Česky CZEnglish EN

V ulicích Moravanské Lány a Novomoravanská město vybuduje novou technickou i dopravní infrastrukturu

22. září 2021

Brněnští radní souhlasili s vybudováním nové splaškové a dešťová kanalizace v ulicích Moravanské lány a Novomoravanská. Současně v části ulice Novomoravanská dojde také k napojení vodovodu na stávající vodovodní řad. Ve zmíněných ulicích pak bude realizováno i veřejné osvětlení, rekonstruována komunikace a uskuteční se dostavba chodníků. Práce by měly začít během února příštího roku.

Obě ulice jsou umístěné mezi hranicí městské části Brno-jih s katastrem obce Moravany a ulicí Vídeňskou. V dotčeném území se nachází stávající objekty se zhruba 120 obyvateli s trvalým pobytem a 20 novostaveb rodinných domů. V současné době není v této lokalitě žádný funkční kanalizační systém, zcela chybí splašková kanalizace, částečně chybí dešťová kanalizace i vodovodní řad a neexistuje adekvátní dopravní infrastruktura včetně veřejného osvětlení. „Splaškové vody ze stávajících objektů jsou odváděny do soukromých jímek. Je tu tedy riziko jejich úniku do okolního prostředí. Pro stávající zástavbu a další rozvoj tohoto území je tudíž nezbytné vybudovat kanalizační síť pro samostatný odvod splaškových a dešťových vod, dobudovat a propojit vodovodní řad, a také zrekonstruovat a dostavět komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení,“ vysvětlil aktuální situaci radní pro oblast investic David Grund. „Očekáváme, že za veškeré tyto práce, včetně projektové dokumentace, město zaplatí 170 milionů korun včetně DPH,“ dodal.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.09.2021 11:05
  • Datum poslední aktualizace: 22.09.2021 11:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design