Česky CZEnglish EN

Zoo Brno se inovuje. U vstupu časem zaparkuje více aut a chystají se i nové expozice

1. červenec 2020

Návštěva brněnské zoologické zahrady logicky začíná u vstupu – a ten už dnes příliš komfortní není. Parkovacích míst je tu málo a lidé přicházející k pokladnám kličkují mezi auty. To by se mělo časem změnit. Kromě lepšího vstupu připravují v zoo nové expozice a rozšíří i portfolio chovaných zvířat.

Rada města Brna dnes souhlasila se zpracováním investičních záměrů na několik akcí v Zoo Brno. Jeden z nich je modernizace prostoru před vstupem do zahrady.

„Zoologická zahrada na Mniší hoře se otevřela v roce 1953. Tehdy stačilo mít před vchodem jen pár parkovacích míst. Dnes jsme ale přirozeně jinde a právě nemožnost u zoo pořádně zaparkovat část návštěvníků odradí. Ani lidé, kteří přijdou pěšky, nemají vyhráno. K pokladnám míří přes parkoviště, což není bezpečné ani pro ně, ani pro řidiče. Než se dořeší otázka úplně nového vstupu s velkokapacitním parkovištěm, je potřeba zajistit vyšší komfort pro všechny u tradičního vchodu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Po úpravách se ve vstupním předprostoru zvýší počet parkovacích stání, přibudou stojany na kola a také dvě dočasná stání pro autobusy při ulici U Zoologické zahrady. Počítá se také s vybudováním nového chodníku k pokladnám, takže pěší získají vlastní trasu oddělenou od parkujících automobilů, a nové plochy pro shromažďování větších skupin (např. školních tříd). Kolem pokladen budou dále umístěny nové výstupní rotační turnikety a úschovné boxy. Předběžný odhad nákladů na tuto investiční akci činí 23 milionů korun.

Kromě vstupu pro běžné návštěvníky chce Zoo Brno vylepšit služební vjezd a technické zázemí. Především by se měla rozšířit současná jednosměrná příjezdová komunikace – v budoucnu umožní obousměrný průjezd vozidel, včetně kamionů s návěsy. Dále zde vznikne nová vrátnice a chodník pro pěší. Pro tuto investiční akci je již zpracována prováděcí projektová dokumentace, aktualizována bude v roce 2021. Letos také příslušný stavební úřad prodloužil platnost stavebního povolení do 4. dubna 2022. Náklady se předběžně odhadují na 16,5 milionu korun.

Postaví buddhistický chrám i domov pro pštrosy
Návštěvníci se mohou těšit i na novinky uvnitř areálu zoologické zahrady. Radní odsouhlasili zpracování investičních záměrů na vybudování expozice Himálaj a nové ubikace pštrosů ve výběhu Safari.

Himálaj jedinečným způsobem přiblíží oblast nejvyšších velehor světa s jejich faunou, flórou a výjimečnou kulturou. Vznikne zde několik expozic s různými druhy zvířat, např. levharty sněžnými, ovcemi modrými, supy, jaky, takiny, kiangy či makaky tibetskými.

„Součástí této investiční akce je také postavení vesnice horských pastevců. Na konci kamenité stezky vycházející z vesnice vyroste buddhistický chrám, který by měl návštěvníkům nabízet koncentrovaný duchovní zážitek. Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru předpokládáme spolufinancování z fondů Evropské unie,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Již je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, 2 miliony korun za dokumentaci pro stavební povolení na první etapu z celkových čtyř zoo uhradí z prostředků přidělených na tuto akci v roce 2019 a ponechaných k využití v letošním roce. Výstavba unikátní expozice Himálaj by měla přijít na zhruba 153 milionů korun.

„A v nynějším výběhu Safari plánuje Zoo Brno nový přízemní objekt se třemi ubikacemi pštrosů, včetně přilehlých odstavných výběhů a oplocení. Rozšíří se tak portfolio chovaných druhů zvířat,“ dodal Petr Hladík.

Projektová dokumentace pro provedení stavby je již zpracována a v roce 2021 bude aktualizována. Letos také příslušný stavební úřad prodloužil platnost stavebního povolení pro tuto stavbu do 14. března 2023. Náklady by měly dosáhnout asi 5 milionů korun.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.07.2020 14:50
  • Datum poslední aktualizace: 01.07.2020 14:50
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design