Česky CZEnglish EN

ZŠ Měšťanská se dočká nových odborných učeben

10. červenec 2018

Rada města Brna dnes schválila zhotovitele stavebních prací nástavby učeben nad jídelnou na ZŠ Měšťanská. Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat nabídku ISS stavtrade, s. r. o.

V termínu byla zadavateli doručena jedna nabídka. Komise po prozkoumání nabídky a všech doložených dokladů konstatovala, že nabídka účastníka ISS stavtrade, s. r. o., splňuje zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Projekt řeší nedostatek prostorových kapacit školy pro výuku odborných předmětů. Tento problém vyřeší navržená nástavba školy ve 2. patře nad stávající jídelnou.

„V nástavbě vzniknou dvě nové odborné učebny přírodopisu a zeměpisu. Bude zde vybudován také nový kabinet pro učitele odborných předmětů, šatny, WC včetně bezbariérového WC. Zároveň bude při rekonstrukci modernizována i stávající učebna ve 3. podlaží na odbornou učebnu fyziky a chemie a bude vybavena moderními vyučovacími pomůckami,“ upřesnil 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Vybraná nabídka počítá s cenou 8.990.459,71 Kč bez DPH a lhůtou plnění 150 kalendářních dnů.

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná výše dotace je 90 % z uznatelných nákladů.

Realizace proběhne v roce 2018 a skončí počátkem roku 2019.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.07.2018 13:39
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2018 13:39
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design