Česky CZEnglish EN

Zoo Brno hledá nájemce pro stánek Afrika a další plochy

3. března 2021

Brněnští radní souhlasí se záměrem pronájmu stánku Afrika a dalších ploch v areálu Zoo Brno a stanice zájmových činností, čímž se rozšíří sortiment a kvalita nabízených služeb pro návštěvníky.

Stánek Afrika včetně skladovacích prostor má výměru 120 m2 a je určen k provozování občerstvení. Tato nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Jednou z podmínek, které musí pronajímatel tohoto stánku splnit, je používání pouze vratných kelímků. Zoo Brno totiž od sezony 2016 zavedla do oběhu vratné recyklovatelné plastové kelímky. „Další z podmínek je také nutnost dodržování návštěvního řádu Zoo Brno. Veškeré podrobnosti najdou zájemci o pronájem na úřední desce města Brna,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Zoo Brno nabídne k pronájmu i části pozemků p. č.1654/1, p. č. 1654/51, p. č. 1660 a p. č. 1668 v k. ú. Bystrc o celkové výměře 150 m2. Tyto plochy jsou určené k provozování sezonních atrakcí a služeb, prodej specialit a občerstvení nebo zde mohou být umístěny například nápojové automaty. Podle případných nabídek je možné rozměry ploch v rámci dané celkové výměry upravit. Tyto smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou v roce 2021 podle typu nabízené služby.

„Nájemní smlouvy může Zoo Brno uzavřít až poté, co záměr zveřejníme na úřední desce města Brna zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů. Veškeré příjmy z uzavřených smluv získá Zoo Brno,“ doplnil Petr Hladík.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.03.2021 11:30
  • Datum poslední aktualizace: 03.03.2021 11:30
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design