Česky CZEnglish EN

Ve sporu města s Kliminvestem o Jaselská kasárna soud zatím rozhodl pouze o předběžném opatření

3. říjen 2017

Krajský soud v Brně rozhodl o tom, že předběžné opatření, které městu Brno znemožňuje nakládat s pozemky bývalých Jaselských kasáren, zůstává stále v platnosti. Soud tedy potvrdil stav, který trvá již od roku 2013.

„Je nutné říci, že toto soudní rozhodnutí se v žádném ohledu nezabývá jádrem sporu, tedy dřívějšími smluvními vztahy mezi statutárním městem Brnem a společností Kliminvest. Touto podstatou sporu se soud teprve bude zabývat, všechny podklady ze strany města pro to má,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic a majetku Richard Mrázek.

V odvolání proti předběžnému opatření se město Brno snažilo napravit chybu, která vznikla v době bývalého vedení města – úřad tehdy promeškal lhůtu pro vyjádření.

Společnost Kliminvest již řadu měsíců informuje média o tom, že po městu Brnu vymáhá vzniklou škodu, kterou nyní vyčísluje na 480 milionů korun včetně penále.

„Žalobu této společnosti na náhradu škody však soud do dnešního dne ani nemohl začít věcně řešit, protože podle dostupných informací nedošlo k zaplacení soudního poplatku. Město Brno kvůli tomu žalobu dosud ani od soudu neobdrželo, takže tuto spekulativní částku nemůžeme jakkoliv komentovat. Dle informací, které má město Brno k dispozici, společnost Kliminvest žádá o prominutí tohoto poplatku. To je v případě komerční společnosti, která hodlala investovat do tak rozsáhlého projektu, a tak vysoké nárokované částky, velice neobvyklý postup. Jen těžko lze předpokládat, že by tyto peníze společnost neměla k dispozici. Žádost o prominutí soudního poplatku by byl pochopitelný například u charity nebo jiné neziskové společnosti,“ řekl Richard Mrázek. V obecné rovině lze říci, že pokud nedojde k prominutí poplatku ani jeho zaplacení, je řízení zastaveno.

Zuzana Šrámková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail: sramkova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.10.2017 16:53
  • Datum poslední aktualizace: 03.10.2017 16:53
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design