Česky CZEnglish EN

Změna územního plánu umožní přeměnu zanedbaného areálu bývalé Zbrojovky

27. října 2020

Areál bývalé továrny Zbrojovky a motorárny Zetoru je jedním z největších brownfieldů v centru Brna. Léta nevyužívanou a zanedbanou lokalitu chce město a soukromí investoři proměnit v novou městskou čtvrť. To umožní změna územního plánu, kterou dnes projednali radní.

„Město Brno má několik stěžejních rozvojových lokalit, na které se nyní intenzivně soustředíme. Zbrojovka je přesně tím místem, které potřebuje nový impuls a zapojení do rostlého města. Po mnoha letech jednání jsme našli shodu na trase tzv. ulice Nová Dukelská jako páteřní komunikace propojující území od Tomkova náměstí přes Zbrojovku až do dalšího rozvojového území na Špitálce a v tzv. Jižní čtvrti. Nová Dukelská bude městská třída včetně samostatných pruhů pro komfortní průjezd trolejbusů, cyklistů a včetně dostatečné zeleně a komfortního veřejného prostoru pro restaurační zahrádky před živým obchodním parterem,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Navržená změna počítá nejen se vznikem třídy Nová Dukelská a s prodloužením ulice Šámalova. Území bude také propojeno cestami pro pěší a cyklisty.

„Využití zanedbaných průmyslových areálů, které se nacházejí přímo v centru města, umožní zmírnit tlak na výstavbu na zelené louce za městem, kde často naráží na odpor obyvatel, a také pomůže výrazně zlepšit obraz našeho města. Areál Zbrojovky dlouhou dobu chátral a neměl využití. Soukromí investoři v intenzivní spolupráci s městem mají v plánu celou lokalitu revitalizovat a postavit zde novou městskou čtvrť včetně nového nábřeží, základní školy, sportovního zázemí a především nového náměstí spolu s revitalizovanými původními industriálními budovami, které město chtělo zachovat. K tomu všemu je nutná změna územního plánu, která umožní výstavbu bytů, obchodů, dopravní infrastruktury nebo občanské vybavenosti. Neméně důležitou součástí oživení této části města bude vysázení nové zeleně a vybudování protipovodňových opatření,“ dodal Filip Chvátal.

Na dnešním zasedání radní doporučili, aby změnu územního plánu vydalo zastupitelstvo. Mohlo by se tak stát na jeho příštím zasedání v listopadu.

Vymezení řešeného území

Vizualizace možné budoucí podoby Nové Zbrojovky (CPI Property Group)

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.10.2020 14:09
  • Datum poslední aktualizace: 27.10.2020 14:09
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design