Česky CZEnglish EN

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentu „Výzva brněnských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna"

3. dubna 2019

Rada města Brna dnes schválila znění odpovědi na výzvu zástupců brněnských kulturních institucí (dostupnou zde), doručenou na Magistrát města Brna 1. dubna 2019.

Vážené zástupkyně a zástupci kulturních institucí Brna,

děkuji Vám za dlouhodobou péči o kulturní část života v Brně a za nynější projev společného zájmu o ochranu životního prostředí. Obrátili jste se na město, aby vyhlásilo stav klimatické nouze a vytvořilo plán, jak razantně snížit emise skleníkových plynů. Uvádíte, že cíl deklarovaný v Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) k roku 2030 není příliš ambiciózní.

Město Brno není ke globálním změnám klimatu lhostejné, a právě z toho důvodu se připojilo k Paktu starostů a primátorů, evropské iniciativě měst a obcí. Jako signatář se město dobrovolně zavázalo snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšit svou odolnost vůči dopadům klimatických změn. Tohoto cíle lze dosáhnout např. úsporou energií, zvyšováním energetické účinnosti, využíváním energie z obnovitelných zdrojů, a to zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.

Aby město získalo ucelený přehled o svých rezervách, na které by se mělo zaměřit, a následně mohlo vytvořit plán konkrétních činností a opatření pro dosažení tohoto cíle, je momentálně zpracováván Akční plán udržitelné energetiky a klimatu. V rámci SECAPU se město zaměřuje na sektor obecní, terciární, obytný a dopravní. Jsme si vědomi, že jako město musíme jít sami příkladem a přijímat opatření především na vlastních objektech, zařízeních, vozovém parku apod. Současně se ale snažíme a snažit budeme zapojit do těchto činností především terciární a obytný sektor. Ty totiž skýtají největší rezervy pro realizace opatření, které vedou ke snižování CO2.

 V tuto chvíli stále sbíráme podněty a připomínky k vytvářenému dokumentu, jehož základní verze je vyvěšena na stránkách Brna: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-motivacnich-programu/akcni-plan-pro-udrzitelnou-energii-a-klima-mesta-brna/. Zároveň se můžete v případě zájmu obrátit na prvního náměstka Petra Hladíka stran uspořádání prezentace SECAP, kde vás zpracovatel s dokumentem podrobně seznámí a v diskuzi můžete vznést veškeré své případné připomínky. Vzhledem k Vašemu projevenému zájmu aktivně se podílet na omezování emisí CO2 uvítáme veškeré Vaše přínosy, kterými bychom mohli SECAP doplnit a nastavený cíl tak pozvednout. Zašlete městu veškeré své připravované a plánované projekty, které do SECAPU přidáme, a náš závazek tak posuneme dál. Informujte ostatní ve svém okolí o snahách města a krocích, které již učinilo. Je zapotřebí zapojit do této činnosti celou společnost. Veškeré realizace se projeví v bilancích emisí CO2, které budou v pravidelných intervalech prováděny, abychom mohli sledovat postupný vývoj nejen k nastavenému cíli, ale s Vaší pomocí i nad jeho rámec. Z toho důvodu uvítáme veškerou spolupráci a podporu při realizacích opatření, která motivují ostatní, aby se aktivně podíleli na naplňování cílů.

 Z širšího hlediska je nutné předat tyto myšlenky a zapojit do těchto aktivit především další města, která dosud neprojevila žádný zájem o řešení globálních změn klimatu. Díky tomu pak mohou všechna města provádět postupné kroky ke zlepšování životního prostředí a nemusí si nastavovat často nereálné cíle, aby dohnala mezery těch, kteří nečinně přihlížejí.

Snížení energetické náročnosti objektů, zavádění energetického managementu, zaměření na obnovitelné zdroje energie a ekologizace vozového parku, to jsou jen některá z možných opatření, kterými můžeme všichni přispět ke snížení emisí CO2 v Brně. Především si myslím, že by každý měl začít u sebe samého a přijmout zodpovědnost za své jednání ve vztahu k životnímu prostředí. Naše vlastní snaha šetřit přírodu, bez ohledu na to, zda jsou naše kroky součástí SECAPU nebo ne, se na konečném stavu projeví kladně.

S pozdravem

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.04.2019 16:45
  • Datum poslední aktualizace: 03.04.2019 16:45
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design