Česky CZEnglish EN

V Brně se setkají zahraniční zástupci projektu ONSTAGE – Music Schools For Social Change

10. dubna 2019

Ve dnech 11. až 13. dubna 2019 se v Brně uskuteční jedno z mezinárodních setkání v rámci projektu ONSTAGE – Music Schools For Social Change, ke kterému se město připojilo v září loňského roku rozhodnutím zastupitelstva. Projekt se zabývá novými metodami hudebního vzdělávání dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením.

Název projektu „ONSTAGE – Music schools for social change“ lze volně přeložit jako „hudební školy pro sociální změnu". Vychází z úspěšné praxe španělského města L’Hospitalet de Llobregat, kterou přenáší do dalších partnerských měst. Náplní projektu je boj se sociálním vyloučením prostřednictvím skupinového uměleckého vzdělávání. Na vybraných základních školách vznikne rozšířená výuka hudební výchovy ve spolupráci s dalšími organizacemi.

„Zapojené instituce společně navrhly pilotní program, kterým bude skupinová výuka hry na nástroje v několika základních školách v Brně. Postupně by zde vznikly pěvecké sbory nebo orchestry, v plánu je také založení nového orchestru při Základní umělecké škole Vranovská. Ten by byl navíc otevřen všem z místní komunity,“ nastínil radní pro kulturu Marek Fišer, jak bude projekt ONSTAGE – Music schools for social change v Brně konkrétně fungovat.

Realizace projektu má za cíl pozitivně ovlivnit vzdělanost a integraci žáků odlišných etnik a rozmanitých ekonomických a kulturních prostředí. Různé studie ukazují, že hudební výchova ve školách podporuje samostatnost a zodpovědnost dětí a schopnost být součástí skupiny a pomáhá zlepšit základní dovednosti, zvláště matematiku.

Cílem celého projektu je zlepšovat městskou sociální soudržnost, podporovat umělecké vyjadřování a kulturní schopnosti a vytvořit integrované a udržitelné řešení pro město, kdy se hudba, tanec či divadlo stanou nástrojem k prolamování bariér pro děti a mládež ohroženou sociálním vyloučením. Základem pro provozování hudby, tance nebo divadla v profesionálním prostředí je skupina spolupracujících lidí, což vyžaduje společné úsilí jednotlivých talentů.

„Podle výzkumu ze Španělska dosahují žáci a studenti účastnící se těchto výukových programů lepších studijních výsledků, než je celostátní průměr,“ dodal Marek Fišer.

Dalším sledovaným cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy, která si mohou vzájemně pomoci při řešení svých problémů a inspirovat se ve svém udržitelném rozvoji. Do města tak letos přijedou zástupci z polských Katovic, dánského Aarhausu, španělské Valongy, dále měst Adelfia (Itálie), L’Hospitalet (Španělsko) a Grigny (Francie).

Do projektu je zapojena ZŠ nám. 28. října, ZŠ Merhautova a ZŠ nám. Republiky. Magistrát města Brna na něm spolupracuje v rámci svých odborů se dvěma městskými částmi, Jihomoravským krajem, výše zmíněnými školami a dalšími příspěvkovými a neziskovými organizacemi v Brně.

Město Brno je v projektu zapojeno od prosince 2018, jeho trvání je naplánováno do listopadu 2020. Předpokládaný celkový rozpočet projektu činí okolo 600 tis. eur, na financování aktivit statutárního města Brna by mělo připadnout necelých 60 tis. eur. Z 85 % náklady projektu pokryje dotace, kofinancování ze strany města představuje necelých 200 tis. korun.

Zapojení do sítě městu Brnu umožňuje učení se dobré praxi od zapojených měst napříč Evropou a její implementace, posílení kapacit na tvorbu strategií i využití podpory expertů z dotačního programu EU URBACT III.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.04.2019 12:47
  • Datum poslední aktualizace: 10.04.2019 12:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design