Česky CZEnglish EN

Územní studie Železniční uzel Brno v poloze „Řeka“

9. února 2016

Rada města Brna dnes ve svém rozhodování navázala na předchozí kroky, jejichž cílem je vytvoření urbanistických studií jak pro variantu nádraží pod Petrovem, tak pro variantu nádraží u řeky. Dosavadní materiály k variantě „Řeka“ se město rozhodlo aktualizovat tak, aby byl k dispozici ideový urbanistický návrh prostorového uspořádání nové městské čtvrti.

Podle dříve schváleného harmonogramu oslovilo město Brno s nabídkou zpracování studie pro variantu „ŽUB Řeka“ tyto subjekty

1. UAD STUDIO spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno
2. Arch.Design s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
3. PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., Štefánikova 33, 602 00 Brno
4. EA architekti, s.r.o., Rezkova 934/54, 602 00 Brno
5. Fa Parolli, s.r.o., Ing.arch. Petr Parolek, Palackého 198/72, 612 00 Brno
6. Prof. ing.arch. Ivan Koleček, Atelier d´architecture Sarl, 8, rue Enning, CH-1003 Lausanne, Švýcarsko
7. Fellerer Vendl Architekten, Schloßgasse 18, 1050 Wien, Rakousko
8. Studio Egret West, 3 Bruehouse Yard, London EC1V 4JQ, Velká Británie

Z oslovených projektantů 7 výzvu ke zpracování předmětné územní studie akceptovalo, pouze anglická firma Studio Egret West se doposud nevyjádřila vzhledem k tomu, že se zúčastnila 1. kola soutěže na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem a zatím neobdržela sdělení, zda postoupila do 2. kola.

Se sedmi projektanty, kteří výzvu akceptovalo, schválila dnes Rada města Brna uzavření smlouvy. Předání díla je dle smlouvy stanoveno na 15. 5. 2016

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.03.2016 12:54
  • Datum poslední aktualizace: 21.03.2016 12:54
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design