Česky CZEnglish EN

Výběrové řízení na tramvaj do Kampusu: mění se hodnotící komise

10. červenec 2018

Rada města Brna schválila na své schůzi 12. června zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“. Z dnešního jednání radních vyplynula změna tehdy přijatého usnesení, a to z hlediska jmenovaných členů hodnotící komise.

„Město Brno a Dopravní podnik města Brna uzavřely smlouvu o spolupráci, která zahrnuje mimo jiné i postup při zadávání veřejné zakázky. Smlouva stanovuje, že obě instituce postupují společně a že pro jednání jménem obou zadavatelů je zmocněn DPMB. Představenstvo DPMB na svém červnovém jednání jmenovalo členy komise, a proto Odbor investiční navrhl změnu v usnesení Rady města Brna, tak aby odpovídalo usnesení DPMB. Současně byly v zadávací dokumentaci provedeny změny na základě požadavků poskytovatele dotace,“ popsal náměstek primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Veřejná zakázka, odvíjející se od tzv. FIDIC Yellow Book, zahrnuje nejen realizaci samotné stavby, ale také zpracování nutné dokumentace před stavbou, v jejím průběhu i po skončení.

Realizace veřejné zakázky by měla proběhnout od února 2019. V létě 2022 už by tramvaj mohla sloužit cestujícím.

Nabídky se budou hodnotit na základě tří kritérií. Největší důraz bude kladen na cenu (70 %, předpokládaná hodnota činí 1,1–1,2 miliardy korun), dále se bude zohledňovat lhůta plnění (10 %, maximální lhůta je stanovena na 41 měsíců) a environmentální aspekty (20 %, týká se především časového omezení hluku, prašnosti a dalšího znečištění při výstavbě tunelu, který musí být dokončen maximálně do 130 týdnů).

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.07.2018 13:47
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2018 13:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design