Česky CZEnglish EN

Tramvají ke kampusu a trolejbusem na Jírovu. Město učinilo další kroky k prodloužení tratí MHD

12. červen 2018

Rada města Brna dnes pokročila v realizaci dvou strategických projektů. Schválila zadávací řízení na zhotovitele prodloužení tramvajové tratě z Osové k bohunickému kampusu a prodloužení trolejbusové tratě z Novolíšeňské na Jírovu.

Desítky tisíc studentů, výzkumníků, lékařů i pacientů, kteří každodenně míří do oblasti bohunického kampusu, by se už v roce 2022 mohly svézt po nové tramvajové trati. Tento termín alespoň předpokládá zadávací řízení na veřejnou zakázku, které dnes schválili brněnští radní. Veřejná zakázka, odvíjející se od tzv. FIDIC Yellow Book, zahrnuje nejen realizaci samotné stavby, ale také zpracování nutné dokumentace před stavbou, v jejím průběhu i po skončení.

„Nová tramvajová trať vytvoří v této lokalitě páteř městské hromadné dopravy. V současnosti lidé využívají trolejbusové a autobusové linky, ale ty jsou už nyní na hraně kapacity. Přitom se dá předpokládat, že počet cestujících bude neustále růst společně s tím, jak se bude toto území dále rozvíjet. Kolejová doprava je nejvhodnějším řešením jak z hlediska kapacitní propustnosti komunikací, tak životního prostředí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic a dopravy Richard Mrázek.

Nabídky se budou hodnotit na základě tří kritérií. Největší důraz bude kladen na cenu (70 %, předpokládaná hodnota činí 1,1–1,2 miliardy korun), dále se bude zohledňovat lhůta plnění (10 %, maximální lhůta je stanovena na 41 měsíců) a environmentální aspekty (20 %, týká se především časového omezení hluku, prašnosti a dalšího znečištění při výstavbě tunelu, který musí být dokončen maximálně do 130 týdnů).

Zhotovitele hledá město také pro vybudování trolejbusové trati z Novolíšeňské na Jírovu. Součástí zakázky je i výstavba nové měnírny, která běžný proud přeměňuje na stejnosměrný a dodává ho do drážního vedení, dále sociálního zázemí pro řidiče nebo stavební úpravy zastávek.

„Nová trolejbusová trať zajistí lepší propojení jihovýchodní části sídliště se středem města, část autobusových linek bude možné nahradit ekologičtějšími trolejbusovými linkami,“ upřesnil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 129 milionů korun, stavba by měla být hotová do 15 měsíců.

Postup podle takzvané Žluté knihy FIDIC (Yellow book) je zavedeným mezinárodním smluvním vzorem ve stavebnictví. Výhodou je, že jednoznačně určuje role a závazky jednotlivých subjektů investiční činnosti na základě zkušeností mezinárodní asociace konzultačních inženýrů se sídlem v Ženevě (FIDIC). Zhotovitel má za úkol zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení a následně podle této dokumentace stavbu zrealizovat.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.06.2018 14:38
  • Datum poslední aktualizace: 12.06.2018 14:38
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design