Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/038 dne 21. 8. 2019

21. srpen 2019

RMB uděluje

-    příslib, kterým akceptuje žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech na území města Brna“, a doporučuje ZMB schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna v celkové výši 206 000 Kč; 32, 34 více tisková zpráva

RMB schvaluje

-    Výzvy k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti sportu pro rok 2020; 21 více tisková zpráva

-    realizaci veřejné soutěže na téma Brno 2028, určené pro lidi ve věku 15–20 let, především středoškolské studenty. Literární nebo audiovizuální formou budou studenti odpovídat na tyto otázky:
     Když si představíte Brno jako Evropské hlavní město kultury v roce 2028, co byste:
o    v něm ponechali (co tu funguje dobře)?
o    na něm změnili, čeho byste se zbavili (co tu nefunguje dobře)?
o    do Brna přinesli nového, co jiné město nemá; co by tu mohlo být, ale zatím tu není?
Statutární město Brno zvažuje kandidaturu v soutěži v roce 2028 a její přípravu chce prodiskutovat s co možná nejširším spektrem lidí. Velký a význačný segment brněnské společnosti s kreativním potenciálem tvoří právě středoškolští studenti. Soutěž poslouží namísto běžného výzkumu veřejného mínění ke zjištění jejich pohledů, vizí, námětů a pro ně zajímavých témat. Organizačně ji zajistí Knihovna Jiřího Mahena; 54

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s. ve výši 2 miliony Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 za účelem zabezpečení činnosti a soutěží brněnských sportovních nadějí v sezóně 2019/2020; 23

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 1,7 milionu Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie ve školním roce 2019/2020; 24

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z. s., ve výši 1,5 milionu Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu „Sportovci do škol“ ve školním roce 2019/2020. Projekt „Sportovci do škol“ byl zahájen ve školním roce 2015/2016. Ve školním roce 2017/2018 se zúčastnilo 30 brněnských základních škol s účastí cca 800 dětí z prvního stupně základních škol. Ve školním roce 2018/2019 byl projekt realizován na 32 základních školách s účastí cca 1 000 dětí prvního stupně základních škol a v rámci projektu se sportovalo 47 hodin týdně. V nadcházejícím školním roce 2019/2020 se počítá s cca 45 základními školami a s 60 hodin týdně; 25

-    poskytnutí investičních dotací spolkům ve výši 9,059 milionu Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 v oblasti TV a sportu pro rok 2019. Navrženy jsou dotace pro SK Líšeň na dobudování tribuny, Brněnský lužánecký tenisový klub na rekonstrukci areálu a pro FC Sparta na rekonstrukci povrchu s umělou trávou; 26

-    zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, o 52 tis. Kč na zajištění autobusové dopravy po Ústředním hřbitově města Brna v období svátků Památky zesnulých; 35 více tisková zpráva


-    členství statutárního města Brna ve spolku „Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s.“ Cílem spolku je vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři budou moci předávat informace z oblasti udržitelné energetiky a dopravy a prosazovat své zájmy a potřeby na národní úrovni. Zakládajícími členy spolku SEMMO byla města Hradec Králové, Litoměřice a dále Porsena, o. p. s. V současnosti je rovněž dalším členem město Rožnov pod Radhoštěm. Roční členství ve spolku bylo stanoveno na 50 000 Kč; 37

-    přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB do rozpočtu Odboru městské informatiky MMB. Příslušná částka bude sloužit k vytvoření mapového podkladu znázorňujícího oslunění území města Brna, který bude využitelný jako mapa střech potencionálně osaditelných fotovoltaickými panely; 38

-    poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 70 000 Kč z rozpočtu města Brna v roce 2019 Ing. arch. Janu Rajlichovi na realizaci pamětní desky věnované Janu Rajlichovi st.; 57 více tisková zpráva

-    poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2019 v celkové výši 300 tis. Kč příjemci PRESS PHOTO, z. s., na projekt CZECH PRESS PHOTO 2020; 60 více tisková zpráva

-    darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem jako dárcem a Českými centry jako obdarovaným na poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 tis. Kč na zajištění činnosti Českého centra Kyjev v oblasti Lvova; 61

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.08.2019 15:30
  • Datum poslední aktualizace: 21.08.2019 15:30
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design