Česky CZEnglish EN

Žáci se dozví, že krev je esencí života

3. září 2021

Město Brno si pro žáky 2. stupně základních škol a středoškoláky připravilo speciální výukový program, který je nazvaný Krev – esence života. Projekt, který vznikl v rámci kampaně Darujme krev pro Brno, vytvořilo na objednávku města Vědecké výukové centrum Bioskop při Masarykově univerzitě.

Více než rok a půl se snažíme pomocí kampaně Daruj krev pro Brno upozorňovat na to, jak je pro zdravotnictví důležité bezpříspěvkové dárcovství krve a krevních složek. Další aktivity směřují k náboru dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně v Brně. Každý dárce totiž může přispět k záchraně lidského života. Novinkou v kampani je výukový program vytvořený přímo na míru starším žákům a středoškolákům. Ti se díky němu dozví více o významu krve a dárcovství. Prakticky si vyzkouší křížovou zkoušku krevních skupin, mikroskopování nebo provádění základní diagnostiky z krevních nátěrů,“ vysvětlil Petr Hladík, první náměstek primátorky, a dodal: „Výukový program byl nabídnut všem brněnským základním a středním školám. Ty si jej mohou objednat za zvýhodněnou cenu – hradí se pouze lektorné. Délka kurzu pro žáky 2. stupně základních škol je 120 minut, pro studenty středních škol 180 minut.“

Garantem a tvůrcem programu je Vědecké výukové centrum Bioskop, které je zřízené při Masarykově univerzitě. Toto centrum disponuje odborným zázemím, jako jsou laboratoře či přístrojové vybavení, a odbornými lektory se zkušenostmi s prací v moderní laboratoři, stejně jako s prací s dětmi i studenty.

V Bioskopu nabízíme dětem možnost, aby praktickou a zábavnou formou poznaly člověka, přírodu a přírodní jevy a nahlédly pod pokličku vědy. Věříme, že tato praktická zkušenost například s tím, co je to krev, k čemu slouží a jak v našem těle funguje, přispěje k tomu, aby se k dárcovství v dospělosti samy připojily,“ uvedl předseda vědecké rady Bioskopu Lumír Krejčí.

Město Brno chce pomocí kampaně motivovat občany k tomu, aby se stali dárci krve nebo krevních složek. Nabádá také, aby se lidé zapsali do registru dárců kostní dřeně. V České republice totiž dle odhadů chybí 100 tisíc dárců krve. Přitom každý z nás potřebuje za svůj život průměrně 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve.

Informace o kampani Darujme krev pro Brno najdete na webu www.darujmekrev.brno.cz.

Více si o Vědeckém výukovém centru Bioskop přečtete na stránkách www.bioskop.muni.cz.

Bc. Filip Poňuchálek                                                     Mgr. Tereza Fojtová

tiskový mluvčí MMB                                                     Masarykova univerzita | Farmaceutická fakulta

mobil: +420 773 785 318                                              mobil: + 420 724 517 335 

e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz                                  e-mail: fojtovat@pharm.muni.cz  


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.09.2021 12:18
  • Datum poslední aktualizace: 03.09.2021 12:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design