Česky CZEnglish EN

Zasedání Zastupitelstva města Brna Z6/026 ze dne 3. 9. 2013

5. září 2013

Výběr informací pro novináře

ZMB schvaluje:
- přejmenování komunikace vedoucí k letišti Brno-Tuřany z názvu ulice Evropské na ulici „Letiště Brno-Tuřany“; 7
- poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu města; jde celkem o 7,8 mil. Kč; 19
- dotaci 10 tis. Kč na akci „Zumba maratón za zdravá prsa“; výtěžek akce je věnován na boj proti rakovině prsu; akce se uskuteční 3. 11. v areálu Kampusu MU; 21
- dotaci 80 tis.Kč pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno na úhradu konference o hygieně a technologii potravin; 22
- smlouvu o dotaci 1,5 mil. Kč pro občanské sdružení Brnopolis za účelem realizace projektu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 „Brno Expa Centre“; jde o servis pro cizince – výzkumné pracovníky působící v Brně; 24
- smlouvu o dotaci 2 mil. Kč pro Jihomoravské inovační centrum; jde o podporu inovativního podnikání; 25
- členství města Brna v Asociaci měst pro cyklisty; asociace usiluje o legislativní změny při zrovnoprávnění cyklodopravy a usiluje o změny při financování cyklodopravy; 121
- posouzení projektu „Rekonstrukce v objektu Nemocnice Milosrdných bratří – humanizace lůžkové péče pro dlouhodobě nemocné“ a dále přípravu žádosti o dotaci ROP NUTS 2; náklady celkem 18,6 mil. Kč (v tom dotace EU 85 %); 125
- posouzení projektu „Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně – rekonstrukce a přístavba“ a dále přípravu žádosti o dotaci ROP NUTS 2; náklady celkem 61,8 mil. Kč (v tom dotace EU 85 %); 126
- posouzení projektu „Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed“ a dále přípravu žádosti o dotaci ROP NUTS 2; náklady celkem 30,1 mil. Kč (v tom dotace EU 85 %); jde o opravu sportovišť: ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova 3, ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, ZŠ a MŠ Kotlářská 4, ZŠ a MŠ Horní 16 a dále o rekonstrukci a vybudování nového sportoviště při Rekreačním areálu Kraví hora; 127
- posouzení projektu „ZŠ Vranovská 17 – rekonstrukce hřiště“ a dále přípravu žádosti o dotaci ROP NUTS 2; náklady celkem 6,1 mil. Kč (v tom dotace EU 85 %); 128
- posouzení projektu „Sportovně-rekreační plocha Kartouzská“ a dále přípravu žádosti o dotaci ROP NUTS 2; náklady celkem 11,1 mil. Kč (v tom dotace EU 85 %); 129
- posouzení projektu „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever“ a dále přípravu žádosti o dotaci ROP NUTS 2; náklady celkem 6,7 mil. Kč (v tom dotace EU 85 %); jde o regeneraci prostranství při ul. Vyhlídka; 130
- posouzení projektu „Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská“ a dále přípravu žádosti o dotaci ROP NUTS 2; náklady celkem 6,1 mil. Kč (v tom dotace EU 85 %); jde o vybudování prostor pro kolektivní míčové hry; 131
- půjčku 1,3 mil. Kč z rozpočtu města pro Ligu vozíčkářů; jde o projekt Ligy vozíčkářů „Středisko terénních sociálních služeb pro zdravotně postižené“ – rekonstrukce budovy na ul. Bzenecké 23; 135

ZMB souhlasí:
- s tím, aby Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, vykonávala činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, a schvaluje změnu názvu ze Zoologická zahrada města Brna na Zoo Brno a stanice zájmových činností; 124

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 026

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.09.2013 12:50
  • Datum poslední aktualizace: 05.09.2013 12:50
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design