Česky CZEnglish EN

Výstavba páteřní komunikace na Žlutém kopci začne rozšířením Vinařské. První úsek bude stát bezmála 70 milionů

21. prosince 2021

První úsek plánované nové páteřní komunikace na Žlutém kopci, která bude vedena ulicí Vinařskou v délce 520 metrů, získal reálné obrysy. Rada města Brna pro tuto akci schválila investiční záměr s předpokládanými náklady ve výši 69 733 tis. Kč včetně DPH.

„V souvislosti s plánovanou výstavbou na Žlutém kopci je třeba zajistit zpřístupnění území. Koncept dopravní obslužnosti nově vznikající lokality spočívá ve vytvoření jedné průjezdní páteřní komunikace, která bude procházet diagonálně napříč celým územím a bude napojena na stávající dopravní síť města. Tato trasa komunikace vychází z návrhu schválené Územní studie Žlutý kopec,“ uvedla primátorka města Brna a dodala: „Stávající šířka komunikace je proměnná s maximální šíří 4 metry. Plánujeme její rozšíření na dva jízdní pruhy o šířce minimálně 3,5 m, a to z důvodu budoucí trasy městské hromadné dopravy, a doplnění oboustranným chodníkem. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení pomocí usazení sloupů VO.“

Další informace doplnil Petr Kratochvíl, radní pro dopravu: „Páteřní komunikace povede z ulice Lipové přes ulici Vinařskou, dále přes území Žlutého kopce s napojením na ulici Tomešovu, která vyústí do ulice Tvrdého. Je zde plánována osobní doprava i vedení autobusové linky městské hromadné dopravy. Rozšíření komunikace na Lipové je nutné z důvodu koordinace se současnými záměry soukromých investorů, kteří v lokalitě staví především bydlení.“

Investice je finančně náročná z důvodu velké svažitosti terénu a nutnosti majetkoprávního vypořádání s Masarykovou univerzitou, která má komunikaci v majetku. Orientační cena investice je 69 733 tis. Kč (vč. 21 % DPH).

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.12.2021 13:09
  • Datum poslední aktualizace: 21.12.2021 13:09
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design