Česky CZEnglish EN

Žádné sankce za pozdní uhrazení nájemného. Město se snaží podpořit svoje nájemníky-podnikatele zasažené covidem

31. března 2021

Už v polovině března vedení města deklarovalo, že počítá s kompenzacemi pro nájemníky nebytových prostorů, které v podnikání omezila vládní opatření. Protože s nastavením přesných parametrů čeká na kroky z úrovně státu, schválili zatím radní alespoň odklad splatnosti nájemného za první pololetí.

„Nájemníci se obraceli na jednotlivé odbory, se kterými mají uzavřené smlouvy. Tímto gestem chceme vyjádřit postoj za všechny. Ke kompenzacím vůči svým nájemníkům jsme připraveni, a jakmile bude jasně definovaná pomoc ze strany státu, přistoupíme k vytvoření komplexního materiálu s jejich pravidly,“ slíbila primátorka Markéta Vaňková.

„Jsme si vědomi nesmírně obtížné situace podnikatelů, kterých se dotkla opatření proti covidu. Město jim chce alespoň částečně pomoci a předejít krachům podniků a ukončení nájmů. O prominutí části nájemného bude město rozhodovat ve chvíli, kdy budou definitivně stanovena pravidla pomoci státu. Prozatím alespoň posuneme splatnost nájemného za první pololetí letošního roku, a to do 31. 7. 2021. Týká se to všech nájemců nebytových prostor, staveb či pozemků ve vlastnictví města Brna a zároveň nesvěřených městským částem, kterým byl zakázán nebo výrazně omezen provoz, tedy například zavřených prodejen nebo služeb, ale také gastropodniků, kterým bylo povoleno jen výdejové okénko,“ dodal náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.03.2021 14:42
  • Datum poslední aktualizace: 31.03.2021 14:42
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design