Česky CZEnglish EN

Změna územního plánu v lokalitě Porgesova a třída Generála Píky jde do další fáze

3. února 2021

Brněnské zastupitelstvo schválilo v únoru loňského roku zahájení procesu pořízení změny územního plánu pro budoucí vědecko-výzkumný kampus Mendel Quarter v lokalitě Porgesova a třída Generála Píky, a to zkráceným postupem. V návaznosti na stanoviska Ministerstva kultury a městské části Královo Pole doporučili radní rozdělit pořizování změny na dvě části. První bude pokračovat v původním znění, u druhé dojde k úpravě obsahu změny.

„Cílem změny územního plánu je efektivní využití doposud nevyužitých ploch podél třídy Generála Píky, které jsou z části evidované jako brownfield na zrušeném dobývacím prostoru královopolské cihelny a ve východní výspě Královopolských strojíren. Rádi bychom zde umožnili výstavbu vědecko-výzkumného kampusu Mendel Quarter a bytů či ubytování pro zaměstnance a stážisty. Zároveň by s tímto začala postupná proměna nefunkční části Královopolských strojíren,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Proces pořízení změny územního plánu byl zahájen v únoru loňského roku. Po zpracování jejího návrhu následovalo veřejné projednání, ve kterém dotčený orgán (Ministerstvo kultury ČR) a MČ Brno – Královo Pole uplatnily požadavky na odlišné řešení. „Rozhodli jsme se změnu územního plánu rozdělit na dvě části. Pro nekonfliktní část budeme v pořizování změny pokračovat jako doposud, v rozsahu připomínkované lokality bude změna ukončena a zahájena nová, která zohlední stanoviska Ministerstva kultury a městské části Královo Pole,“ upřesnil Filip Chvátal.

Pro druhou zmiňovanou lokalitu prověří pořizovatel změny (Odbor územního plánování a rozvoje MMB) úpravu návrhu změny tak, aby zde mohly vzniknout stavby pro školství, vědu a výzkum a bydlení. „Co se týče dopravy, předpokládáme využití stávajícího vedení rampy VMO. Dále navrhneme úpravu dopravního připojení lokality, které vyplyne z kapacitního posouzení. V neposlední řadě se budeme zabývat i dostupností občanské vybavenosti,“ dodal Filip Chvátal.

Zahájení pořizování změny pro výše zmiňovanou oblast bude projednávat Zastupitelstvo města Brna na svém dalším jednání.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.02.2021 10:37
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2021 10:37
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design