Česky CZEnglish EN

Změna územního plánu v lokalitě Špitálka a Nová Mosilana změní polohu nové brněnské třídy a umožní přestavbu území

3. červen 2020

Brněnští radní dnes doporučili zastupitelům schválit zahájení procesu pořízení změny územního plánu týkající se zamýšlené nové Brněnské třídy, a to v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Cejl.

„Hlavním cílem změny je určit novou trasu zamýšlené Brněnské třídy, a především umožnit přestavbu starých opuštěných továrních areálů na tzv. chytrou čtvrť a novou čtvrť pro bydlení. S tím také souvisí úpravy navazujících funkčních ploch, které by vytvořily územní podmínky pro plánované záměry přestaveb v daném území,“ popsal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Díky tomu se prověří možnost úpravy polohy části trasy Brněnské třídy tak, aby se zachovala koncepce dopravy. „Vzhledem k celému průběhu této trasy v navazujícím (změnou neřešeném) území požaduji prověření možnosti změn navazujícího funkčního využití ploch pro účely plánovaných přestaveb v území. Změna územního plánu má také odpovědět na otázku, jak vysoké budovy v tomto místě budou. V neposlední řadě je v daném území potřeba zajistit veřejnou vybavenost, jako jsou mateřská a základní škola,“ dodal Filip Chvátal.

Zpracovatel změny územního plánu bude vybrán poté, co s tímto bude souhlasit Zastupitelstvo města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.06.2020 16:28
  • Datum poslední aktualizace: 03.06.2020 16:28
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design