Česky CZEnglish EN

Waldorfská škola na Plovdivské nabídne i středoškolské studium

30. září 2020

Pro žáky waldorfské školy na Plovdivské se otvírá možnost pokračovat po ukončení povinné školní docházky ve středoškolském studiu. Na dnešním zasedání radní doporučili zastupitelům, aby schválili zřízení kombinovaného lycea při této škole.

„V České republice je mnoho měst, která zřizují střední školy waldorfského typu. Jsou jimi například Praha, Ostrava nebo České Budějovice. V Brně tento druh školy zatím chybí. Vzhledem k poptávce ze strany veřejnosti a absolventů základní waldorfské školy po alternativní formě vzdělávání na středním stupni doporučujeme zřídit střední školu při Waldorfské MŠ a ZŠ na Plovdivské,“ uvedl Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství a sportu.

Pokud tento záměr schválí Zastupitelstvo města Brna, začne škola s přípravami na zajištění středoškolského studia. První studenti by do něj mohli nastoupit ve školním roce 2022/2023. „Vzdělávací obor kombinované lyceum je moderní maturitní obor vyplňující mezeru v nabídce středního vzdělání mezi všeobecně, ale spíše teoreticky zaměřenými gymnázii a mezi úzce profilovanými středními odbornými školami. Vzdělání ve waldorfském lyceu poskytuje široký vzdělanostní základ, a to i v praktických oborech, je úzce navázáno na praxi a umožňuje pružné přecházení napříč obory. Od druhého ročníku si studenti navíc vybírají jedno ze zaměření – technické, přírodovědné nebo humanitní,“ přiblížil Jaroslav Suchý.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno na Plovdivské 8 zahájila svou činnost 1. září 2009 v budově bývalé ZŠ Plovdivská. V roce 2009/2010 škola poskytovala vzdělávání 75 dětem ve třech třídách v mateřské škole a 201 žákům základní školy v devíti třídách. V současné době je v základní škole 14 běžných tříd s celkovým počtem 312 žáků. Pokud se navýší kapacita školy, bude se počet tříd postupně zvyšovat. Příští rok přibude nová třída v ZŠ. Od roku 2022 by se počet tříd v ZŠ navýšil na 18 a zároveň bude otevřena první třída pro středoškoláky. V roce 2025 by mohlo lyceum navštěvovat až 120 studentů ve 4 třídách.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.09.2020 15:40
  • Datum poslední aktualizace: 30.09.2020 15:40
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design