Česky CZEnglish EN

Ze školní laboratoře časem do té skutečné. Brněnské školy dostanou didaktické sady pro malé vědce

13. leden 2021

Z posledního mezinárodního šetření OECD v oblasti měření výsledků vzdělávání vyplývá, že čeští žáci a studenti ve školních znalostech nijak nevyčnívají. Ze 79 zemí a ekonomických regionů skončili v matematice na 22. místě a v přírodovědné gramotnosti na 21. příčce. Rozvíjet kompetence brněnských školáků právě v oblasti přírodních věd si klade za cíl projekt, díky němuž zdejší základní školy dostanou didaktické sady Přírodovědná laboratoř.

Brno realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, v jehož rámci pořizuje didaktické pomůcky pro základní školy zapojené do tohoto projektu. Přírodovědné laboratoře jsou určeny pro 40 z nich, které mají zájem o rozvoj kompetencí žáků v oblasti přírodních věd. Projekt je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„V našem městě sídlí respektovaná mezinárodní výzkumná pracoviště a univerzity. Díky nim by se Brno mohlo časem ještě viditelněji prosadit na poli evropské vědy. Špičkoví odborníci ale nepadají z nebe. Část jich může přilákat kariéra v některé ze zmíněných institucí, ale větší část si musíme zkrátka vychovat. Začít s budováním vztahu k přírodním vědám je nutno velice brzy, ideálně od první třídy. Proto nakoupíme sady didaktických pomůcek, díky kterým učitelé dětem ukážou přírodní zákonitosti zblízka,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna proto vypsal veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 40 sad didaktických pomůcek Přírodovědná laboratoř pro I. stupeň ZŠ a 40 sad Přírodovědná laboratoř pro II. stupeň ZŠ. Předpokládané náklady činily 390 000 Kč bez DPH. Jako jediné hodnoticí kritérium byla stanovena nejnižší nabídková cena. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena jedna nabídka, a to Fakulty chemické VUT v Brně v ceně 382 000 Kč bez DPH (462 220 Kč včetně DPH). Rada města Brna dnes schválila uzavření kupní smlouvy s tímto dodavatelem. Sady budou dodány do 90 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky.

Sada pro první stupeň základních škol stojí 4 850 Kč bez DPH a obsahuje například kapesní mikroskop, kapesní digitální váhu, odměrný válec, siloměr, laserové ukazovátko, model elektrické baterie a další pomůcky. Připojeny jsou rovněž metodické materiály a návody. Cena sady pro druhý stupeň činí 4 700 Kč bez DPH, učitel a žáci v ní najdou hustoměr, sadu válečků z různých materiálů, ukázky krystalických látek nebo soupravu pomůcek pro demonstraci vzájemného silového působení částic atd.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.01.2021 13:08
  • Datum poslední aktualizace: 13.01.2021 13:08
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design