Česky CZEnglish EN

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD 10. PROSINCE 2017

5. prosinec 2017

Neděle 10. prosince 2017 je celostátním termínem změn jízdních řádů drážních i silničních dopravců. Od tohoto data vstoupí v platnost mimo jiné následující změny v provozu městské hromadné dopravy v Brně. Všechna opatření jsou za podpory města Brna zaměřena na rozšíření služeb vůči cestujícím. Na vybraných linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů spočívající ve změně časových poloh spojů nebo rozšíření garance „nízkopodlažnosti“. Výměna na zastávkách bude probíhat v sobotu 9. 12. 2017.

• Provoz linek 3 a 11 v oblasti Komína a Bystrce

Linka 3 bude jezdit déle na Rakoveckou – v pracovních dnech od 5 do 21:30 hod., v nepracovních dnech od 7:30 do 21:30 hod. Nutnost přestupu u Vozovny Komín mezi linkami 1 a 3 tak zůstane pouze v okrajových denních dobách. Současně dojde mezi linkami 3 a 11 k záměně dopoledního provozu v pracovních dnech, tj. linka 3 bude jezdit na Rakoveckou i v dopoledních hodinách, linka 11 bude v dopoledním sedle ukončena ve smyčce Komín, což mj. nově nabídne přímé spojení z Bystrce k Dětské nemocnici i v dopoledních hodinách.


• Navýšení kapacity tramvajových linek

Na tramvajové lince 1 dojde  k navýšení kapacity zařazením dalších velkokapacitních souprav. Kapacitně bude posílena také tramvajová linka 9, kde zůstanou v provozu kapacitnější tramvaje po celý pracovní den (nebude již prováděna večerní záměna za menší vozy) a nově budou kapacitní tramvaje vypravovány na linku 9 také o víkendu.

• Posílení linky 31

Pro zlepšení dopravní obsluhy okolí ulice Řípské a současně i Šlapanic dojde na trolejbusové lince 31 k posílení provozu v době ranní a odpolední špičky, v dopoledním sedle a v podvečerních hodinách pracovních dnů.

• Linky 43 a N93

V souvislosti se zajištěním obsluhy nového obytného souboru Sadová dochází na trase autobusových linek 43 a N93 mezi zastávkami Högrova a Hamerláky, resp. Myslivecký stadion, ke změně v trase a umístění zastávek. Zastávka Sadová bude nově přeložena do ulice Gustava Broma, nově budou zřízeny zastávky Firkušného (jen ve směru do Soběšic) a Moskalykova. Zrušena bude naopak zastávka Na kopcích.

• Linka 48 

Na základě požadavku zajištění pravidelné dopravy ulicí Rolencovou pojede autobusová linka 48 nově mezi zastávkami Popelova a Hanácká přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky, Rolencova a Holásecká, ve směru do centra navíc ještě obslouží zastávku Revoluční. V souvislosti s touto změnou bude posílen provoz na lince 40, jejíž spoje nahradí linku 48 v oblasti Brněnských Ivanovic.

• Nová linka 51

V trase Bystrc, ZOO – Žebětín – Veselka – Popůvky – Troubsko – Bosonohy – Nemocnice Bohunice bude ve zkušebním provozu zavedena nová linka 51. Linka bude v provozu v pracovních dnech od 6 do 19 hodin v intervalu 60 minut. Nová linka 51 bude na své trase obsluhovat celkem 25 zastávek a propojí relativně blízké lokality, kde není v současnosti vedena žádná linka veřejné dopravy (např. Bosonohy a Troubsko nebo Žebětín a Popůvky). Navíc bude na Veselce navazovat na regionální linky.

• Změny na lince E56

Expresní linka E56 pojede nově i v dopoledním sedle pracovních dnů ve zkrácené trase Královo Pole, nádraží – Nemocnice Bohunice v intervalu 30 minut, především s vazbou na vlaky linky S3 na nádraží Královo Pole. Do trasy této linky se současně (pro spoje vedené ve špičkách na Technologický park) v obou směrech vkládá zastávka Tylova.

• Rozšíření provozní doby linky 65

Minibusová linka 65 obsluhující především lokalitu sídliště v Medlánkách rozšíří svůj provoz v pracovních dnech od 5 do 21:30 hodin a nově také pojede o víkendech od 7:30 do 21:30 hodin.

• Sloučení linek 68 a 80

Provozně propojené autobusové linky 68 a 80 se sloučí v jednu pod označením linky 68 a současně bude prodloužena z Klusáčkovy až do zastávky Šumavská, kde bude umožněn přestup na tramvajové linky 1 a 6. Nově tedy pojedou autobusy ze zastávky Šumavská, přes Klusáčkovu a Tábor na náměstí Míru, odkud budou vybrané spoje pokračovat přes Vaňkovo náměstí do Pisárek, případně až na Myslivnu.

• Rozšíření počtu zastávek na znamení

Po úspěšném rozšíření počtu zastávek „na znamení“ v loňském roce dojde u další stovky zastávek k rozšíření tohoto režimu. Nový režim přináší finanční úspory a navíc mají zastávky na znamení i ekologický efekt. Mimo energetických úspor, případně snížení produkce škodlivin, zvyšují zastávky na znamení také tzv. oběžnou rychlost vozidel MHD. Pro cestující se s novým režimem nic nemění, je-li na zastávce, řidič zastaví.

INVESTICE DPMB 

• Strojní investice

V oblasti vozidel bude DPMB pokračovat v úspěšném programu rekonstrukce a modernizace tramvají typu T3 a K2 na Vario LF a Vario LF2. V roce 2018 je počítáno se třemi vozy LF a třemi vozy LF2. V plánu je také pořízení celkem 10 kusů nízkopodlažních „parciálních“ trolejbusů (trolejbusy s alternativním pohonem). Výhodou těchto vozů je možný pohyb vlastním pohonem při objíždění překážek, výpadcích napětí či pohyb po trase v úsecích bez trolejového vedení. Vozy budou kompletně nízkopodlažní a vybavené klimatizací. První dodávka 3 kusů trolejbusů bude dodána koncem 1. čtvrtletí, zbývajících 7 vozů potom průběžně do 31. 8. 2018. 

V roce 2018 bude pokračovat dodávka CNG autobusů. Ve druhé etapě do 30. 4. 2018 bude dodáno 11 kloubových nízkopodlažních autobusů a 16 nízkopodlažních dvounápravových autobusů. Ve třetí etapě s termínem do 30. 6. 2018 bude dodáno zbývajících 10 kloubových nízkopodlažních autobusů. 

V roce 2018 bude dodáno také 10 minibusů s kapacitou pro 37 cestujících, které budou nasazovány na linkách s nižší poptávkou v okrajových dobách provozního dne. Především je s nimi počítáno na linkách s potřebou malokapacitní přepravy. Předpokládá se průběžné dodávání po 2 kusech přibližně v měsíčních cyklech. 

V roce 2018 bude navíc realizován projekt „Řídící informační systém pro MHD Brno – RIS II“. Součástí projektu je především:

• přechod analogové komunikace vozidel dopravního podniku do digitální radiové sítě
• modernizace palubního a informačního systému vozidel MHD dodáním nových palubních počítačů a souvisejících komponentů
• náhrada stávajícího dispečerského pracoviště
• dodávka programu pro automatické vyhodnocování stavů vozidel a dopravní situace
• lepší provázanost komunikace mezi dispečinkem DPMB a dispečinkem KORDIS JMK
• přímé řízení zastávkových elektronických informačních panelů z dispečinku DPMB

• Stavební investice 

V plánu stavebních investic na rok 2018 jsou rekonstrukce kolejového svršku, jak ve vlastní režii, tak v součinnosti s ostatními městskými společnostmi a městem Brnem. 

Tramvajové tratě se budou rekonstruovat v ulici: Valchařská – pokračování z roku 2017, Koliště – Moravské náměstí (prodloužení Milady Horákové), Kolejový trojúhelník Vranovská/Jugoslávská, Křenová II (úsek Štěpánská – Tržní), kolejový trojúhelník Semilasso, kolejový trojúhelník Moravské náměstí (před kostelem sv. Tomáše), odhlučnění tramvajové trati Cejl – Zábrdovická, Údolní II (úsek Úvoz – nám. Míru), smyčka Obřany (úsek smyčka Babická – Obřanská 182)

 U tratí s otevřeným kolejovým svrškem se jedná o rekonstrukci úseků na ulici: Nové Sady (úsek Hybešova-Poříčí), Nezamyslova (úsek Táborská – výh. č. 1004).

V plánu je také zahájení těchto akcí:

• Znovu zprovoznění tramvajové tratě mezi zastávkou Stránská Skála až do Líšně, ulice Holzov
• Prodloužení tramvajové tratě Osová – Kampus MU v Bohunicích
• „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova

 Celkové investiční náklady na tramvajové tratě jsou v roce 2018 předpokládány okolo 700 milionů korun.

MIKULÁŠSKÁ TRAMVAJ

Na všechny hodné děti se budeme těšit v úterý 5. prosince 2017 od 16 do 19 hodin na Komenského náměstí v Brně, kde bude odstavena tradiční Mikulášská tramvaj.

BETLÉMSKÁ TRAMVAJ

Také v letošním adventním čase vyjede v sobotu 23. prosince 2017 do ulic města Brna „Betlémská tramvaj“. Historický tramvajový vůz poveze betlémské světlo a bude k dispozici na těchto místech:

• 10:00 – 11:30 hod. na náměstí Svobody;
• 11:45 – 12:45 hod. na ulici Nádražní (před budovou České pošty);
• 13:00 – 14:00 hod. ve smyčce tramvají Mendlovo náměstí;
• 14:30 – 16:30 hod. znovu na náměstí Svobody.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.12.2017 09:12
  • Datum poslední aktualizace: 05.12.2017 09:12
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design