Česky CZEnglish EN

V boji proti návykovým látkám Brno neustává. Neziskovky i zdravotnická zařízení dostanou v dotaci více než 10 milionů korun

3. února 2021

Oblastí drog, zneužívání návykových látek, gamblerství či jinému společensky problematickému chování, tomu všemu Odbor sociální péče Magistrátu města Brna věnuje pozornost. Tam také směřují veškeré žádosti o dotace a poté se prostředky rozdělí mezi zdravotnická zařízení a nestátní neziskové organizace. Radní dnes schválili žádosti o dotace v hodnotě více než 10 milionů korun, kterými se ještě budou zabývat zastupitelé.

Pro zdravotnická zařízení, která poskytují podporu drogově závislým, bylo pro tento rok radními vyčleněno 2 377 000 korun. Dotace půjde do Psychiatrické nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Brno, které se věnují pomoci závislým na psychotropních látkách.

„Motivace změnit směr v rozvíjející se závislosti je velký krok, proto je potřeba lidem co nejvíce a nejdříve pomoci. V Brně existuje celá řada institucí a organizací, kam se mohou zájemci obrátit. Jedná se například o akutní pomoc ve Fakultní nemocnici v Bohunicích, která se specializuje na detoxifikaci jedince, a to jak dospělého člověka, tak i dětí a mládeže v Krizovém centru, kde je pro tyto účely vyhrazeno 8–10 lůžek. Součástí centra je i nonstop Linka naděje první psychiatrické a psychologické pomoci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zbylá částka v hodnotě 8 077 000 korun poputuje k nestátním neziskovým organizacím. V žádosti o dotaci uspěly 3 organizace s 18 projekty. V nich je poskytována mimo jiné nízkoprahová pomoc, která je otevřena všem a dostupnost je u ní opravdu klíčová,“ podotýká náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.

Mezi největší partnery Brna v poskytování služeb závislým osobám patří Společnost Podané ruce, o. p. s., která zajišťuje mnoho forem pomoci v sociálně vyčleněných oblastech. Organizace uspěla s 12 projekty. Patří mezi ně například terapeutické centrum pro závislé nebo komplexní péče pro gamblery. Novinkou je mobilní aplikace Čára, která poskytuje informace o službách pro závislé a lidi bez domova a směruje je k nejblíže dostupné pomoci. Tento typ online služby je ojedinělý nejen v České republice, ale i v Evropě.
Dotace půjdou i neziskové organizaci Renadi o. p. s., ta se věnuje například práci v terénu s lidmi závislými na legálních návykových látkách, s hazardními hráči a jejich rodinami.
V oblasti arteterapie působí třetí organizace, Kunštát PRO FUTURO, o. p. s., pro osoby zotavující se ze závislosti ve městě Brně. Tato organizace realizuje v praxi ověřený terapeutický program.

Dotacemi se budou zastupitelé zabývat na svém příštím zasedání 16. února.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.02.2021 11:58
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2021 11:58
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design