Česky CZEnglish EN

Vize a strategie #brno2050 schválena

12. prosince 2017

Vize a strategie #brno2050 byla dnes na Zastupitelstvu města Brna schválena. Jedná se o hlavní strategický dokument města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje. Co si pod tím konkrétně představit? Vize 2050 představuje stav města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.

Co konkrétně Vize obsahuje?

Brno bude příjemným městem, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Zelené střechy či fasády budov se stanou přirozenou součástí města, živá nábřeží brněnských řek budou oblíbenými místy pro trávení volného času, sport i relaxaci. Během 10 minut pěší chůze se většina Brňanů pohodlně dostane do nejbližšího parku. Zeleň a voda ve městě zároveň pomohou snížit negativní dopady klimatické změny, které všichni pociťujeme již nyní. Zmírní letní vlny veder a pomohou nám lépe hospodařit s dešťovou vodou, která nebude zbytečně končit v kanalizaci.

Moderní dopravní uzel, kombinující různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně za 45 minut. I to je součástí vize města do roku 2050. Brno vyřeší napojení města na důležité evropské dopravní koridory a sítě. Kvalitní dopravní spojení přiblíží Brno světu.

V době rostoucích globálních bezpečnostních rizik i stále častějších živelných katastrof chceme město připravené na jakoukoliv nenadálou situaci. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – kdekoliv ve městě, ve dne i v noci. 

Čistota města se stane běžným standardem. Zní to jednoduše, ale v čistotě veřejných prostranství nás čeká ještě hodně práce. Stejně jako v oblasti lepšího využití odpadu – jeho recyklace a využití jako nového surovinového zdroje. Našim cílem je vytvářet odpadu co nejméně (jen pětinu současného množství) a ten, který vyprodukujeme, pak co nejlépe znovu využít. Zdroje tak budou v rámci města „cirkulovat.“ Budeme šetrnější k životnímu prostředí. A přestaneme vytvářet skládky.

Na úřad už budou fyzicky chodit jen ti, kteří skutečně chtějí, ne všichni, protože musí. Běžné záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné všem. 
A to je jen malá ochutnávka několika vybraných hodnot z celkových 25, z nichž se celá Vize 2050 skládá. Další hodnoty najdete podrobně popsány na www.brno2050.cz.

Co říkají odborníci?

"Mohlo by se zdát, že je to horizont vzdálený, ale je to optický klam. Prosazování, byť i klíčových změn v životě města, má dlouhodobý charakter (v Brně s tím máme ostatně v mnoha oblastech bohužel velké zkušenosti), takže vize na třicetileté období je v pořádku," říká o návrhu vize #brno2050 bývalý děkan Fakulty sociálních studií MU a přední český sociolog profesor Ladislav Rabušic.

„Vytvoření vize pro rok 2050 je prvním krokem k jejímu dosažení. Následně se musí začít naplňovat, monitorovat její pokrok a přizpůsobovat taktiku, aby se dosáhlo celkově stanovené vize,“ hodnotí proces přípravy Markus Dettenhofer, výkonný ředitel středoevropského technologického institutu CEITEC a zároveň garant hodnoty Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací.

„Města se nemohou stát "chytrými" bez silného pochopení a zapojení lidí, institucí a městského prostředí,“ říká Kai Ruggeri, vedoucí výzkumné skupiny politik Univerzity of Cambridge.

Jak vznikala Vize a strategie #brno2050

„Proces tvorby strategie s takto dlouhým horizontem jsme maximálně otevřeli, aby všichni měli možnost se zapojit, dávat podněty a také navrhovat hodnoty, na kterých bude město dlouhodobě stát. Výsledná strategie tak není strategií úřadu, ale strategií města Brna jako takového a všech jeho obyvatel,“ popsal náměstek primátora Jaroslav Kacer.

Vize a strategie #brno2050 je postavena na 25 hodnotách, na kterých spolupracovalo více než 200 odborníků z univerzit, firem, neziskového sektoru, řada aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. Každá hodnota má svého odborného garanta, má jasně stanovené cíle a měřitelné indikátory. 

Co se bude dít dál

Zpracováním dlouhodobé Vize rozvoje města tvorba Strategie Brno 2050 nekončí. Z hlediska hokejové terminologie „jsme v závěru první třetiny.“ V současnosti jsme začali pracovat na detailnějším Programu, který určí, co konkrétně je v Brně nejdůležitější realizovat v příštích cca 10 letech. Na jaře 2018 se pak pustíme do přípravy Akčního plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší tři roky.

„V tuto chvíli považuji za klíčové, že se bavíme o vizi a hodnotách, které se týkají horizontu roku 2050 a tvoří jakousi střechu celé práce na strategii města. Tím práce na strategii ale teprve začala, protože další časové horizonty jsou již výrazně blíže a budeme připravovat významně konkrétnější řešení problémů města. Pevně věřím, že se všichni zájemci o budoucnost Brna do tohoto procesu zapojí,“ vyzývá k další spolupráci Tomáš Psota, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy a zároveň ambasador městského ekosystému za oblast Podnikatelské Brno

Od ledna 2018 nás čeká diskuse se starosty městských částí, série setkání s širokou veřejností, včetně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata, plánovacích setkání a další online i offline aktivity pro zapojení obyvatel města. První debata, věnující se elektronizaci správy, proběhne již ve druhé polovině ledna. Více informací včetně plánu akcí na další období sledujte opět na www.brno2050.cz.

Začátek prací na nové Strategii BRNO 2050 byl oficiálně vyhlášen na prvním setkání městského ekosystému, které proběhlo v areálu BVV 22. 3. 2017. Od té doby proběhly mimo jiné tyto akce:
- 2 velká setkání zástupců všech oblastí tzv. městského ekosystému (22. 3. a 22. 9.)
- 3 workshopy s odbornou veřejností;
- 12 setkání s širokou veřejností (v 6 MČ a v ulicích města);
- dvouměsíční výstava pro veřejnost v Urban centru;
- představení vize a procesu tvorby strategie komisím Rady města Brna (dvě kola zasedání v 9 komisích v období září–listopad);
- představení zástupcům všech politických klubů (září, listopad–prosinec);
- a mnoho dalších setkání, schůzek a dílčích akcí.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.12.2017 15:05
  • Datum poslední aktualizace: 12.12.2017 15:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design