Česky CZEnglish EN

Uber v Brně: Krajský soud v Brně musí do sedmi dnů doplnit odůvodnění

29. červen 2017

Statutárnímu městu Brnu bylo ve čtvrtek 29. 6. doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, ve kterém odvolací soud ruší nařízení předběžného opatření proti žalovanému UBER B.V. Jeho kompletní znění najdete zde.

V odůvodnění soudu je důležité upozornit na tuto pasáž: „Je třeba, aby soud prvního stupně ve svém novém rozhodnutí zcela jasně a přesně formuloval své myšlenkové pochody, které vyústí v závěr, zda v daném případě lze návrhu na nařízení předběžného opatření vyhovět, či nikoli; své úvahy a závěr řádně odůvodnil tak, aby jeho rozhodnutí bylo věcně přezkoumatelné. Pro úplnost odvolací soud dodává, že při novém rozhodování ve věci bude soud prvního stupně postupovat v souladu se zásadami, stanovenými pro rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření v ustanovení § 75c o.s.ř.“

Z této pasáže vyplývá, že Krajský soud v Brně bude o předběžném opatření rozhodovat znovu, a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů.

„Naplnil se náš předpoklad, že důvodem zrušení byla absence odůvodnění usnesení, tedy procesní nedostatek na straně soudu první stupně. Soud nyní bude muset v sedmi dnech o návrh rozhodnout znovu a opatřit usnesení odůvodněním,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Pro upřesnění doplňujeme, že pro činnost společnosti UBER B.V. je rozhodující datum doručení rozhodnutí této společnosti, nikoliv městu Brnu.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.06.2017 09:24
  • Datum poslední aktualizace: 30.06.2017 09:24
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design