Emisní mapy

Kromě emisních bilancí a grafů jsou pro město Brno zpracovány také emisní mapy, které jednak zobrazují lokalizaci zdrojů znečištění na území města Brna, jednak zobrazují bilanci emisí nad administrativní mapou města. Mapy jsou grafickým vyjádřením emisních bilancí.

Ukázka emisní mapy města: Emise PM10 v členění dle městských částí a dle kategorie zdroje, Brno 2007

Emisní mapy Brno - ukázka

Emisní mapy ke stažení