Česky CZEnglish EN

V Brně startuje příprava nasazení participativního rozpočtu

5. dubna 2016

Rada města Brna dnes na svém 59. zasedání schválila zadání projektu „Nasazení participativního rozpočtu ve městě Brně". Současně Rada schválila i personální obsazení řešitelského týmu, který bude mít za úkol připravit podrobnou metodiku procesu a implementovat jej do městského aparátu.

„V nejbližších dnech zasedne právě jmenovaná řešitelská skupina a zahájí přípravy projektu. Úkolem zmíněné skupiny bude vyhodnocení projektů participativního rozpočtování, které již byly úspěšně zrealizovány v jiných městech, a následná příprava pravidel participativního rozpočtování a procesního postupu, vhodných pro specifické prostředí města Brna. Předložení zmíněných materiálů ke schválení Radou města Brna a následně Zastupitelstvem je dle harmonogramu naplánováno na listopad 2016," říká předkladatel materiálu a člen Zastupitelstva města Brna Tomáš Koláčný.

Participativní rozpočtování je jedním z prvků přímé demokracie. Jedná se o proces, při kterém územní samospráva vymezí část veřejného rozpočtu pro účely participativního rozpočtování a umožní občanům přímo rozhodovat o způsobu, jakým budou vymezené prostředky vynaloženy. Historicky první participativní rozpočet byl spuštěn v roce 1989 v brazilském Porto Alegre. Od té doby si participativní rozpočtování s různou mírou zapojení občanů osvojily stovky obcí po celém světě. Brněnský model participativního rozpočtu bude dle aktuálních předpokladů dvouletý s roční periodou, přičemž v prvním roce dojde ke sběru návrhů, jejich vyhodnocení v rámci veřejných setkání občanů a analýze proveditelnosti v rámci úřadu. Následovat bude občanský předvýběr preferovaných návrhů a na závěr roku samotné hlasování občanů o navržených projektech. Ve druhém roce budou vybrané projekty městem realizovány.

„Město Brno od zavedení participativního rozpočtování očekává zejména větší informovanost a zapojení obyvatel do tvorby městského rozpočtu, zlepšení komunikace mezi občany a úřadem, zapojení občanů do strategického rozhodování a posílení sousedských a komunitních vztahů,“ dodává Koláčný.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.04.2016 15:54
  • Datum poslední aktualizace: 05.04.2016 15:54
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design