Česky CZEnglish EN

Zastupitelé vydali dílčí změny územního plánu a regulačního plánu městské památkové rezervace

8. prosinec 2020

Brněnští zastupitelé na svém dnešním zasedání projednali a následně vydali několik změn regulačního plánu městské památkové rezervace a dvě změny územního plánu.

 „Podobně jako u souboru změn územního plánu jsme vybrali takzvané nekonfliktní změny regulačního plánu městské památkové rezervace, které jsme schopni vydat co nejrychleji, aby se nedostávaly do konfliktu s novým územním plánem. Jedná se o změny menšího charakteru, o které historicky žádala buď samospráva, nebo majitelé dotčených domů, a to s jasnými požadavky na řešení a bez nutnosti zajištění dalších podkladů,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Změny regulačního plánu městské památkové rezervace se týkají lokalit: Pellicova 6 (doplnění vyznačení objektu fary); ulice Minoritská, Orlí (změna funkčního využití v areálu Konventu minoritů a Divadla na Orlí); ulice Benešova (stabilizace stávajícího kiosku); Koliště, Milady Horákové s pokračováním do tř. Kpt. Jaroše (zrušení lávky); Šilingrovo náměstí (změna funkčního využití dle skutečného stavu a zrušení podzemních garáží v místním hotelu); Kobližná 10 (změna funkčního využití objektu bývalého SOU); Pekařská a Anenská (návrh funkčního využití a prostorového uspořádání s využitím výsledků urbanisticko-architektonické soutěže); Dominikánská 9–17 a Starobrněnská 16, 18 (změna funkčního využití dle skutečného stavu).

„Pro veřejnost bude zřejmě nejzajímavější proměna proluky na nároží ulice Milady Horákové a Koliště, kde jsme vypustili z regulačního plánu podmínku problematického mostu přes ulici Milady Horákově na Třídu kapitána Jaroše a upravili uliční frontu tak, aby zde mohl nyní vzniknout polyfunkční objekt navazující vhodně na stávající zástavbu. Druhá zásadní změna se týká opuštěného pozemku na křížení ulic Anenská a Pekařská, kde stávala kdysi socha „Čápa“. Po dohodě s městskou částí Brno-střed a Ministerstvem kultury ČR by zde mělo vzniknout kvalitní, urbanisticky citlivé nároží. Díky ní bude tato plocha prostupná s menším nádvořím a bude určena pro bydlení,“ doplnil Filip Chvátal.

Vizualizace plánované výstavby na křížení ulic Anenská a Pekařská (zdroj: IMOS development).

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.12.2020 15:45
  • Datum poslední aktualizace: 08.12.2020 15:45
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design