Česky CZEnglish EN

Zapojení volných zdrojů z minulých let do letošního rozpočtu

16. května 2017

Zastupitelstvo města Brna na svém dnešním zasedání rozhodlo o zapojení volných zdrojů minulých let do letošního rozpočtu. V součtu jde o částku 1,008 miliardy korun rozdělenou do tří skupin.

1) Běžné a kapitálové výdaje – celkem 588 620 tis. Kč
     a) Běžné výdaje        141 126 tis Kč
     b) Kapitálové výdaje 447 494 tis. Kč

2) Navýšení účelových transferů městským částem – celkem 120 370 tis. Kč

3) Fond kofinancování projektů – celkem 300 000 tis. Kč
 
 „V důsledku vyšších příjmů a nedočerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů zůstala městu Brnu po finančním vypořádání k dispozici více než 1 miliarda korun. Zapojení těchto volných zdrojů do rozpočtu posvětilo Zastupitelstvo města Brna. Peníze budou použity například na projekty v dopravě, pro potřeby Městské policie Brno a dalších příspěvkových organizací města,“ komentuje využití volných zdrojů v rozpočtu primátor města Petr Vokřál.

Jedna ze schválených položek pomůže sportovním klubům vyřešit jejich majetkoprávní spory. „Jedná se o pozemky v areálech sportovních klubů nebo spolků, které vykonávají významnou sportovní činnost pro děti a mládež městských částí a jsou většinou ve vlastnictví fyzických osob. Pouze v případě Židenic se jedná o sportoviště Bzzukot, které provozuje samotná městská část,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Městská část zajistí výkupy těchto pozemků do majetku města a povede jednání v tomto směru s jednotlivými vlastníky. V uvedených případech mají městské části již předběžné souhlasy s prodeji většiny vlastníků těchto pozemků a budou se na výkupech podílet 20 % ze svých rozpočtů. Město na to přispěje 23 miliony Kč.

V Bystrci dojde k řešení pozemků u ragbyového hřiště TJ Lokomotiva-Ingstav Brno, v Chrlicích odkoupí městská část pozemky pod fotbalovým hřištěm u ulice Blumova, v Kohoutovicích dojde k nákupu pozemků vedle areálu TJ Tatran Kohoutovice, kde se plánuje postavit tréninkové hřiště. Tuřany pak usilují o majetkoprávní vyrovnání pod tenisovými kurty.chválené položky v kapitole transfery městským částem přispějí také na realizaci řady investičních akcí.

Schválené položky v kapitole transfery městským částem přispějí také na realizaci řady investičních akcí.

Jde například o 16 milionů korun na rekonstrukci tržnice na Zelném trhu či 10 milionů korun pro volnočasový areál Sluníčka mezi ulicemi Oderská a Labská ve Starém Lískovci,“ uvedl náměstek pro investice Richard Mrázek.


Další položky schválené k zapojení do letošního rozpočtu se týkají projektů v kultuře a dopravě.

V rámci kapitálových výdajů se pro odbor kultury podařilo ukrojit částku více jak 16 miliónů korun. Velká část půjde na obnovu a zkvalitnění technického zázemí našich významných kulturních institucí – Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, Muzea města Brna. Významná částka, 111 miliónů korun, pak bude směřovat jako dotace do DPMB, a to zejména do rozvoje tramvajových linek, případně na jejich odhlučnění,“ dodává náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní a dopravy Matěj Hollan.

Pro zlepšení komfortu Brňanů jsou připraveny i například úpravy veřejných prostranství.

 „Díky rozdělení přebytku z loňského rozpočtu bude ještě letos postaveno schodiště zpřístupňující ulici Bašty s frekventovanou zastávkou MHD Nové sady, rekonstruováno oblíbené dětské hřiště v parku Lužánky nebo revitalizována a rozšířena zeleň na přestupním uzlu Staré osada. Na tyto projekty je vyčleněno 5,8 milionu korun," sdělil náměstek pro rozvoj města Martin Ander.

Přerozdělením volných zdrojů dojde k podpoře rozvoje městského e-shopu nebo projektů vysokých škol v Brně.

Naším cílem je stále rozšiřovat nabídku městského e-shopu Dopravního podniku města Brna o další moduly dle uzavřené příkazní smlouvy. Jde především o rozšíření nabídky služeb v daném portálu, na které je vyhrazeno 1 milion Kč. Město Brno také podporuje místní vysoké školy. Díky volným zdrojům poputují více než 4 miliony Kč na prohloubení spolupráce s univerzitami, do projektu Centrum nadaných nadějí Masarykovy univerzity nebo inženýrské soutěže VUT Brno s názvem EBEC Final 2017,“ popsal další využití volných zdrojů náměstek pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.05.2017 14:56
  • Datum poslední aktualizace: 16.05.2017 14:56
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design