Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/043 konané 25. 9. 2019

25. září 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-    Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030); 18 více tisková zpráva

-    poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 204 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech ve městě Brně“ na tři již realizované zelené střechy; 27

-    poskytnutí investiční dotace v celkové výši 18 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“; 28 

-    posouzení projektu „Centrum dialogu – Arnoldova vila“ a zařazení tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 123,46 mil. Kč a dobou realizace 2019–2022 do rozpočtu výdajů města Brna; 79 více tisková zpráva

-    poskytnutí individuální dotace Regionální hospodářské komoře Brno na projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ v období 2020–2021 ve výši 2 000 000,- Kč; 47 více tisková zpráva

-    smlouvu o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno" mezi statutárním městem Brnem a společností Developer Brno Hády, a. s.; 92 více tisková zpráva

-    aktualizovaný statut Fondu mobility; 98

RMB schvaluje

-    text podpůrného dopisu pro CRP projekt „Study in Brno“; 48 více tisková zpráva

-    investiční záměr „ZOO – expozice pižmoňů“; 19 více tisková zpráva

-    smlouvu o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravní podnik města Brna, a.s. pro stavbu „Bezbariérová zastávka lodní dopravy Osada“; 93 více tisková zpráva

-    harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro rok 2020; 100 více tisková zpráva

-    investiční záměr „Rekonstrukce komunikace Hrázní“; 104 více tisková zpráva

RMB souhlasí

-    s rozšířením participace do základních škol na území města Brna, a to formou tzv. Hodin pro Brno určených žákům 3. až 9. tříd základních škol; 47 více tisková zpráva

RMB zřizuje

-    s účinností od 1. 10. 2019 řídicí výbor „Bidding Committee EYOF 2025“; 39 více tisková zpráva

RMB uděluje

-    příslib, kterým akceptuje 18 žádostí o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech“. Na základě příslibu uděleného RMB mohou žadatelé o dotaci zahájit práce na realizaci svého projektu, mají na to 18 měsíců. Po dokončení realizace předloží žadatelé ke kontrole tzv. závěrečnou zprávu spolu s povinnými přílohami (položkový rozpočet, faktura, doklad o odchozí platbě, fotodokumentace apod.), aby mohlo dojít ke kontrole projektu a výše jeho nákladů. Částka dotace bude následně ponechána v maximální výši v souladu s uděleným příslibem, nebo bude snížena dle skutečných výdajů na projekt. Celková částka zmíněných investičních dotací, jenž má být na podporu předkládaných projektů alokována, činí 2 655 000 Kč; 26

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.09.2019 16:35
  • Datum poslední aktualizace: 25.09.2019 16:35
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design