Česky CZEnglish EN

U krematoria na Jihlavské vybuduje město nové parkoviště

24. března 2021

Brněnští radní dnes schválili investiční záměr na vybudování parkoviště naproti vjezdu do krematoria.

„V současné době nabízí krematorium na ulici Jihlavská parkování přímo v areálu před budovou. Kapacity však mnohdy nestačí a lidé odstavují svá auta na nezpevněné ploše naproti vjezdu do areálu. Rádi bychom zvýšili pohodlí návštěvníků, a z tohoto důvodu byl vypracován investiční záměr na vybudování parkoviště,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Důvodů pro změnu parkování je několik. „Reagovali jsme na podněty občanů a Správy hřbitovů města Brna. Dnes schválený záměr počítá s vybudováním 80 parkovacích míst, z nichž budou 4 vyhrazena pro ZTP. Povrch parkoviště je navržen z distanční dlažby s obrubníky, což umožní potřebné vsakování dešťové vody. Z důvodu velkého převýšení zde bude vybudována opěrná železobetonová zeď v délce cca 175 metrů, průměrná výška zdi se předpokládá 6 metrů. V rámci investice bude kolem parkoviště nově vysázena zeleň,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Součástí stavby bude komunikace vedoucí k tramvajové trati. „Povrch komunikace se předpokládá asfaltový v délce cca 50 m a šířce 4,5 m. Komunikace bude odvodněna do přilehlé zeleně. Při výstavbě parkoviště je třeba respektovat šířkové a prostorové uspořádání výhledové stezky pro cyklisty a chodníku, které budou vedeny v souběhu s ulicí Jihlavská. Náklady na celou stavbu odhadujeme na 42 milionů korun, začít by se mohlo na začátku roku 2023,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.03.2021 12:02
  • Datum poslední aktualizace: 24.03.2021 12:02
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design