Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/044 konané 2. 10. 2019

2. říjen 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-    Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období
2020–2021. Jde o v pořadí druhý prováděcí dokument Strategie politiky statutárního města Brna
v oblasti drog a závislostí na období 2018–2021. Strategie i akční plán by měly sloužit jako pomocný nástroj pro snižování rizik a zároveň napomoci destigmatizaci osob se závislostním chováním. Vytvoření akčního plánu 2020–2021 předcházela setkání s odborníky a průběžné evaluace minulého akčního plánu, ten však bude možné vyhodnotit v plném rozsahu až po uplynutí doby jeho trvání; 31

RMB schvaluje

-    návrh dalšího postupu spolupráce statutárního města Brna a společnosti Teplárny Brno, a. s., při plánování výstavby chytré čtvrti v lokalitě Špitálka; 15 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

-    výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, a v návaznosti na tento výsledek setrvání dosavadního ředitele Hvězdárny a planetária Brno, p. o., Jiřího Duška ve funkci; 1a více tisková zpráva

RMB jmenuje

-    Davida Grunda jako zástupce samosprávy statutárního města Brna a jeho náhradníka Víta Berana do hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky „Safari – přístavba stájí pro žirafy“ zajišťované Zoo Brno; 9 více tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.10.2019 13:45
  • Datum poslední aktualizace: 02.10.2019 13:45
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design