Zadavatel projektu

Statutární město Brno
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
Kounicova 67
601 67  Brno

Kontaktní osoby:
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
Telefon: 542 174 500
E-mail: vanecek.martin@brno.cz

Stanislav Švehlák
Referát ochrany ovzduší
Telefon: (+420) 542 174 558
Fax: (+420) 542 174 509
E-mail: svehlak.stanislav@brno.cz