 17. 2. 2012;
  • předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce,


  - pověřit vedoucího Bytového odboru MMB podpisem protokolů o poskytnutí půjčky z FBV městské části.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  82.

  Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2011, návrh rozpočtového opatření - RM6/01285

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí půjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna:

  - ve výši až 2.460.000,- Kč pro Bytové družstvo Smetanova 47 na opravu a modernizaci
  bytového domu Smetanova 47,
  - ve výši až 220.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Žlíbek 13,
  - ve výši až 550.000,-Kč pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. na opravu a modernizaci bytového domu Charbulova 10,
  - ve výši až 720.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Gorkého 28,
  - ve výši až 400.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Pratecká 6,
  - ve výši až 140.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx xx na opravu a modernizaci rodinného domu Pomezní 12,
  - ve výši až 800.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Vranovská 81,
  - ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Plachtová 11,
  - ve výši až 80.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Blanenská 45,
  - ve výši až 1.650.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Mezírka 5,
  - ve výši až 80.000,- Kč xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 254/63 v bytovém domě Švermova 1,
  - ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Břetislavova 16,
  - ve výši až 160.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 3790/1 v bytovém domě Meluzínova 22,
  - ve výši až 340.000,- Kč pro xxxxxxx xxxxxxxJiřího Nováka na opravu a modernizaci rodinného domu Meziboří 25,
  - ve výši až 490.000,- Kč pro Ing. arch. Ludmilu Pavlíčkovou na opravu a modernizaci rodinného domu Tumaňanova 35,
  - ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu náměstí Republiky 31,
  - ve výši až 480.000,- Kč pro Poříčí 23, bytové družstvo na opravu a modernizaci bytového domu Poříčí 23,
  - ve výši až 360.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Vránova 5a,
  - ve výši až 360.000,- Kč pro xxxxxxxxx xx na opravu a modernizaci rodinného domu Křivánkovo náměstí 19,
  - ve výši až 480.000,- Kč pro Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně na opravu a modernizaci bytového domu Smetanova 20,
  - ve výši až 960.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Buková 11,
  - ve výší až 1.300.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Jabloňová 27,
  - ve výši až 180.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Branka 64,
  - ve výši až 400.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Kroková 38,
  - ve výši až 2.950.000,- Kč pro Bytové družstvo Oderská 7, družstvo na opravu a modernizaci bytového domu Oderská 7;

  2. poskytnutí půjčky ve výši až 2.365.000,- Kč xxxxxxxxxxx xxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Mendlovo náměstí 9 a zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu xxxxxxxxxxx xxxxxx ve výši 225/420 ve prospěch statutárního města Brna;

  3. vzorovou smlouvu o půjčce na opravu rodinného - bytového domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům;

  4. rozpočtové opatření v souvislosti s konkrétními požadavky na jednotlivé půjčky dle tabulky.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  83.

  Smlouva o půjčce z Fondu rozvoje bydlení města Brna s manželi xxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/01269

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uplatnění práva statutárního města Brna na jednorázové vrácení celé nesplacené části půjčky včetně příslušenství, tzn. úroků za období 5 let, na něž je půjčka sjednána, z Fondu rozvoje bydlení města Brna dle smlouvy č. 62079348 na opravy a modernizaci bytového domu Kmochova 18 a vzniku zástavního práva po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  84.

  Žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o poskytnutí bytů - RM6/01270

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


  1. RMB bere na vědomí žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 29. 12. 2010 a 21. 2. 2011 o poskytnutí bytů v celoměstském zájmu.

  2. RMB neschvaluje poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Merhautova 115 v Brně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v celoměstském zájmu.

   
   
  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení .
  ***
  úkol č.: [R6/018/84]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

   
   

  85.

  Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - RM6/01272

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


  RMB schvaluje nájem 3pokojového bytu č. 6 v domě Obilní trh 10 v Brně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako bytu náhradního na dobu neurčitou a za nájemné ve výši stanovené dle zákona č. 107/2006 Sb. a Sdělení MMR č. 180/2009 Sb., tj. 63,28 Kč/m²/měsíc, za předpokladu, že dohodou ukončí nájem stávajícího 3pokojového služebního bytu v budově tř. Kpt. Jaroše 24 užívané Základní uměleckou školou Jaroslava Kvapila.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
  ***
  úkol č.: [R6/018/85]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   

  86.

  Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxxxxxx xxxx - RM6/01281

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 20 v domě Vlhká 4 v Brně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bytem Domov, pro matky s dětmi Heyrovského 11 v Brně, na dobu určitou - 1 rok , za nájemné ve výši 55,61 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemn&#$08 smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
  ***
  úkol č.: [R6/018/86]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  87.

  Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxxxx xxxxxxxx - RM6/01271

  Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 2 členové, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


   
   
   
   

  88.

  Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu manželům xxxxxxxxxxx - návrh na změnu usnesení - RM6/01273

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


  1. RMB trvá na usnesení R5/161 ze dne 12. 10. 2010, bod č. 50, které zní:

  "Rada města Brna neschvaluje nájem 3pokojového bytu č. 6 v domě Jánská 7 v Brně manželům xxxxxxxxxx, bytem Brno, ul, Milady Horákové 17, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši stanovené MČ Brno-střed dle zákona č. 107/2006 Sb. a Sdělení MMR č. 180/2009 Sb., pro k. ú. Město Brno za předpokladu, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu v domě na ul. Milady Horákové 17."


  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
  ***
  úkol č.: [R6/018/88]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  89.

  Žádosti o neuplatnění valorizace nájmu nebytových prostor v objektu Jakubské nám. 2 - RM6/01238

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí žádosti o neuplatnění valorizace nájmu nebytových prostor v objektu Jakubské nám. 2 pro rok 2011
  - JUDr. Ivany Lorenzové
  - Sherlock Holmes PUB s. r. o.

  2. RMB souhlasí
  - s nevalorizací nájemného za nebytové prostory v objektu Jakubské nám. 2 o dosaženou míru inflace za rok 2010 vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 0066090304603 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Evou Thaler a Danuší Rudoleckou jako pronajímateli a JUDr. Ivanou Lorenzovou jako nájemcem dne 8. 6. 2009;

   
   
  - s valorizací nájemného za nebytové prostory v objektu Jakubské nám. 2 o dosaženou míru inflace za rok 2010 vyplývajícího z nájemních smluv č. 66090306961 a č. 384/2001 uzavřených mezi statutárním městem Brnem (resp. Správou nemovitostí), Evou Thaler a Danuší Rudoleckou jako pronajímateli a Sherlock Holmes PUB s. r. o. jako nájemcem dne 1. 12. 2009 a 12. 12. 2001.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

   

  90.

  Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v objektu Jakubské nám. 2 - RM6/01239

  Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


   

   

  91.

  Nové ceníky úhrad za pronájem reprezentačních prostor na Nové radnici v Brně - RM6/01240

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí ceník pronájmu v Kč ve srovnatelných objektech ve městě Brně.

  2. RMB schvaluje nové ceníky úhrad za pronájem reprezentačních prostor na Nové radnici v Brně, tj. Velkého zasedacího sálu, Rytířského sálu, místnosti Rady města Brna, malé zasedací místnosti (podkovy), které tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  92.

  Stanovisko statutárního města Brna ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje po projednání dle § 39 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel - RM6/01305

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje stanovisko statutárního města Brna ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje po projednání dle § 39 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel, které tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu.. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  93.

  Veřejná urbanisticko architektonická soutěž "Římské náměstí" v Brně - další postup - RM6/01220

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje záměr zadat dopracování vítězného soutěžního návrhu zpracovaného Ing. arch. Caskovou a Ing. arch. Fišerem.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucí OÚPR MMB zajistit dopracování vítězného soutěžního návrhu zpracovaného Ing. arch. Caskovou a Ing. arch Fišerem.
  ***
  úkol č.: [R6/018/93/01]
  zodpovídá: OÚPR MMB [26]
  termín: [2011-08-31]

  ***
  3. RMB ukládá vedoucí OÚPR MMB projednat dopracovanou studii s dotčenými odbory a organizacemi.
  ***
  úkol č.: [R6/018/93/02]
  zodpovídá: OÚPR MMB [26]
  termín: [2011-09-30]

  ***
  4. RMB ukládá vedoucí OÚPR MMB zahájit pořizování potřebných změn ÚPmB a RP MPR.
  ***
  úkol č.: [R6/018/93/03]
  zodpovídá: OÚPR MMB [26]
  termín: [2011-09-30]

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  94.

  Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování "Aktualizace Územního plánu města Brna" - RM6/01222

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 0041090506773 ze dne 23. 11. 2009 mezi statutárním městem Brnem a společností URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO spol. s r. o., se sídlem Mošnova 3, 615 00 Brno, který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   
   
   
   

  95.

  Návrh Protokolu č. 16 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/01178

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Protokol č. 16 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci.

  2. RMB pověřuje v případě schválení Protokolu č. 16 v ZMB vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 16.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  96.

  Podání žádosti Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2011 - RM6/01177

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje podání žádosti Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2011, z programu "Příspěvek zoologickým zahradám".

  2. RMB pověřuje ředitele Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, MVDr. Martina Hovorku, Ph.D. podpisem žádosti.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   

  97.

  Návrh na pověření vedoucího OIEF k vybraným projektům ROP NUTS 2 Jihovýchod - RM6/01303

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. Rada města Brna ruší

  • příslušnou část usnesení R5/102. schůze RMB konané dne 31. 3. 2009, bod č. 85, která zní:

  "2. MB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem."


  • Příslušnou část usnesení R5/111. schůze RMB konané dne 9. 6. 2009, bod č. 25, která ní:

  "3. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem."


  • Příslušnou část usnesení R5/111. schůze RMB konané dne 9. 6. 2009, bod č. 26, která zní:

  "3. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem."


  • Příslušnou část usnesení R5/118. schůze RMB konané dne 1. 9. 2009, bod č. 42, která zní:

  "2. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R5/119. schůze RMB konané dne 15. 9. 2009, bod č. 121, která zní:

  "3. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R5/120. schůze RMB konané dne 22. 9. 2009, bod č. 54, která zní:

  "3. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R5/123. schůze RMB konané dne 20. 10. 2009, bod č. 29, která zní:

  "2. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R5/136. schůze RMB konané dne 9. 2. 2010, bod č. 67, která zní:

  "3. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace
  evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, protokolů z provedených kontrol, zejména ex ante, interim a ex post, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R5/138. schůze RMB konané dne 23. 3. 2010, bod č. 141, která zní:

  "2. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, protokolů z provedených kontrol, zejména ex ante, interim a ex post, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R5/144. schůze RMB konané dne 11. 5. 2010, bod č. 42, která zní:

  "2. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, protokolů z provedených kontrol, zejména ex ante, interim a ex post, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R5/146. schůze RMB konané dne 25. 5. 2010, bod č. 41, která zní:

  "2. RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, protokolů z provedených kontrol, zejména ex ante, interim a ex post, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R6/015. schůze RMB konané dne 23. 3. 2011, bod č. 61, která zní:

  "2. RMB pověřuje Ing. Martinu Knoflíčkovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  • Příslušnou část usnesení R6/016. schůze RMB konané dne 23. 3. 2011, bod č. 42, která zní:

  "2. RMB pověřuje Ing. Martinu Knoflíčkovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  2. RMB pověřuje
  • projektové manažery OIEF MMB k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s následujícími projekty Integrovaných plánů rozvoje města Brna:

  • Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická
  • ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace
  • Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10
  • Stará školka
  • Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace
  • Odpočinková a sportovní zóna "TERÉNKY" k. ú. Brno-Slatina
  • Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v městské části Brno-Kohoutovice
  • Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno
  • Revitalizace parku Bubeníčkova v městské části Brno-Židenice
  • Kouzelný svět animace - Muzeum loutek
  • Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně
  • Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová
  • Revitalizace městských parků, I. Etapa

  včetně podepisování dokumentů týkajících se projektů uvedených výše, a to konkrétně protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu;
  • Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB k vystavení pověření pro jednotlivé projektové manažery OIEF k jednání a podepisování dokumentů v rozsahu uvedeném výše.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  100.

  Úrazová nemocnice v Brně - žádost o dotaci z dotačního programu MZČR "Rezidenční místa 2011" - souhlas zřizovatele příspěvkové organizace - RM6/01202

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MZČR "Rezidenční místa 2011" příspěvkovou organizací města Brna Úrazová nemocnice v Brně. Žádost nepředpokládá finanční spoluúčast města.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   
   
   

  101.

  Návrh rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2011 - navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/01296

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
  - odvod finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a zvýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, za účelem pořízení výpočetní techniky;
  - rozpočtové opatření dle tabulky.

  ***
  2. RMB ukládá ředitelce Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, zajistit odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 500 tis. Kč dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Termín: po schválení rozpočtového opatření v ZMB
  ***
  úkol č.: [R6/018/101]
  zodpovídá: ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně [103]
  termín: [viz usnesení]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  102.

  Odpisové plány příspěvkových organizací ve zdravotnictví - RM6/01190

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací
  - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o.
  - Centrum dětských zdravotnických služeb Brno, p. o.
  - Dětské centrum Brno, p. o.
  - Úrazová nemocnice v Brně , p. o.
  - Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
  které tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  103.

  Návrh nové zřizovací listiny Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/01241

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání nemovitého majetku k hospoření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, a to
  - pozemek p. č. 86/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno;
  - pozemek p. č. 86/4 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno;
  - část pozemku p. č. 8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Brno, obec Brno, o výměře 624 m² označená dle geometrického plánu jako část 8/5;
  - novou zřizovací listinu Národního divadla Brno, příspěvkové organizace.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  104.

  Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 2/8, Brno - RM6/01226

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno dle seznamu movitého majetku, který tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  105.

  Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno - RM6/01227

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří dle seznamu movitého majetku, který tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  106.

  Stanovisko Rady města Brna k záměru MČ Brno-Bystrc zřídit příspěvkovou organizaci Mateřská škola Kamechy - RM6/01232

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


   
   

  107.

  Návrh Dodatku č. 2 k materiálu "Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013" - RM6/01231

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje ZMB schválit
  - "Dodatek č. 2" za rok 2010 k materiálu "Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013"
  - úplné znění materiálu "Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013".

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  108.

  Delegování zástupců statutárního města Brna do pracovní skupiny pro realizaci záměrů Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoje železniční infrastruktury v Jihomoravském kraji - RM6/01301

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB ruší delegování těchto zástupců statutárního města Brna v Pracovní skupině pro realizaci záměrů Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoje železniční infrastruktury v Jihomoravském kraji v souvislosti s ukončením jejich funkcí náměstka primátora města Brna, předsedy Komise dopravy RMB a vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB:
  - Mgr. Martin Ander, Ph.D.
  - Ing. Josef Veselý
  - Ing. Dana Wendscheová, Ph.D.

  2. RMB deleguje tyto nové zástupce statutárního města Brna do Pracovní skupiny pro realizaci záměrů Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoje železniční infrastruktury v Jihomoravském kraji:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Vít Blaha - předseda Komise dopravy RMB
  - Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová - vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  109.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Umístění památného kříže v Denisových sadech - havariiní stav - oprava opěrné zdi" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s firmou Tocháček spol. s r. o. - RM6/01346

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu "Umístění památného kříže v Denisových sadech - havarijní stav - oprava opěrné zdi" jako nejvhodnější nabídku firmy Tocháček spol. s r. o., Brno, Slovinská 36, okres Brno-město, 612 00 Brno.

  2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou Tocháček spol. s r. o., Brno, Slovinská 36, okres Brno-město, 612 00 Brno na stavbu "Umístění památného kříže v Denisových sadech - havarijní stav - oprava opěrné zdi", která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   
   

  110.

  Dozorčí rada Nemocnice Milosrdných bratří, p. o - jmenování členů za statutární město Brno pro funkční období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015 -RM6/01341

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

  112.

  Zastupování statutárního města Brna na valné hromadě dobrovolného svazku obcí
  České dědictví UNESCO dne 15. dubna 2011 - RM6/01318

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB deleguje Ing. Vladimíra Adama, vedoucího Úseku sociálně kulturního MMB, k zastupování statutárního města Brna na zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO konané dne 15. dubna 2011.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  113.

  Změna ve složení Dozorčí rady Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/01315

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí rezignaci Bc. Marie Paděrové na členství v Dozorčí radě Městského divadla Brno, příspěvkové organizace, uvedenou v e-mailu ze dne 6. 4. 2011.

  2. RMB jmenuje Ing. Stanislava Michalíka, člena ZMB, dnem 14. 4. 2011 členem Dozorčí rady Městského divadla Brno, příspěvkové organizace.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  114.

  Stanovení maximální ceny za odtah vozidla při blokovém čištění - RM6/01339

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje maximální cenu 3.100,- Kč bez DPH za odtah vozidla při blokovém čištění na území města Brna dle ust. § 19 odst. 5 a 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tato cena bude účtována včetně DPH ve výši stanovené daňovými předpisy platnými k datu zdanitelného plnění.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   

  115.

  Veřejná zakázka malého rozsahu "Servis kopírovacího stroje SHARP AR-700U, Dominikánské nám. 1 - paušál" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01343

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Servis kopírovacího stroje SHARP AR-700U, Dominikánské nám. 1 - paušál" jako nejvhodnější nabídku společnosti NEPA, společnost s ručením omezeným, IČ: 15528383, se sídlem Purkyňova 45, 612 00 Brno.


  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností NEPA, společnost s ručením omezeným, IČ: 15528383, se sídlem Purkyňova 45, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  116.

  Pověření Majetkového odboru MMB k podpisu smluv o právu provést stavbu dle stavebního zákona - RM6/01344

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB pověřuje
  - RNDr. Evu Fojtíkovou, zástupkyni vedoucího Majetkového odboru MMB
  - JUDr. Marii Vaďurovou, vedoucí Odd. právních služeb Majetkového odboru MMB
  podpisem smluv o právu provést stavbu, uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavby jiných vlastníků zasahující do pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a pro stavby jiných vlastníků s přesahem nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, na základě rozhodování Majetkového odboru MMB o uzavírání těchto smluv v souladu s usnesením R5/161. schůze Rady města Brna, konané dne 12. 10. 2010, bod č. 66. Pověření je omezeno na dobu nepřítomnosti vedoucího Majetkového odboru MMB Ing. Pavla Sršně, Ph.D.
  Pověření pro RNDr. Evu Fojtíkovou a pověření pro JUDr. Marii Vaďurovou tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu.

  Pověření Ing. Pavla Sršně, Ph.D., vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem těchto smluv na základě usnesení R5/161. schůze Rady města Brna konané dne 12. 10. 2010, bod č. 66, zůstává v platnosti beze změny.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  117.

  Žádost Brněnského kulturního centra, příspěvkové organizace, o dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie - doplnění přehledu žádostí o dotace - RM6/01367

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 1.150 tis. Kč na projekt "Digitalizace kina Art", který podává v roce 2011 Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace.

  2. RMB schvaluje doplnění Přehledu žádostí o dotace podávaných na rok 2011, schváleného na R6/011. schůzi Rady města Brna konané dne 9. 2. 2011, bod č. 17, jako příloha č. 7 zápisu, o žádost Brněnského kulturního centra, příspěvkové organizace, na projekt "Digitalizace kina Art". Aktualizovaný Přehled žádostí o dotace podávaných na rok 2011 tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu.

  ***
  3. RMB ukládá Mgr. Monice Šimkové, ředitelce Brněnského kulturního centra, příspěvkové organizace, zajistit řádné podání žádosti.
  ***
  úkol č.: [R6/018/117]
  zodpovídá: BKC MMB [3219]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   
   
   

  Ověřovatelé:

  JUDr. Jiří Oliva, v. r.
  JUDr. Robert Kerndl, v. r.

   
   
   
   
   
   
   
  V Brně dne 15. 4. 2011
  Zapsala Lenka Kadlecová