Česky CZEnglish EN

Zastupitelstvo schválilo projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“

6. září 2016

Zastupitelstvo města Brna na své dnešní schůzi schválilo projekt s názvem „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“. Projekt realizuje vybrané cíle ze Strategického plánu sociálního začleňování, který Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání konaném dne 15. března.

Předpokládaný projekt slučuje do jednoho celku dva původně samostatně připravované projekty, a to projekt „Housing First“ a projekt „Pilotní testování zavádění koncepce sociálního bydlení“. Sloučení projektů umožní efektivnější přípravu, flexibilnější řízení a především logickou propojenost a lepší návaznost na připravovaný zákon o sociálním bydlení.

Cílem projektu je navrhnout a zakotvit základy stabilního a funkčního systému sociálního bydlení ve městě Brně včetně způsobu jeho praktické realizace,“ říká Martin Freund, který je uvolněným zastupitelem pro sociální začleňování a tento projekt má na starosti.

Projekt předpokládá využití dvou kategorií sociálního bydlení podle míry potřeb a následné podpory nájemníků – dostupné bydlení a sociální bydlení. V části dostupného bydlení bude realizováno přidělení 50 bytů. V rámci sociálního bydlení bude přiděleno 65 bytových jednotek, z nichž 15 bude sloužit mladým lidem opouštějícím dětské domovy,“ dodává Martin Freund.

Celkové náklady se předpokládají ve výši 15 000 000 Kč. Předpokládaná výše dotace činí 14 250 000 Kč (tedy 95 % z celkových způsobilých nákladů), spolufinancování projektu z rozpočtu města Brna tvoří 750 000 Kč (5 % z celkových způsobilých investičních výdajů).

Tiskové středisko MMB
E-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.09.2016 15:39
  • Datum poslední aktualizace: 06.09.2016 15:39
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design