Česky CZEnglish EN

Zřízení nového lycea na waldorfské škole v Brně je zase o krok blíž

19. května 2021

V dubnu letošního roku brněnští zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o rozšíření výuky na Waldorfské základní a mateřské škole Brno o nové lyceum. Nyní radní souhlasili s odesláním žádosti o změny zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení obsahující kapacitu nového lycea, místo, kde bude vzdělávání probíhat, název oboru a datum zahájení činnosti. To je další krok potřebný k tomu, aby na Plovdivské 8 mohli přivítat první středoškolské studenty.

Ve školním roce 2022/23 se počítá s otevřením první třídy čtyřletého lycea. „Po zapsání těchto změn budeme blíž k tomu, aby 1. září 2022 nastoupilo na čtyřleté lyceum prvních třicet žáků. Do budoucna bude tedy kapacita nové střední školy sto dvacet žáků,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Vyučování na waldorfském lyceu bude probíhat v blocích. „Ranní epochová výuka zahrnuje předměty, jako jsou český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Dopolední mimoepochová výuka obsahuje dva cizí jazyky, občanskou nauku, estetickou výchovu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky a dále předměty podle zvoleného studijního zaměření. Odpoledne pak probíhají různé umělecké a odborné kurzy, jako je malování, modelování, eurytmie, tvořivá dramatika, práce se dřevem, s kovem, základy technologie, informatika, deskriptivní geometrie, laboratorní cvičení z biologie a podobně,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.05.2021 13:17
  • Datum poslední aktualizace: 19.05.2021 13:17
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design