Česky CZEnglish EN

Zastupitelstvo neodsouhlasilo podání kasační stížnosti

10. únor 2015

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání v úterý 10. února neodsouhlasilo podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 2015, kterým bylo zrušeno opatření obecné povahy č. 3/2014 – změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB.

Město Brno tak chce ukončit právní nejistotu, která kolem tohoto kontroverzního dokumentu panuje. Okamžitě také zahájí přípravu na navrácení těch opatření do základního rozvojového dokumentu, které považuje za nezbytné a pro život v Brně potřebné (např. protipovodňová opatření, podpora cyklodopravy atd.).

„Rozhodli jsme se kasační stížnost nepodat, protože by to jen prodloužilo období právní nejistoty a zmatků kolem podoby brněnského územního plánu 1. K zajištění rozumného rozvojového plánu pro Brno by kasace rozhodně nevedla,“ komentoval rozhodnutí zastupitelstva Martin Ander, náměstek primátora pro územní plánování.

„Za krach Aktualizace územního plánu nese plnou zodpovědnost minulé vedení města. Na nezákonnost svých kroků bylo průběžně upozorňováno. Za těmito praktikami děláme nyní tlustou čáru. Teď chceme co nejrychleji připravit důležité a pro Brno potřebné změny, otevřeně je projednat s veřejností a následně schválit v zastupitelstvu,“ dodává Ander.

Město Brno přistoupí v nejbližších dnech k vyhotovení harmonogramu 2, který by stanovoval opětovné pořízení těch změn územního plánu, které jsou pro život v Brně potřebné. Ty doplatily na to, že se staly součástí obřího nepřehledného balíku, který soud v lednu zrušil. Připravovaný harmonogram počítá s předložením prvního materiálu k rozhodnutí do Zastupitelstva města Brna již na řádném zasedání 17. března. Před tím bude návrh k dispozici veřejnosti, městským částem a investorům, aby jej mohli připomínkovat.
 
Pokud se někteří privátní stavebníci či investoři cítí soudním zrušením Aktualizace ÚPmB postiženi, mohou se se svými podněty na provedení změn v územním plánu obrátit na Odbor územního plánování a rozvoje MMB (Kounicova 67) či příslušného náměstka primátora Martina Andera. Vedení města deklaruje, že se podněty bude vážně zabývat.


POZNÁMKY:
1 Rozhodování Nejvyššího správního soudu o podaných kasačních stížnostech trvá běžně devět i více měsíců, soud není vázán žádnými termíny. Po celou tuto dobu by nebylo možné rozumně připravovat změny územního plánu.
2 Připravený harmonogram je samostatnou přílohou. Podle příslušných ustanovení stavebního zákona je v případě zrušení změny územního plánu soudem potřeba vrátit se do poslední nezpochybněné fáze a navázat na ni rozhodnutím zastupitelstva o dalším postupu. Takové rozhodnutí bude podle radou schváleného harmonogramu připraveno hned na březnové zasedání zastupitelstva. Tam se rozhodne, jaké změny obsažené v obřím balíku Aktualizace budou znovu urychleně projednány s veřejností a schváleny, a které naopak budou pro svou neprojednatelnost ukončeny.

Mgr. Martin Ander, PhD.
náměstek primátora

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.02.2015 11:55
  • Datum poslední aktualizace: 10.02.2015 11:55
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design