Česky CZEnglish EN

Výměnu kanalizace a vodovodu provede na ulici Studená společnost IMOS Brno

21. dubna 2021

Radní dnes vybrali zhotovitele veřejné zakázky na výměnu vodovodu a kanalizace v ulici Studená na Lesné. Zhotovitelem je společnost IMOS Brno, a. s., celková cena zakázky je 51 879 383 Kč bez DPH. Investorem stavby je statutární město Brno, technický dozor stavby zajišťuje městská společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

„Jako všechen spotřební materiál i inženýrské sítě časem degradují, proto postupně opravujeme a vyměňujeme rozvody ve chvíli, když se jejich čas naplní. Vodovody a kanalizace na Studené jsou staré již skoro sto let. Je tedy pochopitelné, že jejich kompletní rekonstrukce je nutná. Vybudování nových rozvodů zlepší celkové zásobování pitnou vodou v dané lokalitě,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Společnost IMOS Brno, a. s. splnila všechny podmínky veřejné zakázky dohromady se zaručením vysoké kvality díla a ekonomické výhodnosti. Celková hodnota rekonstrukce je 51 879 383 Kč bez DPH. Měnit se bude vodovodní potrubí včetně 29 přípojek a kanalizace s 27 přípojkami. Po uložení potrubí a zajištění křížení v místě souběhu ulic, bude vodovod uložen do chráničky provedené řízeným protlakem. Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami z obetonované kameniny.

„Celá stavba začne 18. října a potrvá 32 týdnů, tedy téměř do konce května následujícího roku. Součástí rekonstrukce je i následná oprava vozovky a chodníků a také náhradní výsadba zeleně – především trávníků. Rekonstruována bude celá ulice v délce 406 metrů, po dokončení oprav budou nová potrubní vedení zajišťovat bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových a dešťových vod,“ dodal radní pro oblast investic David Grund.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.04.2021 10:38
  • Datum poslední aktualizace: 21.04.2021 10:38
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design