Česky CZEnglish EN

Tisková zprávy z RMB č. R8/039 dne 28. 8. 2019

28. srpen 2019

RMB souhlasí

-    se záměrem pořádání letního multižánrového festivalu TrutnOFF – BrnoON Open Air Music Festival v termínu 20.–23. srpna 2020 (alt. 27.–30. srpna 2020); 99 více tisková zpráva

RMB doporučuje ZMB schválit

-    rozpočtové opatření na finanční zajištění akce Life! a Den náborů 2019; 21 více tisková zpráva

-    poskytnutí individuální dotace Masarykově univerzitě na projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+“ ve výši 2 640 000,- Kč, dále poskytnutí individuální dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob na projekt „Kreativní vouchery Brno“ ve výši 4 500 000,- Kč a poskytnutí individuální dotace spolku Prototyp production z. s, na projekt „Prototyp Brno 2019“ ve výši 650 000,- Kč z rozpočtu města Brna; 30, 31, 32 více tisková zpráva

-    posouzení projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“ – ve variantě minimálně 20 bytů a souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na tento projekt v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu; 56 a 73 více tisková zpráva

RMB vybírá

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ nabídku společnosti INERSTAV s. r. o.; 96 více tisková zpráva

-    pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Dostavba kanalizace v Brně II – výběr zhotovitele kanalizace“ nabídku společností OHL ŽS a.s., HOCHTIEF CZ a. s. a Firesta-Fišer sdružených ve společnosti „Kanalizace Brno II“; 105 více tisková zpráva

RMB doporučuje ZMB vzít na vědomí

-    text akcionářské smlouvy mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem jako akcionáři společnosti Technologický park Brno, a. s.; 8 více tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.08.2019 14:55
  • Datum poslední aktualizace: 28.08.2019 14:55
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design