Česky CZEnglish EN

V Králově Poli vznikne sběrné středisko odpadů

16. říjen 2019

Od roku 2009 není v Králově Poli v provozu sběrné středisko odpadů. To se v budoucnu změní. Radní souhlasili se zpracováním investičního záměru na jeho vybudování v ulici Chelčického.

V roce 2009 byl ukončen provoz Sběrného střediska odpadů Milíčova kvůli budování Královopolského tunelu. Ročně zde bylo odebráno v průměru 470 tun odpadů.

„V Králově Poli od té doby není v provozu žádné takové středisko a vzhledem k velikosti městské části a počtu obyvatel je to neúnosný stav. Nové sběrné středisko v ulici Chelčického vznikne v místě skladového areálu, takže využijeme už zastavěné území. Výhodná je i jeho dobrá dopravní dostupnost, protože bude sloužit i k odkládání objemných odpadů,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Brněnští radní dnes odsouhlasili zpracování investičního záměru na vybudování Sběrného střediska odpadů Chelčického (SSO). Bude sloužit k odkládání objemných, nebezpečných a materiálově využitelných složek komunálních odpadů, stavebních sutí a pneumatik (odpady vzniklé občanům).

Umístění střediska není v souladu se schváleným Územním plánem města Brna, protože se zčásti nachází
v plochách zeleně. V konceptu územního plánu je ve všech třech variantách plocha celého SSO lokalizována v návrhové ploše komerční vybavenost. Za současného stavu tak může být povoleno jako stavba dočasná. Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kancelář architekta města Brna upraví využití ploch v rámci zpracování nového územního plánu tak, aby se celý areál SSO nacházel v plochách technické infrastruktury a SSO bylo možné následně povolit jako stavbu trvalou.

Sběrné středisko odpadů Chelčického vyroste na místě skladů firmy STRABAG. Výpověď z nájemní smlouvy a podmínky opuštění areálu zajistí městská část Královo Pole, která má předmětné pozemky svěřeny. Realizace nového SSO tak bude vyžadovat minimální investiční náklady.

Vlastníkem střediska bude město Brno a obsluhu zajistí společnost SAKO Brno.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.10.2019 13:41
  • Datum poslední aktualizace: 16.10.2019 13:41
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design