Česky CZEnglish EN

Zasedání Fóra hospodářského rozvoje sítě EUROCITIES v Brně

24. září 2014

Ve dnech 22. – 24. září se v Brně uskutečnilo zasedání Fóra hospodářského rozvoje (Economic Development Forum), které představuje významné setkání zástupců největších evropských měst z oblasti strategického a územního plánování, ekonomického rozvoje a mezinárodních vztahů.

Program prestižního mezinárodního setkání, které slavnostně zahájil primátor Roman Onderka, se odehrával během tří dnů.

První den se uskutečnil úvodní seminář zaměřený na spolupráci a rozvoj měst ve středoevropském regionu CENTROPE. Své rozvojové plány představila města Vídeň, Bratislava, Praha, Budapešť i Brno. Ukázalo se, že velká města jsou obecně příznivci metropolitní spolupráce, ve které by mohla hrát vůdčí roli, nicméně, jak podotkl Iván Tosics z Budapešti, „metropolitní spolupráce je brzděna například problémy s legislativou na národní úrovni nebo také s určitou neochotou přenést některé místní pravomoci na metropolitní úroveň”.

Po celý druhý den probíhala jednání v rámci jednotlivých pracovních skupin, a to na nejrůznějších místech v Brně. Účastníci fóra tak mohli na vlastní oči vidět například rozvoj vědecko-výzkumných kapacit v rámci Univerzitního kampusu v Bohunicích, výstavbu center excelence u Technologického parku a Vysokého učení technického, a také budovu bývalé káznice v oblasti tzv. „brněnského Bronxu“, kterou město zamýšlí revitalizovat za účelem podpory kreativních průmyslů v Brně.

Na závěr druhého dne pak účastníci zasedání v Brně dohodli priority Fóra hospodářského rozvoje sítě EUROCITIES pro následující rok 2015. Jedná se zejména o zaměstnanost a podnikání, konkrétně více se zaměřit na podporu nově zakládaných firem, mikrofinancování, posílení obchodu s rozvíjejícími se ekonomikami a zejména zeměmi BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika); lépe využívat marketing za účelem přilákání investic, zvýšení obchodů, lákání talentovaných lidí z celého světa a posílení turistického ruchu.
Druhou prioritou jsou inovace. V této souvislosti jsou novou výzvou strategie Smart Cities a inteligentní specializace.
Třetí prioritou je spolupráce na rozvoji metropolitních oblastí v rámci EU. Jak zdůraznila nová generální sekretářka Eurocities Anna Lisa Boni z Itálie, „je klíčové lobovat v Evropském parlamentu a u členů nově sestavované Evropské komise ve prospěch dalšího posílení významu urbánní dimenze v politice Evropské unie”.

Fórum ukončila ve středu v Umělecko-průmyslovém muzeu Moravské galerie tematická konference „Přidaná hodnota spolupráce metropolitních oblastí“, na které zástupci evropských i národních institucí, akademické i podnikatelské sféry diskutovali o přínosech velkých metropolí, a to nejen z ekonomického hlediska, ale i z pohledu urbanistického, inovačního, sociálního nebo kvality života.

Konferenci zahájil první náměstek primátora Robert Kotzian, který účastníky seznámil s aktuální situací v Brněnské metropolitní oblasti. Zmínil, že se podařilo přirozeně propojit instituce veřejné správy, univerzity, výzkumná a vývojová centra a firmy závislé na znalostech do funkčního ekosystému. Jak uvedl, společným jmenovatelem snahy v oblasti ekonomického rozvoje Brna je již od roku 2009 zvyšování globální konkurenceschopnosti města, a to systematickou stimulací takzvaných faktorů konkurenceschopnosti města, jako jsou lidské zdroje, věda, výzkum, inovační prostředí, technická a dopravní infrastruktura, pozemky, budovy, technologie, kvalita prostředí, kvalita triple helix. V proslovu také zaznělo, že zvýšení konkurenceschopnosti Brna chceme v budoucnu akcelerovat a zefektivnit také tím, že ji budeme tvořit a realizovat společně v rámci území celé Brněnské metropolitní oblasti. A na úplný závěr náměstek Kotzian zdůraznil, že „hlavní přidaná hodnota metropolitní oblasti nespočívá ve vymezování témat, ale právě v samotné spolupráci a partnerství”.

Hlavními řečníky konference byli Dr. Rudiger Ahrend z OECD a profesor Claude Jacquier z univerzity v Grenoblu. Na konferenci mimo jiné zaznělo, že metropolitní oblasti tvoří moderní ekosystémy, kde se koncentrují znalosti, vysoce kvalifikovaní lidé a firmy, vznikají nové nápady, rodí se myšlenky, které posouvají lidstvo vpřed. Tyto oblasti mají často vysokou kvalitu života a jsou dobře dopravně dostupné. Jsou předurčeny být motorem dnešní globalizované ekonomiky. Zároveň se však tyto oblasti více než jiné potýkají s problémy dnešní doby. V těchto funkčních ekosystémech nelze bez rozmyslu uplatňovat jednotlivé sektorové politiky nebo se spoléhat na překonané administrativní hranice. Je potřeba vyvinout a uplatňovat nové nástroje, které budou nejlépe odpovídat individuálním potřebám jednotlivých aglomerací.

 

Kontakt
Marie Zezůlková          
Kancelář strategie města        
e-mail: zezulkova.marie@brno.cz         
tel.: 542 172 206            

 

 

PhDr. Soňa Haluzová
Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
 tel.: 542 172 010
 
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.09.2014 16:09
  • Datum poslední aktualizace: 24.09.2014 16:09
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design