Česky CZEnglish EN

Známe vítěze 7. ročníku meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS

6. červen 2018

Ve středu 6. června došlo v Bratislavě ke slavnostnímu vyhlášení výsledků 7. ročníku mezinárodní studentské soutěže MUNISS. Slavnostní událost, kterou zahájil primátor hl. města Ivo Nesrovnal, se účastnil náměstek primátora města Brna Jaroslav Kacer, zástupci statutárního města Brna, čeští i slovenští studenti, zástupci univerzit, náměstkyně primátora Ľudmila Farkašovská i hlavní architektka města Bratislavy Ingrid Konrad. Do soutěže se zapojují studenti brněnských vysokých škol a Slovenské technické univerzity. 

MUNISS je meziuniverzitní soutěž, která v Brně probíhá již od roku 2011, a v roce 2016 se přidala také Bratislava. Studenti si v soutěži mohou vyzkoušet schopnost týmové spolupráce v mezinárodním týmu a diskuzi s odborníky na vybraná témata. Město díky tomu získá nové pohledy a inovativní nápady týkající se problémů, které řeší ve svém rozvoji, a to s ohledem na široké spektrum oblastí vzhledem k zapojení různých univerzit a fakult. Mezinárodní spolupráce má pro obě města obrovský přínos, projekt MUNISS otevírá možnost podívat se prostřednictvím studentů na dané situace z nového a mnohdy zcela odlišného úhlu pohledu.

Pět smíšených týmů českých a slovenských studentů řešili témata zadané oběma městy od ledna do května tohoto roku. Ústředním tématem MUNISS 2018 bylo plánování v čase a osoba tzv. manažera lokality. Studenti museli v pracích definovat využití území areálu Špitálky a Kraví hory v horizontu 5, 10, 15 a více let, dále museli část práce věnovat ekonomické rozvaze a popisu tzv. manažera lokality. Jedná se o osobu, která má danou lokalitu na starosti, zprostředkovává jednání mezi jednotlivými vlastníky pozemků v lokalitě a tím usnadňuje a urychluje transformaci lokality. Práce studentů budou sloužit jako podklady pro další rozvoj obou lokalit. V případě areálu Špitálky, budoucí tzv. chytré čtvrti řešené také v projektu Horizont2020 RUGGEDISED, budou práce jedním z podkladů pro plánovanou urbanistickou soutěž. 

Bratislava studentům zadala k řešení proměnu Obchodne ulice v centru města a prostranství před hotelem Crown Plaza, které na ulici přímo navazuje. Studenti museli do návrhů zahrnout také sociální a enviromentální rozměr, řešili tedy např. nakládání s dešťovou vodou či zmírňování negativního jevu bezdomovectví. 

Jednotlivé soutěžní práce posuzovaly v obou městech odborné komise složené ze zástupců měst, univerzit a dalších expertů.

Osobně si vážím a hodnotím jako velmi přínosné využívat práci studentů ve prospěch města. Je inspirující sledovat práci mladých lidí, kteří ještě nejsou deformováni reálným životem, a dávají tak svým návrhům a projektům kreativní nádech. Během tohoto již sedmého ročníku byly hodnoceny zejména dva parametry, a to zapojení tzv. manažera lokality a využití území v čase. Jako modelové lokality byly vybrány Kraví Hora v centru města a postindustriální zóna Špitálka. Všechny prezentované studentské návrhy dále využijeme při realizaci rozvoje těchto lokalit. Konkrétně u Špitálky budou sloužit jako podklad pro mezinárodní ideovou urbanistickou soutěž,“ uvedl náměstek brněnského primátora Jaroslav Kacer.

Vítězem brněnského tématu se stal tým č. 91 ve složení Marek Maloň, Kateřina Vítková, Petra Kovalíková, Petra Klumparová, Iveta Pavlíková a Matúš Prizinec, který obdrží výhru 30 000 Kč. 

Co se týče tématu pro nadcházející, tedy již 8. ročník, má město Brno jasno. Bude se jednat o problematiku bydlení, ale podrobnosti bych prozatím nerad prozrazoval. Pevně doufám, že se počet účastníku v dalších letech zvýší a kromě českých a slovenských univerzit se zapojí i studenti např. z Rakouska či Maďarska,“ dodal Jaroslav Kacer.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2018 14:36
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2018 14:36
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design