Reporting pro Evropskou komisi

Programy, zpracované podle Přílohy 2 a 3 Zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat přinejmenším informace uvedené v příloze IV směrnice 96/62/ES. Komise musí pravidelně kontrolovat provádění těchto plánů a programů. Podle článku 11 směrnice 96/62/ES (mateřská směrnice k zákonu o ochraně ovzduší) musí členské státy tyto plány a programy každoročně předávat Komisi.

Zatímco plány a programy se vypracovávají v souladu se zvláštními správními požadavky členských států, měly by být informace podávané Komisi harmonizovány a strukturovány v souladu s prováděcími pravidly, a to podle Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. února 2004, kterým se stanoví pravidla pro podávání informací o plánech nebo programech požadovaných směrnicí Rady 96/62/ES, pokud se jedná o imisní limity pro některé znečisťující látky ve vnějším ovzduší.

Úplné plány a programy jsou Komisi poskytnuty na požádání (tak tomu bylo např. s předchozími aktualizovanými programy, protože ani aglomerace Brno, ani další aglomerace a zóny (kraje) neplní imisní limity pro PM10, platné od roku 2005).

Komisi se zpráva podává na sedmi formulářích. Pro každý plán nebo program musí být vyplněna úplná sada formulářů.

Reporting pro EK ke stažení