Česky CZEnglish EN

Územní studie ukáže, jak by se měla rozvíjet lokalita Sadová

20. květen 2020

Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěná
a v její další části výstavba probíhá. Aby se vyvíjela v plně fungující rezidentní oblast, nechá si Brno vypracovat územní studii, která určí její deficity a navrhne možná řešení. Radní dnes vybrali zhotovitele pro tuto veřejnou zakázku – stala se jím společnost MOBA studio, která podala nejvýhodnější nabídku.

„Několik let probíhá v lokalitě Sadová intenzivní bytová výstavba. Místní obyvatelé však musí za službami, volnočasovými aktivitami či kulturou dojíždět do sousedních částí města. Naším cílem je ze Sadové vytvořit plnohodnotnou čtvrť s adekvátní občanskou vybaveností. Nejdříve si však musíme určit to, co zde chybí,
a navrhnout rozumné řešení. Z tohoto důvodu si město nechá vypracovat územní studii, která tyto otázky zodpoví a zároveň bude sloužit jako podklad pro nový územní plán. Byl to také závazek, který jsme sdělili na místním projednání s veřejností na konci loňského roku,“
uvedl radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal
.

Zpracovatel územní studie zhodnotí dopravní napojení do okolních oblastí a možnosti vytvoření rekreačních stezek do přírody. Upřesní se také dopravní propojení s ulicí Okružní. „Studie se bude zabývat i zajištěním veřejné vybavenosti, jako jsou školy, obchody a další služby, a dostupností veřejných prostranství, hřišť pro děti a mládež, sportovišť a zastávek MHD. Cílem bude také dopravní prověření nutnosti vybudování mostu propojujícího Sadovou a Lesnou v novém územním plánu. Rádi bychom z této oblasti vytvořili samostatnou městskou zástavbu, kde by každý našel to, co potřebuje. Návrh územní studie opět plánujeme projednat s místními obyvateli,“ doplnil Filip Chvátal.

Náklady na studii činí 453 750 Kč včetně DPH. Návrh zhotovitel odevzdá do 8 týdnů od předání podkladů.

Studie bude řešit oblast v širším území (žluté ohraničení). Základem však bude bilancované území. To zahrnuje vlastní rozvojovou lokalitu východně od ulice Kociánka, ale i veškerá obytná území (návrhové
i stabilizované plochy). Pro realizaci územních potřeb je vyznačena další část řešené lokality (modrá).

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.05.2020 12:32
  • Datum poslední aktualizace: 20.05.2020 12:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design