Česky CZEnglish EN

V Soběšicích vyroste za 12 měsíců nová školka. Rada vybrala zhotovitele

26. srpen 2020

Novostavbu dvoupodlažní mateřské školky ve tvaru jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu postaví v Brně-Soběšicích společnost PS BRNO, s. r. o., a to za cenu 38 790 308,01 Kč bez DPH. Zhotovitele dnes vybrala Rada města Brna.

„Budova, která vyroste při ulicích Melatín a Dohnalova, je provozně dělena na 3 oddělení tříd. Každé z nich je dimenzováno pro cca 25 dětí a nachází se zde šatna, hygienické zázemí, místnost pro spaní, herna, kancelář učitele a přípravna pro výdej jídel. Součástí zakázky je také vybudování souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně s kapacitou 150 jídel, příjezdové komunikace, parkovitě a zahrady, odkud je přístupná část toalet i sklad zahradního nábytku a potřeb,“ představil základní parametry radní pro oblast investic David Grund a dodal: „Jsem rád, že se oproti předpokládaným nákladům na výstavbu podařilo uspořit přes jedenáct miliónů korun. Při zdárném průběhu zadávacího řízení by stavba mohla začít již letos v září a podle smlouvy potrvá maximálně dvanáct měsíců.“

O záměru vybudovat v Soběšicích školku a reagovat tak na probíhající rozvoj této části města, s nímž souvisí i kapacita předškolního vzdělávání, se uvažuje již od roku 2017. „Současný stav je nevyhovující. Aktuálně zde funguje pouze jedna dvoutřídní mateřská škola v ulici Síčka a jednu třídu, což jsou fakticky dvě zabrané místnosti, má Základní škola Zeiberlichova. Nová školka tak přinese hned dva benefity: Tím prvním je celkové navýšení počtu míst, tím druhým je to, že přesunem dětí se uvolní kmenové třídy na Zeiberlichově,“ doplnil informace první náměstek primátorky Petr Hladík.

Stavba bude financována z rozpočtu města Brna a ze schválené dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výše dotace je 25,2 mil. Kč vč. DPH. 

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 Brno 26. 8. 2020

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.08.2020 15:44
  • Datum poslední aktualizace: 26.08.2020 15:44
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design