Česky CZEnglish EN

Víc zahraničních studentů v Brně. Město podpořilo projekt Study in Brno

25. září 2019

Zástupci brněnských univerzit, města a kraje, Jihomoravského inovačního centra a dalších partnerů se sejdou v nové pracovní skupině. Jejím cílem bude hledat cesty, jakými propagovat v zahraničí studium (potenciálně také možnosti vědeckého uplatnění) v Brně. Snahou je přivést do města další inteligenční kapacity a přispět tak k dosavadnímu rozvoji akademického prostředí i Brna jako takového.

Vyjádření podpory projektu dnes schválili radní. „Brno spolupráci s univerzitami buduje dlouhodobě a snaží se pro jejich růst vytvořit příznivé prostředí. Proto vznik pracovní skupiny a vůbec ideu celého projektu vítám. Za město mohu přislíbit, že se v maximální míře zapojíme do propagace a poskytování informačních materiálů a také že budeme pracovat na tom, aby tu zahraniční komunita měla co nejlepší podmínky. Věřím totiž, že celý projekt povede nejen ke zviditelnění a posílení dobrého jména našich univerzit, ale také k šíření pozitivního obrazu Brna i celého regionu v zahraničí,“ okomentovala dnešní rozhodnutí radních brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Celkovou organizaci projektu bude mít na starosti tým pod vedením prorektora VUT v Brně pro internacionalizaci, profesora Jiřího Hirše, který je zároveň ambasadorem Městského ekosystému za sekci Vědecké Brno. Pracovní skupina bude mít za úkol vytvořit jednotnou marketingovou strategii pracující se značkou „Study in Brno“ a cílící na zahraniční studenty a do budoucna také na vědecké pracovníky. Vedle online prostoru se počítá s její prezentací také na zahraničních veletrzích,“ doplnil druhý náměstek Tomáš Koláčný. Na první rok fungování 3–5letého projektu bude v říjnu podána žádost o dotaci na MŠMT.

Projekt Study in Brno je inspirovaný obdobnými platformami Study in Prague a Study in Czech Republic.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.09.2019 13:34
  • Datum poslední aktualizace: 25.09.2019 13:34
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design